Poland-Olsztyn: Building-cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003310207508953
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385131-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Building-cleaning services

2017/S 188-385131

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy w Olsztynie
ul. D?browszczakow 44a
Olsztyn
10-543
Poland
Contact person: Aleksandra Sasin
Telephone: +42 895216166
E-mail: biuro@kancelariazamowien.pl
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.olsztyn.so.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=85
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: s?downictwo, s?d powszechny, s?d okr?gowy
I.5) Main activity
Other activity: s?downictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug sprz?tania w siedzibie S?du Okr?gowego w Olsztynie oraz podleglych mu S?dach Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmi?skim, Mr?gowie, Nidzicy oraz Piszu.

Reference number: ZP-2131-10/2017
II.1.2) Main CPV code
90911200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja uslug sprz?tania w siedzibie S?du Okr?gowego w Olsztynie oraz podleglych mu S?dach Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmi?skim, Mr?gowie, Nidzicy oraz Piszu.

2. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na sze?? zada?, w ramach ktorych Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? skladania ofert cz??ciowych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynku S?du Okr?gowego w Olsztynie przy ul. D?browszczakow 44 A (...)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

S?d Okr?gowy w Olsztynie.

II.2.4) Description of the procurement:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynku S?du Okr?gowego w Olsztynie przy ul. D?browszczakow 44 A, pomieszcze? w budynku I Opiniodawczego Zespolu S?dowych Specjalistow w Olsztynie przy ul. D?browszczakow 2 oraz pomieszcze? w budynku II Opiniodawczego Zespolu S?dowych Specjalistow w Mr?gowie przy ul. Brzozowa 16. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w zal?czniku nr 1, 1a, 1b do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informacje dotycz?ce kryteriow oceny ofert.

Obowi?zuj?ce kryteria to:

Cena: 60 %;

Organizacja kontroli jako?ci poprzez opracowanie ?Planu kontroli jako?ci sprz?tania: 40 %;

Ocena organizacji kontroli jako?ci odb?dzie si? na podstawie informacji zwartych w zlo?onym wraz z ofert? przez Wykonawc? ?Planie kontroli jako?ci sprz?tania.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Biskupcu przy ul. S?dowej 2 i 4

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.4) Description of the procurement:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Biskupcu przy ul. S?dowej 2 i 4 wraz z utrzymaniem terenow przyleglych oraz w O?rodku Kuratorskim przy ul. Pionierow 6 w Biskupcu. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informacje dotycz?ce kryteriow oceny ofert.

Obowi?zuj?ce kryteria to:

Cena: 60 %;

Zaanga?owanie do realizacji przedmiotu zamowienia koordynatora, o ktorym mowa w rozdziale II pkt. 8 SIWZ: 40 %;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Lidzbarku Warmi?skim przy ul. Bartoszyckiej 4a

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.4) Description of the procurement:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Lidzbarku Warmi?skim przy ul. Bartoszyckiej 4a wraz z utrzymaniem terenow przyleglych oraz w Lidzbarku Warmi?skim, ul. Wyszy?skiego 37. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informacje dotycz?ce kryteriow oceny ofert.

Obowi?zuj?ce kryteria to:

Cena: 60 %;

Zaanga?owanie do realizacji przedmiotu zamowienia koordynatora, o ktorym mowa w rozdziale II pkt. 8 SIWZ: 40 %;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Mr?gowie przy ul. Krolewieckiej 55

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.4) Description of the procurement:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Mr?gowie przy ul. Krolewieckiej 55 wraz z utrzymaniem terenow przyleglych oraz w O?rodku Kuratorskim przy ul. Piaskowej 4E w Mr?gowie. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w zal?czniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informacje dotycz?ce kryteriow oceny ofert.

Obowi?zuj?ce kryteria to:

Cena: 60 %;

Zaanga?owanie do realizacji przedmiotu zamowienia koordynatora, o ktorym mowa w rozdziale II pkt. 8 SIWZ: 40 %;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Nidzicy przy ul. Ko?ciuszki 15

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.4) Description of the procurement:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Nidzicy przy ul. Ko?ciuszki 15 wraz z utrzymaniem terenow przyleglych.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informacje dotycz?ce kryteriow oceny ofert.

Obowi?zuj?ce kryteria to:

Cena: 60 %;

Zaanga?owanie do realizacji przedmiotu zamowienia koordynatora, o ktorym mowa w rozdziale II pkt. 8 SIWZ: 40 %;

II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 47

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.4) Description of the procurement:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 47 wraz z utrzymaniem terenow przyleglych.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w zal?czniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informacje dotycz?ce kryteriow oceny ofert.

Obowi?zuj?ce kryteria to:

Cena: 60 %;

Zaanga?owanie do realizacji przedmiotu zamowienia koordynatora, o ktorym mowa w rozdziale II pkt. 8 SIWZ: 40 %;

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiaj?cy w ramach niniejszego warunku, nie okre?la szczegolowych wymaga?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 400 000 PLN w zakresie zadania nr 1, natomiast w zakresie zadania nr 2-6 na sum? nie mniejsza ni? 100 000 PLN.

2.Informacje dotycz?ce dokumentow wymaganych przez zamawiaj?cego na potwierdzenie niniejszego warunku okre?lono w Rozdziale V SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Szczegolowe informacje w zakresie warunkow dotycz?cych zdolno?ci zawodowej (tj. potencjalu kadrowego) wykonawcy okre?lone zostaly w Rozdziale IV pkt 8 SIWZ.

2. W zakresie warunku dotycz?cego zdolno?ci zawodowej (tj. wiedza i do?wiadczenie), Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykazal ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowal w sposob nale?yty co najmniej trzy uslugi polegaj?ce na ?wiadczeniu uslug sprz?tania w obiektach u?yteczno?ci publicznej o warto?ci nie mniejszej ni? 400 000 PLN brutto (ka?da) w zakresie zadania nr 1

oraz 100 000 PLN brutto w zakresie zadania nr 2-6 (ka?da).

3. Informacje dotycz?ce dokumentow wymaganych przez zamawiaj?cego na potwierdzenie niniejszych warunkow okre?lono w Rozdziale V SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy (w tym warunki jej zmian) przedstawiono odpowiednio w zal?czniku nr 9-14 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:15
Place:

S?d Okr?gowy w Olsztynie, ul. D?browszczakow 44A, 10-543 Olsztyn, Sala Konferencyjna nr 503 (V pi?tro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Czlonkowie komisji przetargowej oraz osoby zainteresowane.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pa?dziernik 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Informacje dotycz?ce podstaw wykluczenia z post?powania

1. Informacje dotycz?ce podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania, tj.: o udzielenie zamowienia, mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4, 5, 6, 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Informacje dotycz?ce wymaganych dokumentow, na potwierdzenie powy?szego, okre?lone zostaly w Rozdziale V SIWZ. Wykaz dokumentow okre?lonych we wskazanym rozdziale SIWZ odnosi si? rownie? do podmiotow zagranicznych.

Informacje dotycz?ce dokumentow, innych ni? wymagane na potwierdzenie warunkow udzialu w post?powaniu:

1. Sporz?dzony przez Wykonawc?, wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 7 do SIWZ, Formularz Oferty.

2. Pelnomocnictwo do podpisywania oferty, je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona na podstawie dokumentu rejestrowego ? w oryginale lub po?wiadczone notarialnie.

3. Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium.

4. W zakresie zadania nr 1, sporz?dzony przez Wykonawc?, wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 15 do SIWZ, ?Plan kontroli jako?ci sprz?tania.

Pozostale, dodatkowe informacje:

2. Zamawiaj?cy w ramach niniejszego post?powania przewiduje tzw. ?procedur? odwrocon? na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

3. Termin zwi?zania ofert? wynosi: 60 dni.

4. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium. Szczegolowe informacje w tym zakresie okre?lone zostaly w Rozdziale IX SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy prawo zamowie? publicznych). Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania (art. 180 ust. 3 ustawy prawo zamowie? publicznych). Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Building-cleaning services

2017/S 188-385131

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy w Olsztynie
ul. D?browszczakow 44a
Olsztyn
10-543
Poland
Contact person: Aleksandra Sasin
Telephone: +42 895216166
E-mail: biuro@kancelariazamowien.pl
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: http://www.olsztyn.so.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: s?downictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug sprz?tania w siedzibie S?du Okr?gowego w Olsztynie oraz podleglych mu S?dach Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmi?skim, Mr?gowie, Nidzicy oraz Piszu.

Reference number: ZP-2131-10/2017
II.1.2) Main CPV code
90911200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynku S?du Okr?gowego w Olsztynie przy ul. D?browszczakow 44 A (...)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Biskupcu przy ul. S?dowej 2 i 4

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Lidzbarku Warmi?skim przy ul. Bartoszyckiej 4a

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Mr?gowie przy ul. Krolewieckiej 55

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Nidzicy przy ul. Ko?ciuszki 15

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Realizacja uslug sprz?tania pomieszcze? w budynkach S?du Rejonowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 47

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Olsztyn: Building-cleaning services
ND Document number 385131-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place OLSZTYN
AU Authority name S?d Okr?gowy w Olsztynie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90911200 - Building-cleaning services
OC Original CPV code 90911200 - Building-cleaning services
RC NUTS code PL622
IA Internet address (URL) http://www.olsztyn.so.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >