Belgium-Brussels: Computer archiving services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003314356895083
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385401-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Belgium-Brussels: Computer archiving services

2017/S 188-385401

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ? Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11
Brussel
1000
Belgium
Contact person: Marijke Vansteenbrugge
Telephone: +32 25061644
E-mail: marijke.vansteenbrugge@vdab.be
Fax: +32 25061500
NUTS code: BE1

Internet address(es):

Main address: http://www.vdab.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286504

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: EVA
I.5) Main activity
Other activity: arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst voor de digitale archivering van documenten en gestructureerde data.

Reference number: VDAB - Afdeling Facility-2017/10550-F03_0
II.1.2) Main CPV code
72252000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot digitale archivering. Fase 1 omvat aankoop, installatie, pilootproject en migratie. Het betreft een resultaatsverbintenis: de opdrachtnemer stelt de ingezette middelen op zijn verantwoordelijkheid voor met het doel het beoogde resultaat te bereiken.

VDAB wil eigenaar zijn van de licenties, dus voor de licenties sluit VDAB een contract af rechtstreeks met de vendor van de archiveringstool.

Een archiveringstool in de cloud mag als de aanbieder de EU en Belgische privacy wetgeving (GDPR) en de KSZ normen onderschrijft (als integrator voor cloud hoster of zelf).

De doelstelling van de opdracht is:

? het archiveringsplatform, die u in uw offerte op basis van de behoeften beschreven in dit bestek voorstelt, opzetten in samenwerking met VDAB en haar partners;

? in een pilootproject voor 4 processen de archivering inrichten;

? migratie van documenten naar het nieuwe archief.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 154 963.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72252000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE1
II.2.4) Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor digitale archivering van documenten en gestructureerde data.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Pan van aanpak / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 060-113015
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2017/10550
Lot No: 1
Title:

Raamovereenkomst voor digitale archivering van documenten en gestructureerde data

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Iguana
Leuvensesteenweg 633c
Zaventem
1930
Belgium
NUTS code: BE1
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 154 963.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Belgium
Telephone: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349900

Internet address: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ? Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11
Brussel
1000
Belgium
Telephone: +32 25061584
E-mail: juristen@vdab.be
Fax: +32 25061366
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Belgium-Brussels: Computer archiving services

2017/S 188-385401

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ? Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11
Brussel
1000
Belgium
Contact person: Marijke Vansteenbrugge
Telephone: +32 25061644
E-mail: marijke.vansteenbrugge@vdab.be
Fax: +32 25061500
NUTS code: BE1

Internet address(es):

Main address: http://www.vdab.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286504

I.5) Main activity
Other activity: arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst voor de digitale archivering van documenten en gestructureerde data.

Reference number: VDAB - Afdeling Facility-2017/10550-F03_0
II.1.2) Main CPV code
72252000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 154 963.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72252000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE1

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 060-113015

Section V: Award of contract

Contract No: 2017/10550
Lot No: 1
Title:

Raamovereenkomst voor digitale archivering van documenten en gestructureerde data

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Iguana
Leuvensesteenweg 633c
Zaventem
1930
Belgium
NUTS code: BE1
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 154 963.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Belgium-Brussels: Computer archiving services
ND Document number 385401-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BRUSSELS
AU Authority name Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ? Extern Verzelfstandigd Agentschap
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72252000 - Computer archiving services
OC Original CPV code 72252000 - Computer archiving services
RC NUTS code BE1
IA Internet address (URL) http://www.vdab.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >