Poland-Radom: Various medicinal products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003316185545226
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 384673-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Various medicinal products

2017/S 188-384673

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chalubi?skiego
ul. Lekarska 4
Radom
26-610
Poland
Contact person: P. Anna Skwarczy?ska, K-K Sekcji Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 361-52-83
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Fax: +48 361-52-13
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa lekow obj?tych programem terapeutycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Reference number: RSS/SZP/P-43/2017
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup i dostawa lekow obj?tych programem terapeutycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Cz??? nr 1 ? Interferon beta 1-b

Cz??? nr 2 ? Interferon beta 1-a I

Cz??? nr 3 ? Interferon beta 1-a II

Cz??? nr 4 ? Glatirameri acetas

Cz??? nr 5 ? Dimethylis fumaras

Cz??? nr 6 ? Fingolimod

Cz??? nr 7 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego I

Cz??? nr 8 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego II

Cz??? nr 9 ? Pegylowany interferon, rybaviryna

Cz??? nr 10-Entecavir

Cz??? nr 11 ? Adefovir

Cz??? nr 12 ? Tenofovir

Cz??? nr 13 ? Lamivudyna

Cz??? nr 14 ? Bicalutamid

Cz??? nr 15 ? Paricalcitol

Cz??? nr 16 ? Aflibercept.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 506 771.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 1 ? Interferon beta 1-b

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Interferon beta 1-b ? 496 op.

c.d. z sekcji VI.3, pkt. III:

3. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) zezwolenie w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2142 ze zm./

4. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a) O?wiadczenie wykonawcy, i? produkty lecznicze oferowane przez wykonawc? posiadaj? Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych lub Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk? na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 2 ? Interferon beta 1-a I

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

IInterferon beta 1-a I ? 45 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 3 ? Interferon beta 1-a II

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

IInterferon beta 1-a II ? 48 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 4 ? Glatirameri acetas

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Glatirameri acetas ? 24 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 5 ? Dimethylis fumaras

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Dimethylis fumaras ? 129 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 6 ? Fingolimod

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Fingolimod ? op 38.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 7 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego I

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego I ? 640 g.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 8 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego II

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego I ? 5760 g.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 9 -Pegylowany interferon, rybaviryna

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Pegylowany interferon ? 32400 mcg, rybaviryna ? 50 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 10 ? Entecavir

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Entecavir ? 380 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 11 ? Adefovir

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Adefovir ? 90 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 12 ? Tenofovir

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Tenofovir ? 135 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 13 ? Lamivudyna

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Lamivudyna- 150 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 14 ? Bicalutamid

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Bicalutamid-400 op.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 15 ? Paricalcitol

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Paricalcitol ? 780 fiol.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 16 ? Aflibercept

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.2.4) Description of the procurement:

Aflibercept ? 20 fiol.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada uprawnienia

do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli posiada zezwolenie w zakresie

obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2142 ze zm./.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych wymaga? w tym

zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych wymaga? w tym

zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy stanowi?cy zal?cznik nr 36 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: Radomski Szpital Specjalistyczny ul.

Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV pi?tro.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Wymagania dotycz?ce wadium

1. Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie Wadium.

2. Zamawiaj?cy okre?la wadium w wysoko?ci:

1) Cz??? nr 1 ? Interferon beta 1-b: 19 702 PLN; 2) Cz??? nr 2 ? Interferon beta 1-a I: 2 111 PLN; 3) Cz??? nr 3 ? Interferon beta 1-a II: 2 297 PLN; 4) Cz??? nr 4 ? Glatirameri acetal: 832 PLN; 5) Cz??? nr 5 ? Dimethylis fumaras: 5 868 PLN; 6) Cz??? nr 6 ? Fingolimod: 4 353 PLN; 7) Cz??? nr 7 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego I: 2 016 PLN; 8) Cz??? nr 8 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego II: 16 265 PLN; 9) Cz??? nr 9 ? Pegylowany interferon, rybaviryna: 2 412 PLN; 10) Cz??? nr 10 - Entecavir: 7 958 PLN; 11) Cz??? nr 11 ? Adefovir: 2 141 PLN; 12) Cz??? nr 12 ? Tenofovir: 2 637 PLN; 13) Cz??? nr 13 ? Lamivudyna: 270 PLN; 14) Cz??? nr 14 ? Bicalutamid: 60 PLN; 15) Cz??? nr 15 ? Paricalcitol: 556 PLN; 160 Cz??? nr 16 ? Aflibercept: 651 PLN.

II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy?:

1) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2) w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego do oferty nale?y przedlo?y? wypelnion? specyfikacj? techniczn? zgodnie z oferowan? cz??ci?.

3) pelnomocnictwo ? w oryginale.

4) dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium /w przypadku wniesienia wadium w formach okre?lonych w pkt. 8.4.2 ? 8.4.5 SIWZ)

5) wypelniony formularz cenowy zgodnie z oferowan? cz??ci?.

III. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

b) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

c) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

a) zezwolenie w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2142 ze zm./

c.d. w Sekcji II.2.4, cz??? 1.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

? W terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

? W terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec post?powa? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

? 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si?:

? W terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola?
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Various medicinal products

2017/S 188-384673

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chalubi?skiego
ul. Lekarska 4
Radom
26-610
Poland
Contact person: P. Anna Skwarczy?ska, K-K Sekcji Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 361-52-83
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Fax: +48 361-52-13
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa lekow obj?tych programem terapeutycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Reference number: RSS/SZP/P-43/2017
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 506 771.40 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 1 ? Interferon beta 1-b

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 2 ? Interferon beta 1-a I

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 3 ? Interferon beta 1-a II

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 4 ? Glatirameri acetas

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 5 ? Dimethylis fumaras

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 6 ? Fingolimod

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 7 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego I

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 8 ? Immonoglobulina ludzka do podawania do?ylnego II

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 9 -Pegylowany interferon, rybaviryna

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 10 ? Entecavir

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 11 ? Adefovir

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 12 ? Tenofovir

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 13 ? Lamivudyna

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 14 ? Bicalutamid

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 15 ? Paricalcitol

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 16 ? Aflibercept

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Radom: Various medicinal products
ND Document number 384673-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place RADOM
AU Authority name Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chalubi?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33690000 - Various medicinal products
OC Original CPV code 33690000 - Various medicinal products
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >