Denmark-Odense: Steam and water pipes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 47 - Pipe, Tubing, Hose, Fittings
Opps ID: NBD00003087021755194
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391992-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Odense: Steam and water pipes

2017/S 191-391992

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
SamAqua
34216169
Vandvrksvej 7
Odense C
5000
Denmark
Contact person: Dorthe Dolleris Petersen
Telephone: +45 29692321
E-mail: ddp@samaqua.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/67623760.aspx

Address of the buyer profile: http://www.samaqua.dk/

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution.

II.1.2) Main CPV code
44163140
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Udbud pa ledningsmateriel opdelt i 6 delaftaler.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 1 PE rr og el fittings

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
44163140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Levering af PE rr og el fittings.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funktion / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garanti og levering / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Intet.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 2: Skydeventiler med garniture

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Levering af skydeventiler, garniture og stophanedksler.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funktion / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garanti og levering / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Intet.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 3: Stikledningsventiler, POM og garniturre

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Stikledningsventiler, POM og garniture og stophanedksler.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funktion / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garanti og levering / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Intet.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 4: Stikledningsventil ? Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rr

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Stikledningsventiler med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rr, garniture, stophanedksler.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funktion / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garanti og levering / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Intet.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 5: Mekanisk sikring

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Mekanisk sikring.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funktion / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garanti og levering / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Intet.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 6: Diffusionsttte rr

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
44163000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Diffusionsttte rr.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funktion / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garanti og levering / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Intet.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 082-159182
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Delaftale 1 PE rr og el fittings

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Delaftale 2: Skydeventiler med garniture

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Delaftale 3: Stikledningsventiler, POM og garniturre

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Delaftale 4: Stikledningsventil ? Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rr

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Delaftale 5: Mekanisk sikring

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Delaftale 6: Diffusionsttte rr

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Odense: Steam and water pipes

2017/S 191-391992

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
SamAqua
34216169
Vandvrksvej 7
Odense C
5000
Denmark
Contact person: Dorthe Dolleris Petersen
Telephone: +45 29692321
E-mail: ddp@samaqua.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/67623760.aspx

Address of the buyer profile: http://www.samaqua.dk/

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rammeaftale Ledningsmateriel til Vanddistribution.

II.1.2) Main CPV code
44163140
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 1 PE rr og el fittings

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
44163140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 2: Skydeventiler med garniture

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 3: Stikledningsventiler, POM og garniturre

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 4: Stikledningsventil ? Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rr

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 5: Mekanisk sikring

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 6: Diffusionsttte rr

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
44163000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 082-159182

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Delaftale 1 PE rr og el fittings

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Delaftale 2: Skydeventiler med garniture

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Delaftale 3: Stikledningsventiler, POM og garniturre

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Delaftale 4: Stikledningsventil ? Afzinkningsfri messing med svejseender for direkte sammensvejsning med PE-rr

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Delaftale 5: Mekanisk sikring

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Delaftale 6: Diffusionsttte rr

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Denmark-Odense: Steam and water pipes
ND Document number 391992-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place ODENSE
AU Authority name SamAqua (34216169)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 42130000 - Taps, cocks, valves and similar appliances
44163000 - Pipes and fittings
44163140 - Steam and water pipes
OC Original CPV code 42130000 - Taps, cocks, valves and similar appliances
44163000 - Pipes and fittings
44163140 - Steam and water pipes
RC NUTS code DK0
IA Internet address (URL) http://permalink.mercell.com/67623760.aspx
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >