Romania-Bucuresti: Motorway construction works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003305978753728
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385860-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Motorway construction works

2017/S 188-385860

Contract award notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
For the attention of: d-lui Horia Nicolae - director DAIR
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212643299
E-mail: laura.axente@andnet.ro
Fax: +40 212643298

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cnadnr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45233110 , 45221111 , 45233120

Description
Motorway construction works.
Road bridge construction work.
Road construction works.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 25 975 230,51 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 92/69059
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Tirrena Scavi SpA
Via del Valentina 476
407042 Massarosa (LU)
Romania
E-mail: s.mosna@tirrenascavi.ro
Telephone: +40 264418722
Internet address: www.tirrenascavi.ro
Fax: +40 264418717

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 48 566 561,23 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 25 975 230,51 RON
Excluding VAT
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Motorway construction works

2017/S 188-385860

Contract award notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
For the attention of: d-lui Horia Nicolae - director DAIR
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212643299
E-mail: laura.axente@andnet.ro
Fax: +40 212643298

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cnadnr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1, Autostrada Brasov ? Targu Mures ? Cluj ? Oradea.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jud. Cluj.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Obiectivul principal il reprezinta finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1, Autostrada Brasov ? Targu Mures ? Cluj ? Oradea in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Rosu. De asemenea, in cadrul contractului, vor fi realizate toate activitatile indicate in Lista de cantitati pentru Articole Generale, in conformitate cu specificatiile tehnice si descrierile de preturi pentru aceste articole.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45233110 , 45221111 , 45233120

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 25 975 230,51 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Pretul ofertei. Weighting 70
2. Perioada de notificare a defectiunilor acordata lucrarilor. Weighting 24
3. Perioada de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. Weighting 6
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2016/S 205-371506 of 22.10.2016

Section V: Award of contract

Contract No: 92/69059 Lot title: Finalizarea lucr la Nodul Gilau si conex dintre sect 2b cu subsect 3a1, autostr Bv-Tg Ms-CJ-Oradea
V.1) Date of contract award decision:
11.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 7
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Tirrena Scavi SpA
Via del Valentina 476
407042 Massarosa (LU)
Romania
E-mail: s.mosna@tirrenascavi.ro
Telephone: +40 264418722
Internet address: www.tirrenascavi.ro
Fax: +40 264418717

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 48 566 561,23 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 25 975 230,51 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: yes
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:
Value excluding VAT 2 859 872,86 RON
Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted: SC Eurodrill Engineering SRL - ?executie coloane forate; Matei Construct Constructii Speciale SRL - ?executie lucr de repar structuri existente; exec lucr curatare armaturi puse la dispozitie de beneficiar; exec lucr curatare armaturi structuri existente; SC Neon Lighting SRL - ?exec sist ilum; SC Girod Semnalizare Rutiera SRL - ?executie semnalizare rutiera; Deme Macarale SRL - ?lucr mutare si punere in opera grinzi.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
1. Durata contractului este de minim 70 de luni si cuprinde: 10 luni perioada de executie a lucrarilor si minim 60 de luni perioada de notificare a defectiunilor. Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de notificare a defectiunilor suplimentar ofertata de operatorul economic desemnat castigator.
2. Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Antreprenorului, in conformitate cu prevederile sub-clauzei 4.20 din Conditiile Generale ale Contractului, materialele listate in Anexa E ? Lista de materiale asigurate de Beneficiar. Informatii suplimentare se regasesc in sectiunea IV.4.2 ?Modalitatea de prezentare a propunerii financiare.
3. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie de autoritatea contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin Notificarea din 01.09.2016. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3) din Fisa de date a achizitiei.

4. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin. (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia Semnare CertDigitalClient (pentru sistem de operare = Windows 7) sau Semnare CertDigitalSigner (pentru sistem de operare < Windows 7), disponibile la adresa http://www.certdigital.ro/download.html#.V81-861ZLhA . Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul autoritatii contractante eachizitii.cnadnr.ro

5. Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.
In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari. In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora.
Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera ? Serviciul Achizitii Lucrari
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
010873 Bucuresti
Romania
E-mail: laura.axente@andnet.ro
Telephone: +40 212643299
Internet address: www.cnadnr.ro
Fax: +40 212643298

VI.4) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Motorway construction works
ND Document number 385860-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA
OL Original language RO
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45221111 - Road bridge construction work
45233110 - Motorway construction works
45233120 - Road construction works
OC Original CPV code 45221111 - Road bridge construction work
45233110 - Motorway construction works
45233120 - Road construction works
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.cnadnr.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >