Slovenia-?empeter pri Gorici: Food, beverages, tobacco and related products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003259488315259
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388904-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-?empeter pri Gorici: Food, beverages, tobacco and related products

2017/S 190-388904

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica dr. Franca Derganca Nova Gorica
5055695000
Ulica padlih borcev 13A
?empeter pri Gorici
5290
Slovenia
Contact person: Skupina za javna naro?ila
Telephone: +386 53301580
E-mail: sjn@bolnisnica-go.si
Fax: +386 53301554
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-go.si

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?ivila in material za prehrano.

Reference number: 220-2/2017
II.1.2) Main CPV code
15000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

?ivila in material za prehrano.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 254 649.40 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15700000
15980000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Sede? naro?nika.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmet javnega naro?ila je dobava ?ivil in materiala za prehrano po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod ?iframi razpisa: 1331, 1332, 1333, 1334.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Naro?nik dopu??a oddajo ponudbe za posamezni razpisan artikel.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 120-242234
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 19
Number of tenders received from SMEs: 12
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredni?tvo, uvoz-izvoz d.o.o.
5601967000
Ob Dravi 2A
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
5359457000
Devova ulica 18
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Kvibo, dru?ba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tr?i?
4290
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Consult & Commerce, podjetje za razvoj, in?eniring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5289238000
Dorfarje 17
?abnica
4209
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?ito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
?martinska cesta 154
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Podravka trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
5539064000
?martinska cesta 154
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2183064000
Industrijska ulica 17
?iri
4226
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mesarija Prunk Marko Prunk S.P.
5413359000
Lokev 166B
Lokev
6219
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Digit trgovsko-proizvodno podjetje, import-export, d.o.o.
5427550000
Pod brezami 7
Komenda
1218
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Janez Er?en
Zgornje Bitnje 41
?abnica
4209
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.
5048257000
Tolstojeva ulica 63
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
5150957000
Arja vas 92
Petrov?e
3301
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Pekarna Pe?jak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
?kofljica
1291
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pivka perutninarstvo d.d.
5151406000
Kal 1
Pivka
6257
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polavi logistika, prevozi, trgovina in storitve d.o.o.
2267101000
Kidri?eva ulica 20
Nova Gorica
5000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlinotest ?ivilska industrija d.d.
5132061000
Tovarni?ka cesta 14
Ajdov??ina
5270
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Peloz Predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov d.o.o.
5317177000
Loke 1A
Nova Gorica
5000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
5141966000
Potr?eva cesta 10
Ptuj
2250
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POMURSKE MLEKARNE d.d.
5025087000
Industrijska ulica 10
Murska Sobota
9000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 436 763.99 EUR
Total value of the contract/lot: 254 649.40 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Splo?na bolni?nica Dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
?empeter pri Gorici
5290
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-?empeter pri Gorici: Food, beverages, tobacco and related products

2017/S 190-388904

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica dr. Franca Derganca Nova Gorica
5055695000
Ulica padlih borcev 13A
?empeter pri Gorici
5290
Slovenia
Contact person: Skupina za javna naro?ila
Telephone: +386 53301580
E-mail: sjn@bolnisnica-go.si
Fax: +386 53301554
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-go.si

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?ivila in material za prehrano.

Reference number: 220-2/2017
II.1.2) Main CPV code
15000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 254 649.40 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15700000
15980000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 120-242234

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredni?tvo, uvoz-izvoz d.o.o.
5601967000
Ob Dravi 2A
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
5359457000
Devova ulica 18
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Kvibo, dru?ba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tr?i?
4290
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Consult & Commerce, podjetje za razvoj, in?eniring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5289238000
Dorfarje 17
?abnica
4209
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?ito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
?martinska cesta 154
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Podravka trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
5539064000
?martinska cesta 154
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2183064000
Industrijska ulica 17
?iri
4226
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mesarija Prunk Marko Prunk S.P.
5413359000
Lokev 166B
Lokev
6219
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Digit trgovsko-proizvodno podjetje, import-export, d.o.o.
5427550000
Pod brezami 7
Komenda
1218
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Janez Er?en
Zgornje Bitnje 41
?abnica
4209
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.
5048257000
Tolstojeva ulica 63
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
5150957000
Arja vas 92
Petrov?e
3301
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Pekarna Pe?jak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
?kofljica
1291
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pivka perutninarstvo d.d.
5151406000
Kal 1
Pivka
6257
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Polavi logistika, prevozi, trgovina in storitve d.o.o.
2267101000
Kidri?eva ulica 20
Nova Gorica
5000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlinotest ?ivilska industrija d.d.
5132061000
Tovarni?ka cesta 14
Ajdov??ina
5270
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Peloz Predelava mesa in proizvodnja mesnih izdelkov d.o.o.
5317177000
Loke 1A
Nova Gorica
5000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
5141966000
Potr?eva cesta 10
Ptuj
2250
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
POMURSKE MLEKARNE d.d.
5025087000
Industrijska ulica 10
Murska Sobota
9000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 436 763.99 EUR
Total value of the contract/lot: 254 649.40 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Slovenia-?empeter pri Gorici: Food, beverages, tobacco and related products
ND Document number 388904-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ?EMPETER PRI GORICI
AU Authority name Splo?na bolni?nica dr. Franca Derganca Nova Gorica (5055695000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 03142500 - Eggs
15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
15100000 - Animal products, meat and meat products
15200000 - Prepared and preserved fish
15300000 - Fruit, vegetables and related products
15400000 - Animal or vegetable oils and fats
15500000 - Dairy products
15600000 - Grain mill products, starches and starch products
15700000 - Animal feedstuffs
15980000 - Non-alcoholic beverages
OC Original CPV code 03142500 - Eggs
15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
15100000 - Animal products, meat and meat products
15200000 - Prepared and preserved fish
15300000 - Fruit, vegetables and related products
15400000 - Animal or vegetable oils and fats
15500000 - Dairy products
15600000 - Grain mill products, starches and starch products
15700000 - Animal feedstuffs
15980000 - Non-alcoholic beverages
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.bolnisnica-go.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >