Poland-Lom?a: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003042801268286
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382637-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lom?a: Pharmaceutical products

2017/S 187-382637

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki im. Kardynala Stefana Wyszy?skiego
al. Pilsudskiego 11
Lom?a
18-404
Poland
Contact person: Sylwia Wiszniewska
Telephone: +86 4733266
E-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Fax: +86 4733210
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szpital-lomza.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow, materialow opatrunkowych w tym specjalistycznych, wyrobow medycznych oraz ?rodkow dietetycznych specjalnego przeznaczenia dla Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y i Szpitala Ogolnego w Kolnie.

Reference number: ZT-SZP-226/01/23/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa lekow, materialow opatrunkowych w tym specjalistycznych, wyrobow medycznych oraz ?rodkow dietetycznych specjalnego przeznaczenia dla Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y i Szpitala Ogolnego w Kolnie w ilo?ciach, asortymencie i o wymaganiach okre?lonych w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot zamowienia jest wyszczegolniony w zal?czniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilo?ciowe). Warunki dotycz?ce realizacji zamowienia zostaly okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 410 818.86 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 271

Lot No: 271
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Allopurinol tbl 300mg 30tbl 30 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 272

Lot No: 272
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Gentamycinum ung opht 0,03/10g op a 3g 10 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 274

Lot No: 273
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Ibuprofen zaw. 0.1g/5ml 100ml 110 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 275

Lot No: 274
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Clozapinum tabl 0.025g 50 tabl 315 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 276

Lot No: 275
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Phytomenadione kaps 2mg 20 kaps 70 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 277

Lot No: 276
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Norepinephrine inj 1mg/1ml 1 amp1mg/1ml 2300 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 278

Lot No: 277
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Formoterol kaps 12mik.g 60 kaps (dawek do inhalacji) 120 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 280

Lot No: 278
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Deksmetomidyna inj 100mcg/ml 5 amp 120 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 281

Lot No: 279
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Pregabalina tbl 75mg 56tbl 52 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 282

Lot No: 280
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Pregabalina tbl 150mg 56tbl 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 283

Lot No: 281
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1 kcal/ml), zawieraj?ca mieszank? bialek w proporcji: 35 % serwatkowych, 25 % kazeiny, 20 % bialek soi, 20 % bialek grochu, zawarto?? bialka nie mniej ni? 4g/100; zawarto?? wielonienasyconych tluszczow omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawarto?? DHA+EPA nie mniej ni? 33,5 mg/100 ml, dieta zawieraj?ca 6 naturalnych karotenoidow,klinicznie wolna do laktozy, % energii z: bialka-16 %, w?glowodanow-49 %, tluszczow-35 %,o osmolarno?ci 255 mOsmol/l plyn 1000ml pack1000ml 250 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 284

Lot No: 282
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Dieta kompletna pod wzgl?dem od?ywczym, dedykowana pacjentom w ci??kim stanie, w stresie metabolicznym, wysokobialkowa, 7,5g bialka/100ml, w oparciu o kazein? i soj?, z zawarto?ci? glutaminy 1,66 g/100ml, hiperkaloryczna ( 1,28 kcal/ml), bogatoresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, % energii z: bialka ? 23 %, w?glowodanow- 48 %, tluszczu- 26 %, blonnika ? 2 %, o osmolarno?ci 270 mOsmol/l plyn 500ml Worek 500ml 250 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 285

Lot No: 283
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Dieta kompletna pod wzgl?dem od?ywczym normalizuj?ca glikemi?, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawieraj?ca 6 rodzajow blonnika, klinicznie wolna do laktozy, oparta na bialku sojowym, zawieraj?ca 4,3g/ml bialka, o osmolarno?ci 300 mOsm/l, % energii z: bialka- 17 %, w?glowodanow- 43 %, tluszczow- 37 % plyn 1000ml Pack 1000ml 300 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 286

Lot No: 284
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Dieta kompletna pod wzgl?dem od?ywczym, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) ,wspomagaj?ca leczenie ran i odle?yn, bogatoresztkowa, oparta na bialku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawarto?ci? argininy 0,85 g/ 100 ml, glutaminy 0,96 g/ 100 ml, % energii z: bialka-20 %, w?glowodanow- 48 %, tluszczow-29 %, blonnika- 3 %, o osmolarno?ci 315 mosmol/l plyn 1000ml Pack 1000ml 300 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 287

Lot No: 285
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Dieta kompletna pod wzgl?dem od?ywczym, normalizuj?ca glikemi? o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobialkowa (powy?ej 20 % energii z bialka), oparta na mieszaninie bialek sojowego i kazieiny w proporcjach 40:60, zawarto?? bialka 7,7g/100 ml, zawieraj?ca 6 rodzajow blonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawarto?? blonnika 1,5g/100 ml, obni?ony wspolczynnik oddechowy (powy?ej 46 % energii z tluszczu), dieta z zawarto?ci? oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawarto?ci fruktozy o osmolarno?ci 395 mOsmol/l, dieta do poda?y przez zgl?bnik. plyn 1000ml Pack 1000ml 300 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 288

Lot No: 286
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Dieta peptydowa, kompletna pod wzgl?dem od?ywczym normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, ktorej ?rodlo w?glowodanow stanowi? maltodekstryny, peptydowa 4g bialka/100 ml z serwatki (mieszanina wolnych aminokwasow i krotkola?cuchowych peptydow), niskotluszczowa ? 1,7 g/100ml (tluszcz obecny w postaci oleju ro?linnego i ?redniola?cuchowych trojglicerydow ? MCT), o osmolarno?ci 455 mosmol/l plyn 1000ml Pack 1000ml 150 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 289

Lot No: 287
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Kompletna dieta do ?ywienia dojelitowego wysokokaloryczna1,3kcal/100ml,niskobialkowa4g/100ml w tym 44 % aminokwasow rozgal?zionych,stosowana w niewydolno?ci w?troby,bogatoresztkowa 1g/100ml,osmolarno?? do 330mosmol/l wlew 500ml 150 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 290

Lot No: 288
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Produkt do szybkiego zag?szczania plynow(napojow i pokarmow). Zawiera gum? ksantanow? i gum? guar,oraz maltodekstryny, nie zawiera skrobi. Wykazuje oporno?? na dzialanie amylazy, co pozwala chroni? przed atywno?ci? tego enzymu jamie ustnej. Produkt dedykowany dla pacjentow z dysfagi? (trudno?ci z przelykaniem). Energetyczno??: 2,9kcal/1g, zawiera w?glowodany 0,58g/1g, oraz blonnik 0,28g/1g. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy. Dawkowanie zale?ne od stopnia dysfagii, 1porcja= 3g. proszek 175g Puszka 175g 26 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 291

Lot No: 289
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Kompletna dieta do ?ywienia dojelitowego ,normokaloryczna 1,2kcal/ml,bogatobialkowa6g/100ml,bialko kazeinowe i serwatkowe,omega-3 z oleju rybnego,bogatoresztkowa 2g/100ml,osmolarno?c345mosmol/l wlew 1000ml 150 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 292

Lot No: 290
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Kompletna dieta wysokokaloryczna 1,5kcal/ml,do ?ywienia przez zgl?bnik,bialko7,5g/100ml,jednonienasycone kwasy tluszczowe MUFA,blonnik 2,3g/100ml,MCT,EPA i DHA z oleju rybiego,nie zawiera glutenu,wolna od laktozy,niska zawarto?? sodu i cholesterolu wlew 500ml 250 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 293

Lot No: 291
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Kompletna dieta do ?ywienia dojelitowego ,przeznaczona dla pacjentow chorych na cukrzyc?,niska zawarto?? w?glowodanow(skrobia,fruktoza)9,25g/100ml,wysoka zawarto?? blonnika1,5g/100ml,bialka mleka,EPA i DHA 45mg/100ml,normokaloryczna wlew 1000ml 150 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 294

Lot No: 292
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Kompletna dieta do ?ywienia dojelitowego,standardowa zawieraj?ca bialko kazeinowe i sojowe-3,8g/100ml,tluszcze LCT,kwasy tluszczowe ,omega/3,normokaloryczna 1kcal/ml,bezresztkowa,o niskiej osmolarno?ci 220mosmol/l wlew 500ml 250 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 295

Lot No: 293
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Kompletna dieta do ?ywienia dojelitowego,wysokokaloryczna 1,5kcal/ml,bogatobialkowa 7,5g/100ml,20 % energii z bialka,bialko kazeinowe i serwatkowe,,tluszcze LCT,bezresztkowa ,EPA,DHA,OSMOLARNO?? 330MOSMOL wlew 1000ml 200 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 296

Lot No: 294
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Kompletna dieta do ?ywienia dojelitowego,oligopeptydowa,hydrolizat serwatki,niskotluszczowa54%tluszczy MCT ,EPA I DHA,normokaloryczna,bezresztkowa,osmolarno?? 300mosmol/l wlew 500ml 150 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 297

Lot No: 295
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Insulin glargine wytwarzana metod? rekombinacji DNA w komorkach Escherichia coli r or do wstrzyk 100j/1ml 10wkladow a 3ml 10 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 298

Lot No: 296
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Insulina lizpro -otrzymana metoda rekombinacji DNA E coli r-or do wstrzykiwa? 100j/ml 5wkladow a 3ml 20 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 299

Lot No: 297
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Insulina lizpro -otrzymana metoda rekombinacji DNA E coli, preparat sklada si? 25%roztworu insuliny lizpro + 75%zawiesiny protaminowej insuliny lizpro zawiesina do wstrzyk 100j/ml 5 wkladow a 3ml 10 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 300

Lot No: 298
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Insulina lizpro -otrzymana metoda rekombinacji DNA E coli, preparat sklada si? 50 %roztworu insuliny lizpro + 50 %zawiesiny protaminowej insuliny lizpro zawiesina do wstrzyk 100j/ml 5 wkladow a 3ml 5 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 301

Lot No: 299
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Insulinum ludzka otrzymana metod? rekombinacji DNA e COLI o krotkim czasie dzialania r-or do wstrzykiwa? 100j/ml 5 wkladow a 3ml 5 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 302

Lot No: 300
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Insulinum ludzka izofanowaotrzymana metod? rekombinacji DNA e Coli zawiesina do wstrzyk 100j/ml 5 wkladow a 3ml 5 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 303

Lot No: 301
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Alteplaza inj 20mg 1fiolka 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 304

Lot No: 302
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Itrakonazol kaps 100mg 28kaps 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 306

Lot No: 303
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Mesnum inj 400mg/4ml 15amp 5 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 307

Lot No: 304
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Epoetin beta inj 30000 j.m./0,6ml 1 amp/strz 20 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 308

Lot No: 305
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Panitumumab inj 0.02g/1ml fiol a'20ml 5 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 309

Lot No: 306
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Olanzapina tbl.rozp.w jam.ust. 20mg 28 tbl. rozp. W jam. ust 20 op.

Poz. 2 Olanzapina tbl.rozp.w jam.ust. 20mg 28 tbl. rozp. W jam. ust 40 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 310

Lot No: 307
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 levofuoksacyna inj 50ml 5fiol 50 op.

Poz. 2 levofuoksacyna inj 100ml 5fiol 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 311

Lot No: 308
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 IFOSFAMID inj 1g 1 fiol 10 op.

Poz. 2 IFOSFAMID inj 2g 1 fiol 10 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 312

Lot No: 309
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Rivastigmina plastry 4,36mg 30 plastrow 25 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 313

Lot No: 310
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 METFORMINI h/chloridum tbl 500mg 30tbl 300 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 314

Lot No: 311
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 LEWOFLOXACYNA tbl 250mg 10tbl 30 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 315

Lot No: 312
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 LEWOFLOXACYNA tbl 500mg 10tbl 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 316

Lot No: 313
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Flimazenil inj. 0,1mg/ml a 5ml 5 amp 20 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 317

Lot No: 314
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 ARIPIPRAZOLUM tbl. 15mg 14 tbl 80 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 318

Lot No: 315
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 ATORVASTATINUM tbl. 20mg 30 tabl 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 319

Lot No: 316
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Levetiracetam tbl 500mg 50tbl 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 320

Lot No: 317
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Chlorowodorek tramadolu+paracetamol tbl 37,5mg+325mg 20tbl 2010 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 321

Lot No: 318
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Nalpaina inj 10mg/ml 10amp a 2ml 100 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 322

Lot No: 319
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Fentanyl plastry 75mcg 5 plastrow 20 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 323

Lot No: 320
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Oksykodon tbl 5mg 60tbl 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 325

Lot No: 321
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Morfini sulfas spinal inj 2mg/2ml 10amp a 2ml 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 326

Lot No: 322
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Lidokaina +prylokaina krem 25mg/g+25mg/g op a 5g 200 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 327

Lot No: 323
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Remifentanyl inj 5mg 5 fiolek 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 328

Lot No: 324
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Sufentanyl inj 0,05mg/ml 5amp a 5ml 50 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 329

Lot No: 325
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Pulmoterol kaps do inh 60 kaps 105 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 330

Lot No: 326
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Fumaran formoterolu kaps do inhalacji 12mcg 60kaps 105 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 331

Lot No: 327
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Nebiwolol tbl 5mg 28tbl 75 op.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 332

Lot No: 328
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Warfarinum natricum tbl 3mg 100tbl 35 op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 333

Lot No: 329
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Warfarinum natricum tbl 5mg 100tbl 35 op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 334

Lot No: 330
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Sol wapniowa zofenoprylu tbl 30mg 28tbl op.

Poz. 2 Sol wapniowa zofenoprylu tbl 7,5mg 28tbl op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Obydwie dawki od jednego producenta.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 335

Lot No: 331
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Eplerenonum tbl 25mg 30tbl 32 op.

Poz. 2 Eplerenonum tbl 50mg 30tbl 32 op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Obydwie dawki od jednego producenta.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 336

Lot No: 332
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Lerkanidypina tbl 10mg 28tbl 30 op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 337

Lot No: 333
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Cylostazol tbl 100mg 56tbl 20 op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 338

Lot No: 334
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz.1 Dieta wspomagaj?ca proces gojenia odle?yn i ran przewleklych, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,24 kcal/ml), bezglutenowa. Dieta zawiera arginin? oraz inne skladniki od?ywcze, w odpowiednich proporcjach, ktore wspomagaj? i przyspieszaj? gojenie ran ? zwi?kszona zawarto?? przeciwutleniaczy (wit C i E, karotenoidow, cynku). Dieta wysokobialkowa ? zawarto?? bialka 8,8 g /100ml, o niskiej zawarto?ci tluszczu ? 3,5g / 100ml, w?glowodany 14,5 g/100ml, 28 % energii z bialka, 46 % energii z w?glowodanow, 26 % energii z tluszczy, o osmolarno?ci min. 500 mOsmol/l, w trzech smakach: truskawkowy, czekoladowy, waniliowy. plyn 200ml butelka 4x 200ml 500 op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 340

Lot No: 335
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz.1 woda utleniona 3 % 100 ml 3g/100g Butelka oran?owa 500 op.

Poz.2 woda utleniona 3 % 250 ml 3g/100g Butelka oran?owa 250 op.

Poz.3 woda utleniona 3 % 500 ml 3g/100g Butelka oran?owa 250 op.

Poz.4 woda utleniona 3 % 1000 ml 3g/100g Butelka oran?owa 500 op.

Poz.6 3 % Sol. Acidi Borici 100 ml 3g/100g Butelka oran?owa 250 op.

Poz.7 3 % Sol. Acidi Borici 200 ml 3g/100g Butelka oran?owa 250 op.

Poz.8 3 % Sol. Acidi Borici 500 ml 3g/100g Butelka oran?owa 250 op.

Poz.9 3 % Sol. Acidi Borici 1L 3g/100g Butelka oran?owa 250 op.

Poz.10 Jodyna 3 % 100 ml 3g/100g Butelka oran?owa 150 op.

Poz.11 Jodyna 3 % 800g Butelka oran?owa 30 op.

Poz.12 Formalina buforowana 1000 ml 4g/100g Butelka oran?owa 80 op.

Poz.13 Formalina 10 % 100 ml 10g/100g Butelka oran?owa 150 op.

Poz.14 Formalina 10 % 200 ml 10g/100g Butelka oran?owa 150 op.

Poz.15 Formalina 10 % 1kg 10g/100g Butelka oran?owa 400 op.

Poz.16 substancja laktoza 250g 250g 10 op.

.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 341

Lot No: 336
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Wchlanialny jalowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy o udokumentowanym dzialaniu bakteriobojczym potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie ph 2,5-3,5 w kontakcie z krwi? hamuj?ce rozwoj szczepow MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli.Wymagania:-okres wchlaniania 7-14 dni, -czas umo?liwiaj?cy hemostaz? 2-8min,, w formie gazy (pochodzenia ro?linnego), daj?cy si? przycina? i wytrzymaly na rozerwanie ?opat. hemostat.

5x7,5cm 0,8g 12szt 5 op.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 342

Lot No: 337
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Wchlanialny jalowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy o udokumentowanym dzialaniu bakteriobojczym potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie ph 2,5-3,5 w kontakcie z krwi? hamuj?ce rozwoj szczepow MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli.Wymagania:-okres wchlaniania 7-14 dni, -czas umo?liwiaj?cy hemostaz? 2-8min,, w formie gazy (pochodzenia ro?linnego), daj?cy si? przycina? i wytrzymaly na rozerwanie ?opat. hemostat.

10x20cm 0,8g 12szt 3 op.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 343

Lot No: 338
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Sterylny wosk kostny, sklad:70 % wosk pszczeli, 30 % wazelina waga 2,5g-2,95g plaster 12,5g 12saszetek 4 op.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 344

Lot No: 339
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Jalowy opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagaj?cych aktywnego oczyszczenia. Zmiana opatrunku co 12 godzin. Opatrunek nadaje si? do oddzielenia tkanki martwiczej. Opatrunek w rozmiarze 7.5cm x 7.5cm szt 30 op.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 345

Lot No: 340
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Jalowy, okr?gly opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagajacych aktywnego oczyszczenia. Opatrunek ma du?? chlonno??, zmiana opatrunku co 24 godziny. Od strony zewn?trznej opatrunek oznaczony paskami i dodatkowo pokryty wodoodporn? warstw?. Okr?gly opatrunek w rozmiarze 5,5cm szt 30 op.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 346

Lot No: 341
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Przylepiec mocuj?cy z wokniny z klejem akrylowym, wskazanydla pacjenta z wrazliw? skor?. Wloknina przepuszcza powietrze i par? wodn? bardzo dobrze., dzieki czemu skora mo?e oddycha? i nie poci si?. Kazde opakowanie wyposazone jest w praktyczny plastikowy dyspenser. opatrunek w rozmiarze 2,50cmx9,15cm 1szt. 6 000 op.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 347

Lot No: 342
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 ?Podklad pod gips. szer. 15cmx3m Podklad podgipsowy z waty syntetycznej, niechlon?cy, niezatrzymuj?cy wilgoci z mo?liwo?ci? sterylizacji par? wodn? podklad 1 sztuka 8000 op.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 348

Lot No: 343
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 ?Podklad pod gips. Szer. 10cmx3m Podklad podgipsowy z waty syntetycznej, niechlon?cy, niezatrzymuj?cy wilgoci z mo?liwo?ci? sterylizacji par? wodn? podklad 1 sztuka 3000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 349

Lot No: 344
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 ?Podklad pod gips. Szer. 25cmx3m Podklad podgipsowy z waty syntetycznej, niechlon?cy, niezatrzymuj?cy wilgoci z mo?liwo?ci? sterylizacji par? wodn? podklad 1 sztuka 4000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 350

Lot No: 345
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 ?lignina platy 40 cmx60 cm lignina bielona metod? bezchlorkow? w arkuszach, ktora jest wyrobem medycznym (w opakowaniu foliowym/papier chroni?cym przed zawilgoceniem) platy 1 kg 7000 op.

.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 351

Lot No: 346
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Wata opat. baw-wisk. wata 500 g 500 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 352

Lot No: 347
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Opaska tkana bawel.4mx15cm opaska 1 szt. 1000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 353

Lot No: 348
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Opaska dziana 10cmx4m (pakowana pojedynczo z pelnym opisem produktu) opaska 1 szt. 35000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 355

Lot No: 349
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Opas.elast. 15cmx5m z zapinka, pakowana pojedynczo opaska 1 szt. 5000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 356

Lot No: 350
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Opas. elast. 10cmx5m z zapink?, pakowana pojedynczo opaska 1 szt. 2000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 357

Lot No: 351
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 ?Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, pol?czenie trzech hydrokoloidow zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, ?elatyna); dodatkowy pasek samoprzylepny wokol opatrunku. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany plytkie, suche, malo/umiarkowanie s?cz?ce oraz jako opatrunek wtorny we wszystkich rodzajach ran, tak?e gl?bokich.

Opatrunek w rozmiarze 6cm x 6cm opaska 1 szt. 60 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 358

Lot No: 352
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, pol?czenie trzech hydrokoloidow zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, ?elatyna); dodatkowy pasek samoprzylepny wokol opatrunku. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany plytkie, suche, malo/umiarkowanie s?cz?ce oraz jako opatrunek wtorny we wszystkich rodzajach ran, tak?e gl?bokich. Opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm opatrunek 1 szt. 80 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 359

Lot No: 353
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, pol?czenie trzech hydrokoloidow zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, ?elatyna). Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany plytkie, suche, malo/umiarkowanie s?cz?ce oraz jako opatrunek wtorny we wszystkich rodzajach ran, takze gl?bokich. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm opatrunek 1 szt. 150 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 360

Lot No: 354
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, pol?czenie trzech hydrokoloidow zawieszonych w polimerze ( Karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, ?elatyna). Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany plytkie, suche, malo/umiarkowanie s?cz?ce oraz jako opatrunek wtorny we wszystkich rodzajach ran, takze gl?bokich. Opatrunek w rozmiarze 20cm x 20cm opatrunek 1 szt. 150 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 361

Lot No: 355
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokolidowy, cienki, elastyczny, wodoodporny, polprzezroczysty. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany plytkie, suche, malo/umiarkowanie s?cz?ce oraz jako opatrunek wtorny we wszystkich rodzajach ran, tak?e gl?bokich. Opatrunek w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm opatrunek 1 szt. 50 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 362

Lot No: 356
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokolidowy, cienki, elastyczny, wodoodporny, polprzezroczysty. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany plytkie, suche, malo/umiarkowanie s?cz?ce oraz jako opatrunek wtorny we wszystkich rodzajach ran, tak?e gl?bokich. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm opatrunek 1 szt. 100 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 363

Lot No: 357
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Elastyczny jalowy przylepiec wlokninowy z wkladem chlonnym. Wk lad chlonny charakteryzuje si? wysok? chlonno?ci?, posiada zewn?trzn? warstw? chroni?c? przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, latwy do aplikacji w miejscach trudno dost?pnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm opatrunek 1 szt. 25000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 364

Lot No: 358
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Samoprzylepny opatrunek hydrokolidowy,zlo?onyz ?elatyny ,pektyny ,karboksymetylocelulozy, cienki, elastyczny, wodoodporny, polprzezroczysty. Stosowany jako opatrunek pierwotny na rany plytkie, suche, malo/umiarkowanie s?cz?ce oraz jako opatrunek wtorny we wszystkich rodzajach ran, takze gl?bokich. Opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm opatrunek 1 szt. 100 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 365

Lot No: 359
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Elastyczny jalowy przylepiec wlokninowy z wkladem chlonnym. Wk lad chlonny charakteryzuje si? wysok? chlonno?ci?, posiada zewn?trzn? warstw? chroni?c? przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, latwy do aplikacji w miejscach trudno dost?pnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 15cm opatrunek 1 szt. 20000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 366

Lot No: 360
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Elastyczny jalowy przylepiec wlokninowy z wkladem chlonnym. Wk lad chlonny charakteryzuje si? wysok? chlonno?ci?, posiada zewn?trzn? warstw? chroni?c? przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, latwy do aplikacji w miejscach trudno dost?pnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 20cm przylepiec z wkladem chlonnym 1 szt. 8000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 367

Lot No: 361
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Elastyczny jalowy przylepiec wlokninowy z wkladem chlonnym. Wk lad chlonny charakteryzuje si? wysok? chlonno?ci?, posiada zewn?trzn? warstw? chroni?c? przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, latwy do aplikacji w miejscach trudno dost?pnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 25cm przylepiec z wkladem chlonnym 1 szt. 8000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 368

Lot No: 362
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Elastyczny jalowy przylepiec wlokninowy z wkladem chlonnym. Wk lad chlonny charakteryzuje si? wysok? chlonno?ci?, posiada zewn?trzn? warstw? chroni?c? przed przywieraniem do rany. Przylepiec jest dobrze przepuszczalny dla powietrza i pary, latwy do aplikacji w miejscach trudno dost?pnych lub trudnych do standardowego zabezpieczenia. Opatrunek w rozmiarze 10cm x 30cm przylepiec z wkladem chlonnym 1 szt. 7000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 369

Lot No: 363
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Jalowy opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagaj?cych aktywnego oczyszczenia. Zmiana opatrunku co 12 godzin. Opatrunek nadaje si? do oddzielenia tkanki martwiczej. Opatrunek w rozmiarze 7.5cm x 7.5cm opatrunek 1 szt. 30 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 370

Lot No: 364
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Jalowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania ran trudno goj?cych si? zlokalizowanych w okolicy krzy?owej. Opatrunek w rozmiarze 12cm x 18cm opatrunek 1 szt. 20 op

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 371

Lot No: 365
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Jalowy, okr?gly opatrunek, aktywowany roztworem Ringera, dla ran wymagajacych aktywnego oczyszczenia. Opatrunek ma du?? chlonno??, zmiana opatrunku co 24 godziny. Od strony zewn?trznej opatrunek oznaczony paskami i dodatkowo pokryty wodoodporn? warstw?. Okr?gly opatrunek w rozmiarze 5,5cm opatrunek 1 szt. 20 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 372

Lot No: 366
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 Przylepiec mocuj?cy z wokniny z klejem akrylowym, wskazanydla pacjenta z wrazliw? skor?. Wloknina przepuszcza powietrze i par? wodn? bardzo dobrze., dzieki czemu skora mo?e oddycha? i nie poci si?. Kazde opakowanie wyposazone jest w praktyczny plastikowy dyspenser. opatrunek w rozmiarze 2,50cmx9,15cm przylepiec 1 szt. 4000 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 373

Lot No: 367
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y/Dzial Farmacji Szpitala Ogolnego w Kolnie.oszczegolne ilo?ci w ramach pakietu (pakietow) wg zal?cznika nr 1 do SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz.1 Jalowy ?el w jednorazowym aplikatorze,zawieraj?cy 2g chlorowodorku lidokainy i 0,25g glukonianu chlorheksydyny na 100g preparatu, do podawania docewkowego. ?el 10ml/11ml 1 amp strzyk 4500 op.

.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-136790
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 271
Title:

Pakiet nr 271

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 305.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 272
Title:

Pakiet nr 272

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 274
Title:

Pakiet nr 274

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 689.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 275
Title:

Pakiet nr 275

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 885.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 276
Title:

Pakiet nr 276

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 369.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 277
Title:

Pakiet nr 277

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bialmed Sp. z o.o.
Biala Piska
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 565.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 278
Title:

Pakiet nr 278

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 264.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 280
Title:

Pakiet nr 280

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 54 186.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 281
Title:

Pakiet nr 281

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 624.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 282
Title:

Pakiet nr 282

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 283
Title:

Pakiet nr 283

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 622.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 284
Title:

Pakiet nr 284

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 512.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 285
Title:

Pakiet nr 285

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 653.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 286
Title:

Pakiet nr 286

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 887.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 287
Title:

Pakiet nr 287

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 776.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 288
Title:

Pakiet nr 288

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 314.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 289
Title:

Pakiet nr 289

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 290
Title:

Pakiet nr 290

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 150.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 291
Title:

Pakiet nr 291

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 025.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 292
Title:

Pakiet nr 292

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 293
Title:

Pakiet nr 293

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 294
Title:

Pakiet nr 294

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 175.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 295
Title:

Pakiet nr 295

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 296
Title:

Pakiet nr 296

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 447.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 297
Title:

Pakiet nr 297

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 595.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 298
Title:

Pakiet nr 298

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 428.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 299
Title:

Pakiet nr 299

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 214.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 300
Title:

Pakiet nr 300

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 107.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 301
Title:

Pakiet nr 301

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 130.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 302
Title:

Pakiet nr 302

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 130.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 31
Lot No: 303
Title:

Pakiet nr 303

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 49 200.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 32
Lot No: 304
Title:

Pakiet nr 304

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 206.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 33
Lot No: 306
Title:

Pakiet nr 306

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 936.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 34
Lot No: 307
Title:

Pakiet nr 307

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 15 671.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 308
Title:

Pakiet nr 308

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Amgen Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Nettle S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 263.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36
Lot No: 309
Title:

Pakiet nr 309

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 445.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 37
Lot No: 310
Title:

Pakiet nr 310

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 38
Lot No: 311
Title:

Pakiet nr 311

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 165.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39
Lot No: 312
Title:

Pakiet nr 312

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 257.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 40
Lot No: 313
Title:

Pakiet nr 313

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 41
Lot No: 314
Title:

Pakiet nr 314

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 240.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 42
Lot No: 315
Title:

Pakiet nr 315

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 43
Lot No: 316
Title:

Pakiet nr 316

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 528.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 44
Lot No: 317
Title:

Pakiet nr 317

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 373.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 45
Lot No: 318
Title:

Pakiet nr 318

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 84.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46
Lot No: 319
Title:

Pakiet nr 319

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 770.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 47
Lot No: 320
Title:

Pakiet nr 320

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 137.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 48
Lot No: 321
Title:

Pakiet nr 321

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 915.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 49
Lot No: 322
Title:

Pakiet nr 322

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 502.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 50
Lot No: 323
Title:

Pakiet nr 323

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 907.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 51
Lot No: 325
Title:

Pakiet nr 325

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 884.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 52
Lot No: 326
Title:

Pakiet nr 326

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 766.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 53
Lot No: 327
Title:

Pakiet nr 327

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 54
Lot No: 328
Title:

Pakiet nr 328

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 344.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 55
Lot No: 329
Title:

Pakiet nr 329

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 708.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 56
Lot No: 330
Title:

Pakiet nr 330

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 019.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 57
Lot No: 331
Title:

Pakiet nr 331

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 311.25 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 58
Lot No: 332
Title:

Pakiet nr 332

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 477.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 59
Lot No: 333
Title:

Pakiet nr 333

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 768.95 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 60
Lot No: 334
Title:

Pakiet nr 334

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 209.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 61
Lot No: 335
Title:

Pakiet nr 335

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 748.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 62
Lot No: 336
Title:

Pakiet nr 336

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 277.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 63
Lot No: 337
Title:

Pakiet nr 337

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 709.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 64
Lot No: 338
Title:

Pakiet nr 338

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 930.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 65
Lot No: 340
Title:

Pakiet nr 340

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 66
Lot No: 341
Title:

Pakiet nr 341

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ARNO MED. Sp. z o. o.
Mietkow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 173.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 67
Lot No: 342
Title:

Pakiet nr 342

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ARNO MED. Sp. z o. o.
Mietkow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 210.65 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 68
Lot No: 343
Title:

Pakiet nr 343

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 226.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 69
Lot No: 344
Title:

Pakiet nr 344

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Pabianice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 146.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 70
Lot No: 345
Title:

Pakiet nr 345

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 71
Lot No: 346
Title:

Pakiet nr 346

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 320.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 72
Lot No: 347
Title:

Pakiet nr 347

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 240.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 73
Lot No: 348
Title:

Pakiet nr 348

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 74
Lot No: 349
Title:

Pakiet nr 349

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 75
Lot No: 350
Title:

Pakiet nr 350

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Pabianice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 37 128.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 76
Lot No: 351
Title:

Pakiet nr 351

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 285.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 77
Lot No: 352
Title:

Pakiet nr 352

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 630.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 78
Lot No: 353
Title:

Pakiet nr 353

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POLMIL Sp. z o. o. S.K.A.
Bydgoszcz
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 650.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 79
Lot No: 355
Title:

Pakiet nr 355

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POLMIL Sp. z o. o. S.K.A.
Bydgoszcz
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 050.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 80
Lot No: 356
Title:

Pakiet nr 356

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 81
Lot No: 357
Title:

Pakiet nr 357

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 181.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 82
Lot No: 358
Title:

Pakiet nr 358

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 888.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 83
Lot No: 359
Title:

Pakiet nr 359

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 727.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 84
Lot No: 360
Title:

Pakiet nr 360

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 878.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 85
Lot No: 361
Title:

Pakiet nr 361

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 136.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 86
Lot No: 362
Title:

Pakiet nr 362

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 485.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 87
Lot No: 363
Title:

Pakiet nr 363

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 88
Lot No: 364
Title:

Pakiet nr 364

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 061.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 89
Lot No: 365
Title:

Pakiet nr 365

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 90
Lot No: 366
Title:

Pakiet nr 366

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 91
Lot No: 367
Title:

Pakiet nr 367

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 92
Lot No: 368
Title:

Pakiet nr 368

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 060.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 93
Lot No: 369
Title:

Pakiet nr 369

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Pabianice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 146.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 94
Lot No: 370
Title:

Pakiet nr 370

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 445.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 95
Lot No: 371
Title:

Pakiet nr 371

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 96
Lot No: 372
Title:

Pakiet nr 372

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 885.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 97
Lot No: 373
Title:

Pakiet nr 373

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 365.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1.Niniejsze post?powanie obejmuje 373 pakiety. Z uwagi na obszerno?? i ograniczenia techniczne formularz ogloszenia o zamowieniu zostal podzielony na dwie cz??ci (Formularz I ? cz??ci od 1 do 270; Formularz II ? cz??ci od 271 do 373). Wszystkie dotycz? jednego post?powania o numerze ZT-SZP-226/01/23/2017.

2.Post?powanie prowadzone jest zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Zamawiaj?cym wiod?cym jest Szpital Wojewodzki im. Kardynala Stefana Wyszy?skiego w Lom?y, ktory przeprowadza przedmiotowe post?powanie wspolnie, w imieniu i na rzecz poni?szych placowek: 1. Szp. Woj. im. Kard. S. Wyszy?skiego w Lom?y, 2. Szp. Ogolnego w Kolnie.

3.Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci l?cznie 40.346,25 PLN ? dotyczy wszystkich pakietow. W przypadku skladania ofert na poszczegolne pakiety/cz??ci, kwota wadium jest sum? wadiow cz?stkowych, wyszczegolnionych zgodnie z zal?cznikiem nr 6 do SIWZ (zamieszczony w arkuszu exel)

4.SIWZ okre?la wykaz o?wiadcze? i dokumentow skladanych przez Wykonawc? w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzial w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia z post?powania;w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

5. Wykonawca zwi?zany jest ofert? ? 60 dni od ostatecznego terminu skladania ofert. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Wszystkie informacje szczegolowe zostaly zawarte w SIWZ wraz z zal?cznikami.

7. Post?powanie uniewa?niono

? w pakietach 273, 279, 305, 324, 339 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

? w Pakiecie 354 na postawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy, poniewa? w tych pakietach zostaly zlo?one oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
02-767
Warszawa
ul. Post?pu 17a
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
02-767
Warszawa
ul. Post?pu 17a
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lom?a: Pharmaceutical products

2017/S 187-382637

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki im. Kardynala Stefana Wyszy?skiego
al. Pilsudskiego 11
Lom?a
18-404
Poland
Contact person: Sylwia Wiszniewska
Telephone: +86 4733266
E-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Fax: +86 4733210
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szpital-lomza.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow, materialow opatrunkowych w tym specjalistycznych, wyrobow medycznych oraz ?rodkow dietetycznych specjalnego przeznaczenia dla Szpitala Wojewodzkiego w Lom?y i Szpitala Ogolnego w Kolnie.

Reference number: ZT-SZP-226/01/23/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 410 818.86 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 271

Lot No: 271
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 272

Lot No: 272
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 274

Lot No: 273
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 275

Lot No: 274
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 276

Lot No: 275
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 277

Lot No: 276
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 278

Lot No: 277
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 280

Lot No: 278
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 281

Lot No: 279
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 282

Lot No: 280
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 283

Lot No: 281
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 284

Lot No: 282
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 285

Lot No: 283
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 286

Lot No: 284
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 287

Lot No: 285
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 288

Lot No: 286
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 289

Lot No: 287
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 290

Lot No: 288
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 291

Lot No: 289
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 292

Lot No: 290
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 293

Lot No: 291
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 294

Lot No: 292
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 295

Lot No: 293
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 296

Lot No: 294
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 297

Lot No: 295
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 298

Lot No: 296
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 299

Lot No: 297
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 300

Lot No: 298
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 301

Lot No: 299
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 302

Lot No: 300
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 303

Lot No: 301
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 304

Lot No: 302
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 306

Lot No: 303
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 307

Lot No: 304
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 308

Lot No: 305
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 309

Lot No: 306
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 310

Lot No: 307
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 311

Lot No: 308
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 312

Lot No: 309
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 313

Lot No: 310
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 314

Lot No: 311
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 315

Lot No: 312
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 316

Lot No: 313
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 317

Lot No: 314
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 318

Lot No: 315
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 319

Lot No: 316
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 320

Lot No: 317
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 321

Lot No: 318
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 322

Lot No: 319
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 323

Lot No: 320
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 325

Lot No: 321
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 326

Lot No: 322
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 327

Lot No: 323
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 328

Lot No: 324
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 329

Lot No: 325
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 330

Lot No: 326
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 331

Lot No: 327
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 332

Lot No: 328
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 333

Lot No: 329
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 334

Lot No: 330
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 335

Lot No: 331
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 336

Lot No: 332
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 337

Lot No: 333
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 338

Lot No: 334
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 340

Lot No: 335
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 341

Lot No: 336
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 342

Lot No: 337
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 343

Lot No: 338
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 344

Lot No: 339
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 345

Lot No: 340
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 346

Lot No: 341
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 347

Lot No: 342
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 348

Lot No: 343
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 349

Lot No: 344
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 350

Lot No: 345
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 351

Lot No: 346
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 352

Lot No: 347
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 353

Lot No: 348
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 355

Lot No: 349
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 356

Lot No: 350
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 357

Lot No: 351
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 358

Lot No: 352
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 359

Lot No: 353
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 360

Lot No: 354
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 361

Lot No: 355
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 362

Lot No: 356
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 363

Lot No: 357
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 364

Lot No: 358
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 365

Lot No: 359
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 366

Lot No: 360
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 367

Lot No: 361
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 368

Lot No: 362
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 369

Lot No: 363
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 370

Lot No: 364
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 371

Lot No: 365
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 372

Lot No: 366
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 373

Lot No: 367
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-136790

Section V: Award of contract

Lot No: 271
Title:

Pakiet nr 271

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 305.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 272
Title:

Pakiet nr 272

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 274
Title:

Pakiet nr 274

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 689.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 275
Title:

Pakiet nr 275

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 885.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 276
Title:

Pakiet nr 276

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 369.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 277
Title:

Pakiet nr 277

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bialmed Sp. z o.o.
Biala Piska
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 565.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 278
Title:

Pakiet nr 278

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 264.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 280
Title:

Pakiet nr 280

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 54 186.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 281
Title:

Pakiet nr 281

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 624.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 282
Title:

Pakiet nr 282

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
Strykow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 283
Title:

Pakiet nr 283

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 622.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 284
Title:

Pakiet nr 284

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 512.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 285
Title:

Pakiet nr 285

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 653.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 286
Title:

Pakiet nr 286

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 887.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 287
Title:

Pakiet nr 287

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 776.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 288
Title:

Pakiet nr 288

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 314.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 289
Title:

Pakiet nr 289

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 290
Title:

Pakiet nr 290

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 150.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 291
Title:

Pakiet nr 291

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 025.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 292
Title:

Pakiet nr 292

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 293
Title:

Pakiet nr 293

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 294
Title:

Pakiet nr 294

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 175.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 295
Title:

Pakiet nr 295

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 296
Title:

Pakiet nr 296

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 447.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 297
Title:

Pakiet nr 297

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 595.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 298
Title:

Pakiet nr 298

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 428.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 299
Title:

Pakiet nr 299

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 214.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 300
Title:

Pakiet nr 300

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 107.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 301
Title:

Pakiet nr 301

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 130.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 302
Title:

Pakiet nr 302

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 130.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 31
Lot No: 303
Title:

Pakiet nr 303

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 49 200.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 32
Lot No: 304
Title:

Pakiet nr 304

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 206.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 33
Lot No: 306
Title:

Pakiet nr 306

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 936.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 34
Lot No: 307
Title:

Pakiet nr 307

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 15 671.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 308
Title:

Pakiet nr 308

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Amgen Sp. z o. o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Nettle S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 263.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36
Lot No: 309
Title:

Pakiet nr 309

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 445.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 37
Lot No: 310
Title:

Pakiet nr 310

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 38
Lot No: 311
Title:

Pakiet nr 311

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 165.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39
Lot No: 312
Title:

Pakiet nr 312

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 257.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 40
Lot No: 313
Title:

Pakiet nr 313

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 41
Lot No: 314
Title:

Pakiet nr 314

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 240.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 42
Lot No: 315
Title:

Pakiet nr 315

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 43
Lot No: 316
Title:

Pakiet nr 316

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 528.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 44
Lot No: 317
Title:

Pakiet nr 317

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 373.30 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 45
Lot No: 318
Title:

Pakiet nr 318

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 84.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46
Lot No: 319
Title:

Pakiet nr 319

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 770.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 47
Lot No: 320
Title:

Pakiet nr 320

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 137.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 48
Lot No: 321
Title:

Pakiet nr 321

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 915.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 49
Lot No: 322
Title:

Pakiet nr 322

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 502.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 50
Lot No: 323
Title:

Pakiet nr 323

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 907.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 51
Lot No: 325
Title:

Pakiet nr 325

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 884.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 52
Lot No: 326
Title:

Pakiet nr 326

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 766.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 53
Lot No: 327
Title:

Pakiet nr 327

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 54
Lot No: 328
Title:

Pakiet nr 328

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 344.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 55
Lot No: 329
Title:

Pakiet nr 329

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 708.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 56
Lot No: 330
Title:

Pakiet nr 330

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 019.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 57
Lot No: 331
Title:

Pakiet nr 331

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 311.25 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 58
Lot No: 332
Title:

Pakiet nr 332

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 477.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 59
Lot No: 333
Title:

Pakiet nr 333

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 768.95 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 60
Lot No: 334
Title:

Pakiet nr 334

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 209.10 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 61
Lot No: 335
Title:

Pakiet nr 335

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF Urtica Sp. z o .o.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGF S.A.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 748.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 62
Lot No: 336
Title:

Pakiet nr 336

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 277.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 63
Lot No: 337
Title:

Pakiet nr 337

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
Katowice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 709.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 64
Lot No: 338
Title:

Pakiet nr 338

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FARMADA TRANSPORT SP. Z O. O.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o. o.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 930.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 65
Lot No: 340
Title:

Pakiet nr 340

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 66
Lot No: 341
Title:

Pakiet nr 341

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ARNO MED. Sp. z o. o.
Mietkow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 173.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 67
Lot No: 342
Title:

Pakiet nr 342

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ARNO MED. Sp. z o. o.
Mietkow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 210.65 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 68
Lot No: 343
Title:

Pakiet nr 343

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 226.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 69
Lot No: 344
Title:

Pakiet nr 344

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Pabianice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 146.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 70
Lot No: 345
Title:

Pakiet nr 345

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 71
Lot No: 346
Title:

Pakiet nr 346

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 320.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 72
Lot No: 347
Title:

Pakiet nr 347

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 240.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 73
Lot No: 348
Title:

Pakiet nr 348

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 74
Lot No: 349
Title:

Pakiet nr 349

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 75
Lot No: 350
Title:

Pakiet nr 350

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Pabianice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 37 128.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 76
Lot No: 351
Title:

Pakiet nr 351

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 285.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 77
Lot No: 352
Title:

Pakiet nr 352

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Toru?skie Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A.
Toru?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 630.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 78
Lot No: 353
Title:

Pakiet nr 353

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
POLMIL Sp. z o. o. S.K.A.
Bydgoszcz
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 650.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 79
Lot No: 355
Title:

Pakiet nr 355

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
POLMIL Sp. z o. o. S.K.A.
Bydgoszcz
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 050.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 80
Lot No: 356
Title:

Pakiet nr 356

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 81
Lot No: 357
Title:

Pakiet nr 357

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 181.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 82
Lot No: 358
Title:

Pakiet nr 358

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 888.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 83
Lot No: 359
Title:

Pakiet nr 359

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 727.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 84
Lot No: 360
Title:

Pakiet nr 360

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 878.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 85
Lot No: 361
Title:

Pakiet nr 361

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 136.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 86
Lot No: 362
Title:

Pakiet nr 362

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 485.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 87
Lot No: 363
Title:

Pakiet nr 363

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 88
Lot No: 364
Title:

Pakiet nr 364

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SKAMEX Sp. z o. o. Sp. k.
Lod?
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 061.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 89
Lot No: 365
Title:

Pakiet nr 365

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 90
Lot No: 366
Title:

Pakiet nr 366

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 91
Lot No: 367
Title:

Pakiet nr 367

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 92
Lot No: 368
Title:

Pakiet nr 368

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 060.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 93
Lot No: 369
Title:

Pakiet nr 369

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Pabianice
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 146.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 94
Lot No: 370
Title:

Pakiet nr 370

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 445.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 95
Lot No: 371
Title:

Pakiet nr 371

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 96
Lot No: 372
Title:

Pakiet nr 372

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k.
Zabrze
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 885.76 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 97
Lot No: 373
Title:

Pakiet nr 373

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ASCLEPIOS S.A.
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 365.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Lom?a: Pharmaceutical products
ND Document number 382637-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LOM?A
AU Authority name Szpital Wojewodzki im. Kardynala Stefana Wyszy?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szpital-lomza.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >