Poland-Sosnowiec: Surgical implants

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003043321734391
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382620-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Surgical implants

2017/S 187-382620

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary
pl. Medykow 1
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Jacek Gorszanow,
Telephone: +48 323682449
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Fax: +48 323682012
NUTS code: PL2

Internet address(es):

Main address: www.wss5.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa implantow.

Reference number: 53/PNE/SW/2017
II.1.2) Main CPV code
33184100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa implantow w ilo?ciach i asortymencie okre?lonym z zal?czniku nr 1 do SIWZ. Szczegolowe warunki dotycz?ce przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 161 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sztywny stabilizator mi?dzykolczysty

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe warunki dotycz?ce przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elastyczny wspornik do Implantacji mi?dzy wyrostkami kolczystymi

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe warunki dotycz?ce przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Klatka mi?dzytrzonowa typu TLIF

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowe warunki dotycz?ce przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244567
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Sztywny stabilizator mi?dzykolczysty

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Paradigm Spine Polska Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/203
Warszawa
00-870
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Elastyczny wspornik do Implantacji mi?dzy wyrostkami kolczystymi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 61 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 59 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Klatka mi?dzytrzonowa typu TLIF

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lfc Sp. z o.o.,
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 74 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Celu potwierdzenia ?e oferowane dostawy spelniaj? wymagania okre?lone w SIWZ, Wykonawca, na wezwanie Zamawiaj?cego, zlo?y nast?puj?ce dokumenty:

1. O?wiadczenie, ?e oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie ktorych mo?e by? wprowadzony do obrotu i stosowania w placowkach ochrony zdrowia w RP o tre?ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 5 SIWZ;

2. Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktow, w ktorych zostal zaznaczony oferowany przedmiot zamowienia (pozycja z numerami katalogowymi);

3. Certyfikatu zgodno?ci lub deklaracji zgodno?ci zaoferowanych w zal?czniku 1 do SIWZ produktow;

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 8 SIWZ.

Zamawiaj?cy informuje, i? przeprowadza procedur? przetargow? z zastosowaniem art. 24 aa.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Surgical implants

2017/S 187-382620

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary
pl. Medykow 1
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Jacek Gorszanow,
Telephone: +48 323682449
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Fax: +48 323682012
NUTS code: PL2

Internet address(es):

Main address: www.wss5.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa implantow.

Reference number: 53/PNE/SW/2017
II.1.2) Main CPV code
33184100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 161 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sztywny stabilizator mi?dzykolczysty

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elastyczny wspornik do Implantacji mi?dzy wyrostkami kolczystymi

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Klatka mi?dzytrzonowa typu TLIF

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244567

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Sztywny stabilizator mi?dzykolczysty

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Paradigm Spine Polska Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/203
Warszawa
00-870
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Elastyczny wspornik do Implantacji mi?dzy wyrostkami kolczystymi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 61 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 59 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Klatka mi?dzytrzonowa typu TLIF

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lfc Sp. z o.o.,
ul. Ko?uchowska 41
Zielona Gora
65-364
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 74 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Sosnowiec: Surgical implants
ND Document number 382620-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place SOSNOWIEC
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33184100 - Surgical implants
OC Original CPV code 33184100 - Surgical implants
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.wss5.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >