Poland-Warsaw: Parts of pumps, compressors, engines or motors

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 43 - Pumps and Compressors
Opps ID: NBD00003312171307116
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385750-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Parts of pumps, compressors, engines or motors

2017/S 188-385750

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: PGNiG SA, Departament Zakupow, Renata Warjas
Telephone: +48 225894172
E-mail: renata.warjas@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.pgnig.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do silnikow gazowych i spr??arek gazu na lata 2017-2018 dla PGNiG SA w Zielonej Gorze, w Sanoku i w Odolanowie.

Reference number: ZP/PGNG/16/0524/GE/DEE
II.1.2) Main CPV code
42124000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa polegaj?ca na zakupie fabrycznie nowych, oryginalnych lub rownowa?nych, stosowanych przez producenta do pierwszego monta?u oraz oryginalnie zapakowanych cz??ci zamiennych do silnikow gazowych Waukesha, spr??arek gazu Dresser Rand, spr??arek gazu Ariel, spr??arek gazu Knox ? Western, spr??arek gazu Superior, spr??arek gazu Fluitron, rozrusznikow silnikow gazowych Ingersol Rand, silnikow gazu Tedom, silnikow gazu Arrow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 20 751 091.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Waukesha

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Zielonej Gorze, Oddzial w Sanoku, Oddzial w Odolanowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do silnikow gazowych Waukesha, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 7 847 525 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego..

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Dresser Rand

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Zielonej Gorze, Oddzial w Sanoku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do spr??arek gazu Dresser Rand, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 5 840 000 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Ariel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Zielonej Gorze, Oddzial w Sanoku, Oddzial w Odolanowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do spr??arek gazu Ariel, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 5 403 566 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Knox-Western

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Zielonej Gorze.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do spr??arek gazu Knox-Western, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 320 000 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Superior

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Zielonej Gorze.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do spr??arek gazu Superrior, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 220 000 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Fluitron

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Zielonej Gorze.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do spr??arek gazu Fluitron, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 220 000 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do rozrusznikow silnikow Ingersol Rand

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Sanoku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do rozrusznikow silnikow Ingersol Rand, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 330 000 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Tedom

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Sanoku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do spr??arek gazowych Tedom, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 410 000 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Arrow

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

PGNiG SA: Oddzial w Sanoku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy w ramach tej cz??ci zamowienia zakupi cz??ci zamienne do spr??arek gazowych Arrow, wyspecyfikowane w zal?czniku nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przeznacza na realizacj? tej cz??ci zamowienia ?rodki finansowe do kwoty 160 000 PLN netto. Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, w wysoko?ci 50 % ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje danej cz??ci zamowienia polegaj?ce na zmniejszeniu warto?ci danej cz??ci zamowienia. Wysoko?ci ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci zamowienia zostaly okre?lone w walucie PLN w tre?ci wzoru Umowy oraz w ogloszeniu. Wysoko?? tych ?rodkow w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty zlo?onej w walucie obcej, tj. w USD (dolar ameryka?ski) lub EUR (euro) zostanie przeliczona przez Zamawiaj?cego wg kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? skladania ofert. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w tym dniu, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ogloszony przez Narodowy Bank Polski w kolejnym najbli?szym dniu po wy?ej wymienionym.

Ilo?ci zamawianych cz??ci wynikaj?ce z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego zostan? okre?lone w poszczegolnych zamowieniach, realizowanych przez dany Oddzial Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie rownie? prawo do zmiany ilo?ci zamawianego asortymentu w ramach poszczegolnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamowienia i skladanie zamowie? wedlug rzeczywistych potrzeb, z zastrze?eniem, ?e calkowita warto?? dostaw nie mo?e przekroczy? ?rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? danej cz??ci Zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 036-065612
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Waukesha

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 847 525.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 847 525.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Dresser Rand

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Krzysztof Porczy?ski prowadzacy dzialalno?c gospodarcz? pod firm? Przedsi?biorstwo ?Enimparts Krzysztof Porczy?ski
ul. Le?na 31, D?browa, gmina Dopiewo
Dopiewo
62-070
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 840 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 840 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Ariel

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 403 566.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 403 566.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Knox-Western

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 320 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 320 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Superior

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
CP Trade Sp. z o.o.
ul. Obro?cow Modlina 16
Krakow
30-733
Poland
NUTS code: PL214
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Fluitron

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Cz??ci zamienne do rozrusznikow silnikow Ingersol Rand

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Krzysztof Porczy?ski prowadzacy dzialalno?? gospodarcz? pod firm? Przedsi?biorstwo ?Enimparts Krzysztof Porczy?ski
ul. Le?na 31, D?browa gmina Dopiewo
Dopiewo
62-070
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 330 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 330 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Tedom

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mielec Power Systems Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 410 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 410 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Arrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurotech INT Sp. z o.o. Sp.K
ul. Strefowa 3
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurotech INT Sp. z o.o.
ul. Strefowa 3
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 160 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 160 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o udzieleniu zamowieniu, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Szczegolowe wymogi dotycz?ce sposobu zlo?enia odwolania zawiera Dzial VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Parts of pumps, compressors, engines or motors

2017/S 188-385750

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: PGNiG SA, Departament Zakupow, Renata Warjas
Telephone: +48 225894172
E-mail: renata.warjas@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.pgnig.pl

I.6) Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa cz??ci zamiennych do silnikow gazowych i spr??arek gazu na lata 2017-2018 dla PGNiG SA w Zielonej Gorze, w Sanoku i w Odolanowie.

Reference number: ZP/PGNG/16/0524/GE/DEE
II.1.2) Main CPV code
42124000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 20 751 091.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Waukesha

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Dresser Rand

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Ariel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Knox-Western

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Superior

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Fluitron

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124340
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do rozrusznikow silnikow Ingersol Rand

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Tedom

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Arrow

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
42124000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 036-065612

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Waukesha

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 847 525.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 847 525.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Dresser Rand

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Krzysztof Porczy?ski prowadzacy dzialalno?c gospodarcz? pod firm? Przedsi?biorstwo ?Enimparts Krzysztof Porczy?ski
ul. Le?na 31, D?browa, gmina Dopiewo
Dopiewo
62-070
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 840 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 840 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Ariel

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 403 566.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 403 566.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Cz?sci zamienne do spr??arek gazu Knox-Western

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 320 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 320 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Superior

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
CP Trade Sp. z o.o.
ul. Obro?cow Modlina 16
Krakow
30-733
Poland
NUTS code: PL214
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Cz??ci zamienne do spr??arek gazu Fluitron

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
ul. ?eliwna 38
Katowice
40-599
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 220 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Cz??ci zamienne do rozrusznikow silnikow Ingersol Rand

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Krzysztof Porczy?ski prowadzacy dzialalno?? gospodarcz? pod firm? Przedsi?biorstwo ?Enimparts Krzysztof Porczy?ski
ul. Le?na 31, D?browa gmina Dopiewo
Dopiewo
62-070
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 330 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 330 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Tedom

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mielec Power Systems Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 410 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 410 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Cz??ci zamienne do silnikow gazowych Arrow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurotech INT Sp. z o.o. Sp.K
ul. Strefowa 3
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurotech INT Sp. z o.o.
ul. Strefowa 3
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 160 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 160 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Parts of pumps, compressors, engines or motors
ND Document number 385750-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 42124000 - Parts of pumps, compressors, engines or motors
42124340 - Parts of gas compressors
OC Original CPV code 42124000 - Parts of pumps, compressors, engines or motors
42124340 - Parts of gas compressors
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.pgnig.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >