Netherlands-Utrecht: Repair and maintenance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003317929902707
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 384380-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Netherlands-Utrecht: Repair and maintenance services

2017/S 188-384380

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)
361633343
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Netherlands
Contact person: J.F. Cornelisz
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7b31f27310ff713677ef45e3c0d36a5e
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7b31f27310ff713677ef45e3c0d36a5e
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

31107985 meerjarig onderhoud natte areaal RWS Midden-Nederland, district Zuid 2018-2023.

Reference number: 31107985
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het ?natte areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Zuid 2018-2023.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
71334000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
Main site or place of performance:

Provincie Utrecht.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte beschrijving.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 17/07/2018
End: 01/05/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 15:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 07/12/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode ?Publiek Opdrachtgeverschap.

De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het aanmeldings- en selectiedocument / inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een aanmeldings- en selectiedocument opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het aanmeldings- en selectiedocument, prevaleert het aanmeldings- en selectiedocument.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij het aanmeldings- en selectiedocument.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Den Haag
Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Netherlands-Utrecht: Repair and maintenance services

2017/S 188-384380

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)
361633343
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Netherlands
Contact person: J.F. Cornelisz
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

31107985 meerjarig onderhoud natte areaal RWS Midden-Nederland, district Zuid 2018-2023.

Reference number: 31107985
II.1.2) Main CPV code
50000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
71334000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 17/07/2018
End: 01/05/2023
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 15:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 07/12/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Netherlands-Utrecht: Repair and maintenance services
ND Document number 384380-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place UTRECHT
AU Authority name Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) (361633343)
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Restricted procedure
CY Country NL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50000000 - Repair and maintenance services
71334000 - Mechanical and electrical engineering services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
OC Original CPV code 50000000 - Repair and maintenance services
71334000 - Mechanical and electrical engineering services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
RC NUTS code NL
NL310
IA Internet address (URL) http://www.rijkswaterstaat.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >