Finland-Jyvaskyla: Refuse disposal and treatment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003087905165409
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 391311-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Finland-Jyvaskyla: Refuse disposal and treatment

2017/S 191-391311

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Jyvaskylan Seudun Puhdistamo Oy
0174407-9
Raivionsuntti 10
Jyvaskyla
40520
Finland
Contact person: Sonja Saviranta
Telephone: +358 503369342
E-mail: sonja.saviranta@js-puhdistamo.fi
NUTS code: FI193

Internet address(es):

Main address: http://www.js-puhdistamo.fi/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-021167
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jyvaskylan kaupungin seka laukaan ja muuramen kuntien omistama osakeyhtio
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Valppajatteen kuljetus ja kasittely.

II.1.2) Main CPV code
90510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Jyvaskylan Seudun Puhdistamo Oy tilaajana pyytaa tarjousta Jyvaskylan Nenainniemen jatevedenpuhdistamolla syntyvan valppajatteen kuljetuksesta ja kasittelysta. Valppajatetta kertyy talla hetkella noin 360 tonnia vuodessa.

Palveluntuottajan tulee toimittaa myos valppajatteen keraamiseen tarvittava kalusto ja vastata sen kunnossapidosta.

Kasittelymenetelman tasoksi edellytetaan vahintaan hyodyntamista energiana. Jatteen loppusijoittamista kaatopaikalle ei hyvaksyta.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI193
Main site or place of performance:

Nenainniemen jatevedenpuhdistamo.

II.2.4) Description of the procurement:

Nenainniemen jatevedenpuhdistamolla erotetaan tulevasta jatevedesta mekaanisesti tavanomaista valppajatetta, joka kasitellaan puhdistamolla valppeen pesu- ja puristuslaitteilla ennen toimittamista jatkokasittelyyn.

Pesty valpe on keratty puhdistamolla puristinkonttiin, joka on tyhjennetty tilauksesta. Puristinkontti on ollut puhdistamon omaisuutta. Uudessa sopimuksessa puristimen tai vaihtoehtoisen keraysvalineen toimittaa palveluntuottaja, joka vastaa myos sen toiminnasta ja huolloista. Nykyinen puristinkontti annetaan palveluntuottajalle siina kunnossa ja sellaisenaan, kuin se on sopimushetkella. Palveluntuottaja voi halutessaan hyodyntaa vanhaa puristinta joko varalaitteena tai vaihtopuristimena.

Palveluntuottaja kuljettaa ja toimittaa valppajatteen hyodynnettavaksi vahintaan energiana (sijoittamista kaatopaikalle ei enaa hyvaksyta) haluamalleen toimijalle jolla on voimassa oleva ymparistolupa. Tilaajalla on oikeus auditoida toimintaa ja vastaanottajaa.

Valppajate kerataan palveluntuottajan toimittamaan puristinkonttiin. Myos muista palveluntuottajan esittamista vaihtoehtoisista keraysvalineista voidaan neuvotella, mikali niista on saatavissa etua. Keraysvalineen on vastattava toiminnaltaan, kapasiteetiltaan ja muilta oleellisilta ominaisuuksiltaan vahintaan nykyisin kaytossa olevaa puristinkonttia.

Palveluntuottajan edellytetaan tutustuvan ennakolta tilaajan valppajatteen keraysjarjestelmaan, puristimen sijoituspaikkaan, puristimen tayttymisesta ilmoittavaan halytysjarjestelmaan ja muihin tarpeellisiin tiloihin ja laitteistoihin, jotta kerayskalusto soveltuu kaikilta osin kaytettavaksi ko. tyotehtavaan ilman mitaan muutoksia puhdistamolla.

Palveluntuottaja vastaa siita, etta puristin tai vaihtoehtoinen keraysvaline on huollettu ja jatkuvasti toimintakunnossa. Kerayslaitteiston rikkoutuessa on palveluntuottajan toimitettava kustannuksellaan korvaava laite tai sen tilalle soveltuva muu keraysvaline, kuten siirtolava, tilaajan kayttoon viimeistaan kahden tyopaivan kuluessa.

Keraysvaline on tyhjennettava tai vaihdettava tyhjaan kahden tyopaivan kuluessa tilauksesta. Tyhjennyksen yhteydessa keraysvalineen ymparisto siistitaan. Tilausmenettelysta ja sen mahdollisesta automatisoinnista sovitaan valitun palveluntuottajan kanssa tarkemmin.

Koska puhdistamon prosessi on jatkuva, palveluntuottajan on huolehdittava kustannuksellaan myos keraysvalineen tyhjennyksen aikana puhdistamolla kertyvan valppajatteen keraamisesta ja toimittamisesta kasittelyyn. Jarjestely voidaan hoitaa esim. vaihtolaitteella, keraysastioilla tai muulla yhteisesti sovitulla menetelmalla.

Palveluntuottaja laatii kuljetuksesta siirtoasiakirjan ja liittaa siihen punnitustositteen jatteen toimitusosoitteen ja maara todentamiseksi. Kuljetusasiakirjojen muodosta ja toimittamisesta esim. sahkoisessa muodossa sovitaan valitun palveluntuottajan kanssa tarkemmin.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimusta voidaan jatkaa vain molempien osapuolien suostumuksella kahdella (2) optiovuodella.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tilaaja edellyttaa valitulta palveluntuottajalta vahintaan 300 000 EUR:n vuosiliikevaihtoa seka kokemusta ammattimaisesta jatteiden kuljetuksesta vahintaan 3 vuotta. Muuta erillista vakuutta ei vaadita.

Kuljetuksen suorittajan tulee olla hyvaksytty ja merkitty jatehuoltorekisteriin. Jatteen vastaanottajalla on oltava voimassaoleva ymparistolupa.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 14:30

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Finland-Jyvaskyla: Refuse disposal and treatment

2017/S 191-391311

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Jyvaskylan Seudun Puhdistamo Oy
0174407-9
Raivionsuntti 10
Jyvaskyla
40520
Finland
Contact person: Sonja Saviranta
Telephone: +358 503369342
E-mail: sonja.saviranta@js-puhdistamo.fi
NUTS code: FI193

Internet address(es):

Main address: http://www.js-puhdistamo.fi/

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Valppajatteen kuljetus ja kasittely.

II.1.2) Main CPV code
90510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI193
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimusta voidaan jatkaa vain molempien osapuolien suostumuksella kahdella (2) optiovuodella.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Finland-Jyvaskyla: Refuse disposal and treatment
ND Document number 391311-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place JYVASKYLA
AU Authority name Jyvaskylan Seudun Puhdistamo Oy (0174407-9)
OL Original language FI
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country FI
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90510000 - Refuse disposal and treatment
OC Original CPV code 90510000 - Refuse disposal and treatment
RC NUTS code FI193
IA Internet address (URL) http://www.js-puhdistamo.fi/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >