Netherlands-Amersfoort: Planting and maintenance services of green areas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003310495425084
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 385123-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Amersfoort: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 188-385123

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Amersfoort
451541026
Postbus 4000
Amersfoort
3800 EA
Netherlands
Contact person: Wim van Druenen
Telephone: +33 4695588
E-mail: inkoopsob@amersfoort.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.amersfoort.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.tenderned.nl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f709d8d52862ff7896cdc46a3e13bc56
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Integraal onderhoud Vathorst.

Reference number: AME121701
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Vathorst binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77340000
90610000
50870000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
Main site or place of performance:

Amersfoort.

II.2.4) Description of the procurement:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) onderhoud bomen;

b) onderhoud beplantingen;

c) onderhoud intensief gras;

d) onderhoud terrein- en wegmeubilair en speel- en sportvoorzieningen;

e) onderhoud verhardingen;

f) reiniging;

g) werkzaamheden flora en fauna algemeen;

h) het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Verhoogde onderhoudskwaliteit / Weighting: 280000
Quality criterion - Name: Invulling social return / Weighting: 70000
Quality criterion - Name: CO2 prestatieladder / Weighting: 60000
Quality criterion - Name: Circulariteit en CO2 reductie / Weighting: 80000
Quality criterion - Name: Zelfbeheer / Weighting: 50000
Price - Weighting: 999999
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aantal mogelijke verlengingen: 2.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

2 maal een mogelijkheid tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever met 1 kalenderjaar.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Uniform Europees Aanbestedingsdocument en gedragsverklaring aanbesteden,

? bewijs van inschrijving in een beroeps- of handelsregister.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid,

? kwaliteitsborging,

? borging duurzaamheid (milieu),

? Nederlandse taal.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 12:05
Place:

Amersfoort.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Motivatie ?geen opdeling in percelen:

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de opdracht niet op te splitsen in percelen.

De motivatie hiervoor is dat het opdelen in percelen:

? niet doelmatig is, omdat het een integrale opdracht betreft;

? de totale kosten (voorbereiding, aanbesteding, realisatie, exploitatie en onderhoud) bij het opdelen van de opdracht vele malen hoger zijn;

? tot problemen leidt gezien de beheersbaarheid en/of de aansprakelijkheid tussen meerdere partijen en/of de mobilisatiekosten tussen geografische gebieden en/of de doorlooptijd (met bijbehorende kosten) en/of een toename van risico's en faalkosten.

NB1:

Voor deze aanbesteding geldt een plafondbedrag van 1 000 000 EUR. Inschrijvingen boven dit bedrag worden als niet geschikt aangemerkt en uitgesloten van verdere beoordeling en gunning.

NB2:

In deze aanbesteding geldt de beste prijs/kwaliteitsverhouding, waarbij gebruik wordt gemaakt van gunnen op waarde (inschrijfprijs minus fictieve kortingen naar gelang de wensen worden ingevuld). De bij de gunningscriteria vermelde waarden zijn daarom slechts informatief. In het aanbestedingsdocument is in detail beschreven hoe met gunnen op waarde in deze aanbesteding wordt omgegaan.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Netherlands
Telephone: +31 883620000
E-mail: m-nederland@rechtspraak.nl
Fax: +31 302233049

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Binnen 21 kalenderdagen na bekendmaking van de voorlopige gunning.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Amersfoort: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 188-385123

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Amersfoort
451541026
Postbus 4000
Amersfoort
3800 EA
Netherlands
Contact person: Wim van Druenen
Telephone: +33 4695588
E-mail: inkoopsob@amersfoort.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.amersfoort.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Integraal onderhoud Vathorst.

Reference number: AME121701
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77340000
90610000
50870000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aantal mogelijke verlengingen: 2.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Netherlands-Amersfoort: Planting and maintenance services of green areas
ND Document number 385123-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place AMERSFOORT
AU Authority name Gemeente Amersfoort (451541026)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50870000 - Repair and maintenance services of playground equipment
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
OC Original CPV code 50870000 - Repair and maintenance services of playground equipment
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
RC NUTS code NL
NL310
IA Internet address (URL) http://www.amersfoort.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >