Poland-Wroclaw: Surgical implants

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003042477904827
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382640-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Surgical implants

2017/S 187-382640

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wroclaw
54-049
Poland
Contact person: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
Telephone: +48 713064419
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii.

Reference number: EZ/064/517/17
II.1.2) Main CPV code
33184100 - PA02
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia s? dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii wedlug wymienionych ni?ej cz??ci:

Zadanie 1-14.

Ww. cz??ci przedmiotu zamowienia zostaly wykazane i opisane w ?Formularzu cenowym stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw ? siedziba Zamawiaj?cego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego zawieraj? wzory umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.

4. Termin realizacji przedmiotu zamowienia ? 24 miesi?ce.

5. W przypadku Zadania 2 i Zadania 6-14 Wykonawca udost?pni Zamawiaj?cemu zestaw instrumentarium niezb?dnego do implantowania wyrobow wyspecyfikowanych w poszczegolnych cz??ciach przedmiotu obj?tego zamowieniem na zasadach wskazanych w SIWZ i we wzorze umowy

6. Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiaj?cego wybrane wyroby, w ilo?ciach wskazanych w kolumnie

nr 14 ?Formularza cenowego, stanowi?cego integraln? cz??? SIWZ na zasadach wskazanych w SIWZ i we wzorze umowy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 620 315.76 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 1 pozycja.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym,stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 2 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 1 pozycja.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym,stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 1 pozycja.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 1 pozycja.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym,stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 2 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 3 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 2 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 3 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 3 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 2 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 4 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 4 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametr dodatkowy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia implantow do depozytu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii, opisanych i wykazanych w Formularzu cenowym, stanowi?cym integraln? cz??? SIWZ, 1 cz???, 2 pozycje.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 062-115661
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NovaSpine Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 31
Tyniec Maly
55-040
Poland
Telephone: +48 717151390
E-mail: office@novaspine.pl
Fax: +48 713119313
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alteris S.A.
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Poland
Telephone: +48 326093240
E-mail: implanty@alteris.pl
Fax: +48 326093249
NUTS code: PL22A

Internet address: https://www.alteris.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 53 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 53 440.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
23/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +48 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +48 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 59 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 17 760.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
Telephone: +48 614420299
E-mail: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Fax: +48 614422880
NUTS code: PL41

Internet address: http://chifa.com.pl/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 963.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Zadanie 5

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 6
Title:

Zadanie 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +22 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +22 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 240.00 PLN
Total value of the contract/lot: 71 912.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Zadanie 7

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Zadanie 8

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 9
Title:

Zadanie 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alteris S.A.
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Poland
Telephone: +22 326093240
E-mail: implanty@alteris.pl
Fax: +22 326093249
NUTS code: PL22A

Internet address: https://www.alteris.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 343 120.00 PLN
Total value of the contract/lot: 343 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 10
Title:

Zadanie 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +22 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +22 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 940.00 PLN
Total value of the contract/lot: 21 012.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Zadanie 11

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 12
Title:

Zadanie 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +22 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +22 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 69 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 50 472.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 13
Title:

Zadanie 13

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NovaSpine Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 31
Tyniec Maly
55-040
Poland
Telephone: +22 717151390
E-mail: office@novaspine.pl
Fax: +22 713119313
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 54 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 48 636.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Zadanie 14

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie na Zadanie 5, zostalo uniewa?nione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych, poniewa? oferta z najni?sz? cen? ? 78 300,00 zl (firmy NovaSpine Sp. z o.o.) przewy?sza kwot? 58 320,00 zl jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224597700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacje na temat terminow skladania odwola? zawiera Dzial VI ustawy Prawo Zamowie? Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224597700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Surgical implants

2017/S 187-382640

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wroclaw
54-049
Poland
Contact person: Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
Telephone: +48 713064419
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy wyrobow medycznych do neurochirurgii.

Reference number: EZ/064/517/17
II.1.2) Main CPV code
33184100 - PA02
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 620 315.76 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 10

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 11

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 12

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 13

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 14

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100 - PA02
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 062-115661

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NovaSpine Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 31
Tyniec Maly
55-040
Poland
Telephone: +48 717151390
E-mail: office@novaspine.pl
Fax: +48 713119313
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alteris S.A.
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Poland
Telephone: +48 326093240
E-mail: implanty@alteris.pl
Fax: +48 326093249
NUTS code: PL22A

Internet address: https://www.alteris.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 53 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 53 440.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
23/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +48 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +48 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 59 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 17 760.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
Telephone: +48 614420299
E-mail: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Fax: +48 614422880
NUTS code: PL41

Internet address: http://chifa.com.pl/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 963.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Zadanie 5

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 6
Title:

Zadanie 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +22 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +22 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 240.00 PLN
Total value of the contract/lot: 71 912.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Zadanie 7

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Zadanie 8

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 9
Title:

Zadanie 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alteris S.A.
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Poland
Telephone: +22 326093240
E-mail: implanty@alteris.pl
Fax: +22 326093249
NUTS code: PL22A

Internet address: https://www.alteris.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 343 120.00 PLN
Total value of the contract/lot: 343 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 10
Title:

Zadanie 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +22 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +22 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 940.00 PLN
Total value of the contract/lot: 21 012.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Zadanie 11

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 12
Title:

Zadanie 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LfC Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
Telephone: +22 683219206
E-mail: zamowienia@lfc.com.pl
Fax: +22 683204718
NUTS code: PL432

Internet address: http://lfc.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 69 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 50 472.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 13
Title:

Zadanie 13

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NovaSpine Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 31
Tyniec Maly
55-040
Poland
Telephone: +22 717151390
E-mail: office@novaspine.pl
Fax: +22 713119313
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 54 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 48 636.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Zadanie 14

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Surgical implants
ND Document number 382640-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WROCLAW
AU Authority name Dolno?l?ski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33184100 - Surgical implants
OC Original CPV code 33184100 - Surgical implants
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >