Poland-D?browa Gornicza: Building-cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003259070878341
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389642-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-D?browa Gornicza: Building-cleaning services

2017/S 190-389642

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zagl?biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Gorniczej
ul. Szpitalna 13
D?browa Gornicza
41-300
Poland
Contact person: Malgorzata Warszawska
Telephone: +32 2623422
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
Fax: +32 2623422
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.zco-dg.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa usluga specjalistycznego sprz?tania obiektow szpitalnych.

Reference number: ZP/39/ZCOSzpSp/2017
II.1.2) Main CPV code
90911200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Kompleksowa usluga specjalistycznego sprz?tania obiektow szpitalnych ? Powy?ej 209 000 EUR.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 144 104.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90921000
90611000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
Main site or place of performance:

Zagl?biowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 D?browa Gornicza.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy zakres przedmiotowy w zakresie dot. kompleksowego sprz?tania powierzchni szpitalnych zostal

opisany w zal?cznikach jn:

? Wykaz stref i powierzchni do sprz?tania obj?tych zamowieniem zawarty zostal w zal?czniku nr A do

specyfikacji.

? Plan sprz?tania szpitala opisany zostal w zal?czniku B do specyfikacji.

? Charakterystyka ?rodkow dezynfekcyjnych i czysto?ciowych jakich Zamawiaj?cy b?dzie wymagal przy

realizacji zamowienia zawarta zostala w zal?czniku C do specyfikacji. Wykonawca zobowi?zany jest u?y? do

realizacji uslugi wyl?cznie ?rodkow spelniaj?cych wymagania Zamawiaj?cego. Przed podpisaniem umowy

Wykonawca dostarczy wypelniony zal?cznik C, podaj?c w nim nazwy handlowe zaoferowanych ?rodkow,

uwzgl?dniaj?cych charakterystyk? przedstawion? przez Zamawiaj?cego. W przypadku gdy Zamawiaj?cy uzna,

i? zaproponowany ?rodek nie spelnia wymogow wskazanych w zal?czniku nr C Wykonawca zobowi?zany jest

dostosowa? ?rodki do wymogow zal?cznika nr C pod rygorem odmowy podpisania umowy z winy Wykonawcy.

? Pozostale istotne do realizacji zamowienia wymagania w zakresie uslugi sprz?tania umieszczone zostaly w

projekcie umowy, ktory jest zal?cznikiem do specyfikacji ? zal?cznik nr 4.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301816
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Kompleksowa usluga specjalistycznego sprz?tania obiektow szpitalnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Izan + Sp.z o.o. Naprzod Service Sp. z o.o.
ul. ?abiniec 46
Krakow
31-215
Poland
NUTS code: PL214
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 900 524.13 PLN
Total value of the contract/lot: 12 005 872.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przepisow wykonawczych, jak te? postanowie? niniejszej SIWZ, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-D?browa Gornicza: Building-cleaning services

2017/S 190-389642

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zagl?biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Gorniczej
ul. Szpitalna 13
D?browa Gornicza
41-300
Poland
Contact person: Malgorzata Warszawska
Telephone: +32 2623422
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
Fax: +32 2623422
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.zco-dg.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa usluga specjalistycznego sprz?tania obiektow szpitalnych.

Reference number: ZP/39/ZCOSzpSp/2017
II.1.2) Main CPV code
90911200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 144 104.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90921000
90611000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301816

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Kompleksowa usluga specjalistycznego sprz?tania obiektow szpitalnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Izan + Sp.z o.o. Naprzod Service Sp. z o.o.
ul. ?abiniec 46
Krakow
31-215
Poland
NUTS code: PL214
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 900 524.13 PLN
Total value of the contract/lot: 12 005 872.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-D?browa Gornicza: Building-cleaning services
ND Document number 389642-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place D?BROWA GORNICZA
AU Authority name Zagl?biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Gorniczej
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90611000 - Street-cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90921000 - Disinfecting and exterminating services
OC Original CPV code 90611000 - Street-cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90921000 - Disinfecting and exterminating services
RC NUTS code PL22B
IA Internet address (URL) www.zco-dg.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >