Belgium-Merelbeke: Works for complete or part construction and civil engineering work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003318188898235
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384378-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Belgium-Merelbeke: Works for complete or part construction and civil engineering work

2017/S 188-384378

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Afdeling Bovenschelde
Guldensporenpark 105
Merelbeke
9820
Belgium
Contact person: Ir. Jeroen Verbelen
E-mail: jeroen.verbelen@wenz.be
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.wenz.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285828

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285828
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: waterbouwkundige werken en diensten

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dender. Verplaatsen stuwsluis Aalst. Sluisdeuren en fietsbrug.

Reference number: A B S-16EGGE1727 - aankondiging-F02_0
II.1.2) Main CPV code
45200000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Het voorwerp van de opdracht is:

Vast gedeelte 1 (VAG 1): sluisdeuren.

Leveren en plaatsen van 2 stalen draaideuren voor de nieuwe CEMT I schutsluis op de Dender te Aalst.

Leveren en plaatsen van stalen passerelles over beide geulen van de nieuwe stuw op de Dender te Aalst.

Voorwaardelijk gedeelte 1 (VWG 1): fietsbrug.

Realiseren van de fundering, onderbouw en bovenbouw van de nieuwe brug voor voetgangers en fietsers over de nieuwe stuw en sluis op de Dender te Aalst.

Realiseren van de aanloophelling en aansluitende wegenis naar de nieuwe fietsbrug.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
44212100
44212120
44212383
45221000
45221110
45221113
45233162
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE231
Main site or place of performance:

Aalst.

II.2.4) Description of the procurement:

Dender. Verplaatsen stuwsluis Aalst. Sluisdeuren en fietsbrug.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 600
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemer van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiele draagkracht aan door overlegging van de volgende documenten:

1 de jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft;

2 een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

3 het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemer van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1 een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal 7 jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat;

2 een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel in onderaanneming wil geven.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(en) B, E en F, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 170-348089
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Merelbeke.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

? Uitvoeringstermijn: zie bestek.

? Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in xml formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

? Bij toepassing van art. 26, 1, 2 b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

? De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-Tendering.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Brussel
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Belgium-Merelbeke: Works for complete or part construction and civil engineering work

2017/S 188-384378

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Afdeling Bovenschelde
Guldensporenpark 105
Merelbeke
9820
Belgium
Contact person: Ir. Jeroen Verbelen
E-mail: jeroen.verbelen@wenz.be
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.wenz.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285828

I.5) Main activity
Other activity: waterbouwkundige werken en diensten

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dender. Verplaatsen stuwsluis Aalst. Sluisdeuren en fietsbrug.

Reference number: A B S-16EGGE1727 - aankondiging-F02_0
II.1.2) Main CPV code
45200000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
44212100
44212120
44212383
45221000
45221110
45221113
45233162
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE231
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 600
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 170-348089
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Belgium-Merelbeke: Works for complete or part construction and civil engineering work
ND Document number 384378-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place MERELBEKE
AU Authority name Afdeling Bovenschelde
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 44212100 - Bridge
44212120 - Structures of bridges
44212383 - Lock gates
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221000 - Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221110 - Bridge construction work
45221113 - Footbridge construction work
45233162 - Cycle path construction work
OC Original CPV code 44212100 - Bridge
44212120 - Structures of bridges
44212383 - Lock gates
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221000 - Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221110 - Bridge construction work
45221113 - Footbridge construction work
45233162 - Cycle path construction work
RC NUTS code BE231
IA Internet address (URL) www.wenz.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >