Poland-?ukowo: Gully cleaning and emptying services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003042554554167
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 382854-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?ukowo: Gully cleaning and emptying services

2017/S 187-382854

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?ukowo
ul. Gda?ska 52
?ukowo
83-330
Poland
Contact person: Izabela Pleszyniak
Telephone: +48 586858300
E-mail: i.pleszyniak@zukowo.pl
Fax: +48 586858330
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.zukowo.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.zukowo.pl/Article/id,2038.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania drog, ulic, chodnikow, placow w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy ?ukowo w podziale na zadania cz??ciowe.

Reference number: ZP.271.61.2017
II.1.2) Main CPV code
90640000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania drog, ulic, chodnikow, placow w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy ?ukowo w podziale na zadania cz??ciowe:

a) Cz??? 1. Rejon 1: Od?nie?anie i zwalczanie ?lisko?ci zimowej solectwa: Glincz, Babi Dol, Skrzeszewo, Przyja??, Rutki, Borkowo, Otomino; w solectwie ?ukowo: ul. Pod El?bietowo od drogi powiatowej w kierunku jeziora Gl?bokiego w solectwie Le?no: miejscowo?? Lniska

b) Cze?? 2. ? Rejon 2: Od?nie?anie i zwalczanie ?lisko?ci zimowej solectwa: Sulmin, Niest?powo, Widlino, Lapino Kartuskie, w solectwie Le?no: miejscowo?? Le?no, R?biechowo, Banino, Miszewo, P?powo, w solectwie Le?no: miejscowo?? Czaple

c) Cz??? 3 Rejon 3: Od?nie?anie i zwalczanie ?lisko?ci zimowej solectwa: Chwaszczyno, Nowy ?wiat, Tuchom.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Solectwa: Glincz, Babi Dol, Skrzeszewo, Przyja??, Rutki, Borkowo, Otomino; w solectwie ?ukowo: ul. Pod El?bietowo od drogi powiatowej w kierunku jeziora Gl?bokiego w solectwie Le?no: miejscowo?? Lnisk.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania drog, ulic, chodnikow, placow w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy ?ukowo w podziale na zadania cz??ciowe- Cz??? 1. Rejon 1: Od?nie?anie i zwalczanie ?lisko?ci zimowej solectwa: Glincz, Babi Dol, Skrzeszewo, Przyja??, Rutki, Borkowo, Otomino; w solectwie ?ukowo: ul. Pod El?bietowo od drogi powiatowej w kierunku jeziora Gl?bokiego w solectwie Le?no: miejscowo?? Lniska.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrocenie czasu reakcji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Realizacji zamowienia nast?pi w zale?no?ci od warunkow atmosferycznych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.4.2020 r i obejmuje 3 sezony zimowe: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Jako sezon zimowy uznaje si? okres od 1 listopada do ko?ca marca (w zale?no?ci od warunkow atmosferycznych sezon mo?e ulec wydlu?eniu lub skroceniu).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Solectwa: Sulmin, Niest?powo, Widlino, Lapino Kartuskie, w solectwie Le?no: miejscowo?? Le?no, R?biechowo, Banino, Miszewo, P?powo, w solectwie Le?no: miejscowo?? Czaple.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania drog, ulic, chodnikow, placow w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy ?ukowo w podziale na zadania cz??ciowe- Cze?? 2. ? Rejon 2: Od?nie?anie i zwalczanie ?lisko?ci zimowej solectwa: Sulmin, Niest?powo, Widlino, Lapino Kartuskie, w solectwie Le?no: miejscowo?? Le?no, R?biechowo, Banino, Miszewo, P?powo, w solectwie Le?no: miejscowo?? Czaple.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrocenie czasu reakcji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Realizacji zamowienia nast?pi w zale?no?ci od warunkow atmosferycznych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.4.2020 r i obejmuje 3 sezony zimowe: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Jako sezon zimowy uznaje si? okres od 1 listopada do ko?ca marca (w zale?no?ci od warunkow atmosferycznych sezon mo?e ulec wydlu?eniu lub skroceniu).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Solectwa: Chwaszczyno, Nowy ?wiat, Tuchom.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania drog, ulic, chodnikow, placow w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy ?ukowo w podziale na zadania cz??ciowe- Cz??? 3 Rejon 3: Od?nie?anie i zwalczanie ?lisko?ci zimowej solectwa: Chwaszczyno, Nowy ?wiat, Tuchom.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrocenie czasu reakcji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Realizacji zamowienia nast?pi w zale?no?ci od warunkow atmosferycznych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15.4.2020 r i obejmuje 3 sezony zimowe: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Jako sezon zimowy uznaje si? okres od 1 listopada do ko?ca marca (w zale?no?ci od warunkow atmosferycznych sezon mo?e ulec wydlu?eniu lub skroceniu).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolno?? techniczna:

Wykonawca dysponuje nast?puj?cym sprz?tem:

Cz??? I

? trzema jednostkami sprz?towymi do rozsypywania piasku i soli o ladowno?ci rozrzutnika min. 3 ton: np. piaskarka, no?nik piaskarki wraz z osprz?tem, w tym jeden ci?gnik;

? trzema jednostkami sprz?towymi do mechanicznego zgarniania ?niegu: np. plug od?nie?ny czolowy, plugo ? piaskarka, no?nik pluga wraz z osprz?tem, plug od?nie?ny lemieszowy czolowy, w tym jeden ci?gnik o nap?dzie kolowym ? co najmniej 4x4;

? jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do mechanicznego od?nie?ania chodnikow i do rozsypywania piasku i soli na chodnikach (dwufunkcyjna) lub jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do mechanicznego od?nie?ania chodnikow i jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do rozsypywania piasku i soli na chodnikach.

Cz??? II

? pi?cioma jednostkami sprz?towymi do rozsypywania piasku i soli o ladowno?ci rozrzutnika min. 3 ton: np. piaskarka, no?nik piaskarki wraz z osprz?tem, w tym jeden ci?gnik;

? pi?cioma jednostkami sprz?towymi do mechanicznego zgarniania ?niegu: np. plug od?nie?ny czolowy, plugo ? piaskarka, no?nik pluga wraz z osprz?tem, plug od?nie?ny lemieszowy czolowy, w tym jeden ci?gnik o nap?dzie kolowym ? co najmniej 4x4;

? dwoma jednostkami sprz?towymi typu lekkiego do mechanicznego od?nie?ania chodnikow i do rozsypywania piasku i soli na chodnikach (dwufunkcyjna) lub jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do mechanicznego od?nie?ania chodnikow i jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do rozsypywania piasku i soli na chodnikach.

Cz??? III

? trzema jednostkami sprz?towymi do rozsypywania piasku i soli o ladowno?ci rozrzutnika min. 3 ton: np. piaskarka, no?nik piaskarki wraz z osprz?tem, w tym jeden ci?gnik;

? trzema jednostkami sprz?towymi do mechanicznego zgarniania ?niegu: np. plug od?nie?ny czolowy, plugo ? piaskarka, no?nik pluga wraz z osprz?tem, plug od?nie?ny lemieszowy czolowy, w tym jeden ci?gnik o nap?dzie kolowym ? co najmniej 4x4;

? jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do mechanicznego od?nie?ania chodnikow i do rozsypywania piasku i soli na chodnikach (dwufunkcyjna) lub jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do mechanicznego od?nie?ania chodnikow i jedn? jednostk? sprz?tow? typu lekkiego do rozsypywania piasku i soli na chodnikach.

bb) zdolno?? zawodowa

Cz??? I

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, zrealizowal (zako?czyl) co najmniej 1 zamowieniem zwi?zanym ze ?wiadczeniem uslugi przy zimowego utrzymaniu drog, placow, chodnikow itp. o warto?ci zamowienia brutto co najmniej 350 000 PLN.

Cz??? II

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, zrealizowal (zako?czyl) co najmniej 1 zwi?zanym ze ?wiadczeniem uslugi przy zimowego utrzymaniu drog, placow, chodnikow itp. o warto?ci zamowienia brutto co najmniej 550 000 PLN.

Cz??? III

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, zrealizowal (zako?czyl) co najmniej 1 zamowieniem zwi?zanym ze ?wiadczeniem uslugi przy zimowego utrzymaniu drog, placow, chodnikow itp. o warto?ci zamowienia brutto co najmniej 400 000 PLN.

2. Wykonawca ma prawo wykaza? si? zamowieniami nie tylko zako?czonymi, ale rownie? jeszcze wykonywanymi. W przypadku uslug wykonywanych Wykonawca, aby spelni? powy?szy warunek jest zobowi?zany wykaza? zrealizowany zakres zamowienia w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert i o warto?ci wskazanej powy?ej.

3. W przypadku oferty skladanej wspolnie przez wykonawcow ocena spelnienia warunkow nast?pi w sposob l?czny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Dokumenty potwierdzaj?ce spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia,.

W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy Wykonawca wraz z ofert? wykonawca przedklada nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu zwanego dalej JEDZ w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2) Wykaz uslug wykonanych lub wykonywanych w przypadku uslug ci?glych lub okresowych w okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert ? zal?cznik nr 4 wraz z dowodami okre?laj?ce czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie ( skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej na wezwanie zamawiaj?cego )

3) Wykaz sprz?tu dost?pnego wykonawcy w celu wykonania zamowienia ? zal?cznik nr 5 ( skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej na wezwanie zamawiaj?cego )

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert ( skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej na wezwanie zamawiaj?cego )

5) Odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp ( skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej na wezwanie zamawiaj?cego )

5) O?wiadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ( skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej na wezwanie zamawiaj?cego )

6) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne. ( skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej na wezwanie zamawiaj?cego )

Ponadto Wykonawca sklada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp O?wiadczenie o przynale?no?ci / braku przynale?no?ci do grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Gminy ?ukowo, ul. Gda?ska 52, 83-330 ?ukowo, sala nr 10.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca w celu zawarcia umowy jest zobowi?zany przedlo?y? n/w dokumenty:

1) przedstawi? umow? konsorcjum ? je?li dotyczy;

2) przedstawi? umow? spolki cywilnej ? je?li dotyczy,

3) wykaz podwykonawcow, umowy z podwykonawcami itd? je?li dotyczy

4) kopie dokumentu potwierdzaj?cego zawarcie umowy na ?wiadczenie uslugi monitoringu GPS wraz z niezb?dnymi informacjami (typu login, haslo dost?pu dla zamawiaj?cego)

5) Polis? ubezpieczenia z tytulu ryzyka i odpowiedzialno?ci cywilnej zwi?zanej z wykonywaniem czynno?ci lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Wykonawca jest zobowi?zany w ramach umowy na zimowe utrzymanie drog na terenie gminy ?ukowo o warto?ci na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszej ni? 100 000 PLN i na okres co najmniej od daty zawarcia umowy do zako?czenia realizacji zamowienia. Je?eli polisa lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krotszy ni? termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowi?zuje si? do przedlu?enia polisy na caly okres obj?ty zamowieniem oraz zobowi?zuje si? do przedkladania kolejnej polisy Zamawiaj?cemu w wypadku zako?czenia okresu ubezpieczenia.

Wadium:

1. Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci:

Cz??? 1 ? 10 000 PLN ( slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych 00/100)

Cz??? 2 ? 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100)

Cz??? 3 ? 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych 00/100)

2. Wykonawca mo?e wnie?? wadium w jednej lub kilku formach. Wadium mo?e by? wniesione w:

1) pieni?dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r poz 978 i 1240).

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? / podwykonawc? osob bezpo?rednio realizuj?cych niniejsze zamowienie na podstawie umowy o prac? w my?l Kodeksu Pracy, w wymiarze co najmniej etatu, przez caly okres realizacji przez te osoby zakresu czynno?ci w ramach niniejszego zamowienia.

Wymog ten dotyczy czynno?ci w trakcie realizacji zamowienia wykonywanych przez pracownikow fizycznych a w szczegolno?ci:

a) obsluga sprz?tu realizuj?cego niniejsze zamowienie,

b) czynno?ci zwi?zane z pelnieniem funkcji dyspozytora

o ile wykonywanie w/w czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r Kodeksu pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r poz.1502 z p?n. zm.) dalej zwanym KP). Zgodnie z tre?ci? art. 22 1 KP przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc? a pracodawca zobowi?zuje si? do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiaj?cy nie b?dzie wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w my?l Kodeksu Pracy osob pelni?cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku, o ktorym mowa w art.36a ust 2 ustawy Pzp osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

Wszelkie rozliczenia wynikaj?ce z realizacji niniejszej umowy pomi?dzy stronami b?d? si? odbywa? w PLN.

Ka?dy Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? tylko na jedn? wybran? przez siebie cz???.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Okoliczno?ci dokonywania zmian postanowie? zawartej umowy zostaly wskazane w SIWZ w ogolnych warunkach umowy.

Zamawiaj?cy mo?e prowadzi? niniejsze post?powanie z zastosowaniem procedury okre?lonej w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?. Dokladne informacje dotycz?ce skladania odwola? zawarte zostaly w polskiej ustawie Prawo zamowie? Publicznych TJ 2017 poz 1579. ?rodkami ochrony prawnej s? odwolania (art 180-198 ustawy Pzp) i skarga do s?du (art 198a-198g ustawy). informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-?ukowo: Gully cleaning and emptying services

2017/S 187-382854

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ?ukowo
ul. Gda?ska 52
?ukowo
83-330
Poland
Contact person: Izabela Pleszyniak
Telephone: +48 586858300
E-mail: i.pleszyniak@zukowo.pl
Fax: +48 586858330
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.zukowo.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslugi zimowego utrzymania drog, ulic, chodnikow, placow w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie gminy ?ukowo w podziale na zadania cz??ciowe.

Reference number: ZP.271.61.2017
II.1.2) Main CPV code
90640000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-?ukowo: Gully cleaning and emptying services
ND Document number 382854-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place ?UKOWO
AU Authority name Gmina ?ukowo
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90640000 - Gully cleaning and emptying services
OC Original CPV code 90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90640000 - Gully cleaning and emptying services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.zukowo.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >