Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Repair and maintenance services of pumps

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003259967225558
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390012-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Repair and maintenance services of pumps

2017/S 190-390012

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
Al. Jana Pawla II 4
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: Jastrz?bie Zdroj, Al. Jana Pawla II 4, pok. nr 009
Telephone: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Fax: +48 324762671
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych dla Zakladow JSW S.A. (2 zadania):Zadanie 1: Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?WIROMET.Zadanie 2: Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

Reference number: 13/ZZ/17
II.1.2) Main CPV code
50511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Remont pomp wysokoci?nieniowych dla Zakladow JSW S.A. (2 zadania):

Zadanie 1: Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Wiromet.

Zadanie 2: Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

Termin wykonania zamowienia: 24 miesi?ce od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczegolnych zakladow Zamawiaj?cego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 320 953.58 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Wiromet.

Lot No: Zadanie 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Zaklady JSW S.A. ? Jastrz?bie-Zdroj, Knurow, Ornontowice, Pawlowice.

II.2.4) Description of the procurement:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Wiromet.

Termin wykonania zamowienia: 24 miesi?ce od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczegolnych zakladow Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane remonty / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

Lot No: Zadanie 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Zaklady JSW S.A. ? Jastrz?bie-Zdroj, Knurow, Ornontowice, Pawlowice.

II.2.4) Description of the procurement:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

Termin wykonania zamowienia: 24 miesi?ce od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczegolnych zakladow Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane remonty / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 097-192295
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: Zadanie 1
Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Wiromet.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Starmet Sp. z o.o.
ul. Furgola 169
Czerwionka-Leszczyny
44-230
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 741 799.00 PLN
Total value of the contract/lot: 630 081.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: Zadanie 2
Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: Dehak Sp. z o.o. Sp. komandytowa (lider)
ul. Kukulek 48
Katowice
40-533
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PMD Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Ogrodowa 1
Piekary ?l?skie
41-940
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 392 608.84 PLN
Total value of the contract/lot: 1 690 872.58 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? wyl?cznie drog? pisemn? (za po?rednictwem poczty, posla?ca lub osobi?cie) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla nast?puj?cych czynno?ci wymagaj?cych pod rygorem niewa?no?ci formy pisemnej: zlo?enie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiaj?cego o wycofaniu zlo?onej przez Wykonawc? oferty, a tak?e skladania dokumentow lub o?wiadcze? potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla ktorych zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, ka?da ze stron, na ??danie drugiej, niezwlocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Wykonawcy przekazuj? korespondencj? na adres Zamawiaj?cego:

Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.

Zespol Zamowie? Publicznych

al. Jana Pawla II 4

44-330 Jastrz?bie-Zdroj

tel.: (0048 32) 7564113

fax: (0048 32) 4762671

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

Ocena spelniania warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Repair and maintenance services of pumps

2017/S 190-390012

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
Al. Jana Pawla II 4
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: Jastrz?bie Zdroj, Al. Jana Pawla II 4, pok. nr 009
Telephone: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Fax: +48 324762671
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: http://www.jsw.pl/przetargi

I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych dla Zakladow JSW S.A. (2 zadania):Zadanie 1: Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?WIROMET.Zadanie 2: Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

Reference number: 13/ZZ/17
II.1.2) Main CPV code
50511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 320 953.58 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Wiromet.

Lot No: Zadanie 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2) Description
II.2.1) Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

Lot No: Zadanie 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 097-192295

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: Zadanie 1
Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Wiromet.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Starmet Sp. z o.o.
ul. Furgola 169
Czerwionka-Leszczyny
44-230
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 741 799.00 PLN
Total value of the contract/lot: 630 081.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: Zadanie 2
Title:

Remont pomp wysokoci?nieniowych produkcji ?Hauchinco.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: Dehak Sp. z o.o. Sp. komandytowa (lider)
ul. Kukulek 48
Katowice
40-533
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PMD Sp. z o.o. (uczestnik)
ul. Ogrodowa 1
Piekary ?l?skie
41-940
Poland
NUTS code: PL227
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 392 608.84 PLN
Total value of the contract/lot: 1 690 872.58 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Repair and maintenance services of pumps
ND Document number 390012-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place JASTRZ?BIE-ZDROJ
AU Authority name Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50511000 - Repair and maintenance services of pumps
OC Original CPV code 50511000 - Repair and maintenance services of pumps
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.jsw.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >