Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003309386891835
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385423-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 188-385423

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Stoleczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Poland
Contact person: Tomasz Domaszczy?ski, adres: Biuro Zamowie? Publicznych, Urz?du m.st. Warszawy, 00-095 Warszawa, ul. Senatorska 36, IV p., pok. 412
Telephone: +48 224431411
E-mail: tdomaszczynski@um.warszawa.pl
Fax: +48 224431402
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.um.warszawa.pl

Address of the buyer profile: www.um.warszawa.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wsparcie i uzupelnienie subskrypcji systemu proxy firmy Forcepoint.

Reference number: ZP/TD/271/III-125/17
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga wsparcia i uzupelnienia subskrypcji systemu proxy firmy Forcepoint.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 217 660.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest usluga wsparcia i uzupelnienia subskrypcji systemu proxy firmy Forcepoint.

2. Zakres zamowienia obejmuje:

a) przedlu?enia i dostarczenie Zamawiaj?cemu dodatkowych subskrypcji licencji udzielanych przez Producenta, rozszerzaj?cych posiadane ju? przez Zamawiaj?cego subskrypcje w zakresie licencji TRITON AP-WEB Light w ilo?ci 3000,

b) wykupienia u Producenta uslug wsparcia dla Sprz?tu i Oprogramowania ( zwanego dalej l?cznie Systemem)wymienionego w 1 ust. 2 Umowy, rozszerzonego o licencje i warianty wymienione w pkt 1 powy?ej,; uslugi wsparcia zostan? wykupione i zarejestrowane na konto Zamawiaj?cego na portalu Producenta na okres odko?ca aktualnie obowi?zuj?cego wsparcia wskazanego w 1 ust. 2 Umowy do dnia 30 listopada 2018 r.,

c) ?wiadczenia uslug serwisowych przy instalacji, konfiguracji, modyfikacji, przegl?dzie

i aktualizacji Oprogramowania na warunkach okre?lonych w Zal?czniku nr 2 do Umowy w okresie od dnia 1.10.2017 r. do dnia 30.11.2018 r.

d) ?wiadczenie uslug serwisu i eksperckiego wsparcia technicznego dla u?ywanego Systemu przez Zamawiaj?cego.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Umowa wraz z zal?cznikami.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319749
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Helica Sp. z o.o.
ul. Raszy?ska 25
Warszawa
02-033
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 243 902.44 PLN
Total value of the contract/lot: 217 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
jak w pkt VI.4.1)
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 188-385423

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Stoleczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Poland
Contact person: Tomasz Domaszczy?ski, adres: Biuro Zamowie? Publicznych, Urz?du m.st. Warszawy, 00-095 Warszawa, ul. Senatorska 36, IV p., pok. 412
Telephone: +48 224431411
E-mail: tdomaszczynski@um.warszawa.pl
Fax: +48 224431402
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.um.warszawa.pl

Address of the buyer profile: www.um.warszawa.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wsparcie i uzupelnienie subskrypcji systemu proxy firmy Forcepoint.

Reference number: ZP/TD/271/III-125/17
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 217 660.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319749

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Helica Sp. z o.o.
ul. Raszy?ska 25
Warszawa
02-033
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 243 902.44 PLN
Total value of the contract/lot: 217 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support
ND Document number 385423-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Miasto Stoleczne Warszawa
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
OC Original CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.um.warszawa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >