Poland-Katowice: Public road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003306282965918
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385436-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Public road transport services

2017/S 188-385436

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny Gorno?l?skiego Okr?gu Przemyslowego
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Poland
Contact person: Grzegorz Wloczyk
Telephone: +48 327438401
E-mail: gwloczyk@kzkgop.com.pl
Fax: +48 322519745
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.kzkgop.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: zwi?zek mi?dzygminny
I.5) Main activity
Other activity: transport zbiorowy

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie uslug autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162.

Reference number: ZP/PO/8/PS/10/17
II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie uslug autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162 zgodnie z rozkladami jazdy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 655 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Katowice, Myslowice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie uslug autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162 zgodnie z rozkladami jazdy, na zasadach okre?lonych w Zal?czniku nr 9 do SIWZ ? Wzor umowy.

2. Wykonywana usluga obj?ta jest:

? systemem kontroli biletowej pasa?erow wsiadaj?cych do autobusu, polegaj?cym na wsiadaniu pasa?erow do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniaj?cego do przejazdu bez biletu. Wsiadanie do autobusu odbywa si? drzwiami przednimi. Wysiadanie z autobusu odbywa si? drzwiami tylnymi,

? systemem ?l?skiej Karty Uslug Publicznych,

? systemem dynamicznej informacji pasa?erskiej w pojazdach wykonuj?cych uslugi na ww. linii, obejmuj?cym w szczegolno?ci wizualne i foniczne zapowiadanie przystankow zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywanie pasa?erom informacji dodatkowych o uslugach komunikacji publicznej.

3. Parametry linii b?d?cej przedmiotem zamowienia:

? relacja: Katowice Aleja Korfantego ? Myslowice Brzezinka P?tla,

? kursuje: w dni robocze w godz. 5:02 23:00,

? dobowa praca eksploatacyjna: dni robocze ? 434,20 wzkm,

? wozogodziny ogolem: dni robocze ? 21:55 h,

? wozogodziny postoju: dni robocze ? 9:14 h,

? ?rednia pr?dko?? eksploatacyjna: dni robocze ? 19,81 km/h,

? ?rednia pr?dko?? komunikacyjna: dni robocze ? 34,23 km/h,

? dlugo?? trasy: 16,60 km.

Przewidywana calkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. liniach wynosi: tabor BN ? 950 000 wzkm (w tym 98 000 wzkm dotyczy mo?liwo?ci czasowego zwi?kszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia zwi?zanego z konieczno?ci? organizowania komunikacji miejskiej na wyznaczonych odcinkach trasy w zwi?zku z dora?nymi remontami drog i torowisk lub w zwi?zku z wyst?puj?cymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami ukladu sieci drogowej i torowisk lub z innych przyczyn uniemo?liwiaj?cych funkcjonowanie komunikacji miejskiej w ksztalcie podstawowym).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207766
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonywanie uslug autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Transgor S.A.
ul. Fabryczna 7a
Myslowice
41-404
Poland
Telephone: +48 322222851
E-mail: transgor@transgor.com.pl
Fax: +48 322222851
NUTS code: PL22

Internet address: http://www.transgor.com.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 750 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 655 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Public road transport services

2017/S 188-385436

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny Gorno?l?skiego Okr?gu Przemyslowego
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Poland
Contact person: Grzegorz Wloczyk
Telephone: +48 327438401
E-mail: gwloczyk@kzkgop.com.pl
Fax: +48 322519745
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.kzkgop.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: transport zbiorowy

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie uslug autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162.

Reference number: ZP/PO/8/PS/10/17
II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 655 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207766

Section V: Award of contract

Title:

Wykonywanie uslug autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Transgor S.A.
ul. Fabryczna 7a
Myslowice
41-404
Poland
Telephone: +48 322222851
E-mail: transgor@transgor.com.pl
Fax: +48 322222851
NUTS code: PL22

Internet address: http://www.transgor.com.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 750 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 655 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Public road transport services
ND Document number 385436-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KATOWICE
AU Authority name Komunikacyjny Zwi?zek Komunalny Gorno?l?skiego Okr?gu Przemyslowego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60112000 - Public road transport services
OC Original CPV code 60112000 - Public road transport services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.kzkgop.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >