Poland-Walcz: Miscellaneous general and special-purpose machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 20 - Ship and Marine Equipment
Opps ID: NBD00003318249399395
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Oct 13, 2017
Solicitation No: 384646-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Walcz: Miscellaneous general and special-purpose machinery

2017/S 188-384646

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
ul. Ciasna 7
Walcz
78-601
Poland
Contact person: Malgorzata ?nie?
Telephone: +48 261472517
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472205
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.1rblog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa sektora finansow publicznych
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa specjalistycznego wyposa?enia warsztatowego dla WTL Toru?.

Reference number: 94/2017
II.1.2) Main CPV code
42900000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa przez Wykonawc? specjalistycznego wyposa?enia warsztatowego dla WTL Toru?,z podzialem na pi?? zada?, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale III SIWZ,w ilo?ci i asortymencie przedstawionym w tabeli uj?tej w Rozdziale IV SIWZ.

Zamawiaj?cy w zakresie: a)zadania 1 poz.7, b)zadania 2 poz.6 i 7, c) zadania 3 poz.1,2,4,5,6 i 8, d)zadania 4 wszystkie poz., opisanych w Rozdziale III ust. 2 SIWZ dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne przy odniesieniu do norm europejskich ocen technicznych,aprobat,specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,o ktorych mowa w art.30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy Pzp Wykonawca,ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne,jest obowi?zany wykaza?,?e oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamowienia spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (podstawa prawna art. 30 ust.5 ustawy Pzp).

Za produkt rownowa?ny Zamawiaj?cy uwa?a produkt, ktorego parametry nie s? gorsze ni? parametry przedmiotu zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, Sklad nr 2 Toru?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa: Przecinarki plazmowej w ilo?ci 1 szt., Polerki wibracyjnej w ilo?ci 1 szt., Kompresorow ?rubowych w ilo?ci 2 szt., Kompresora niskiego i wysokiego ci?nienia w ilo?ci 1 szt., Szlifierki ta?mowej do kantow w ilo?ci 1 szt., Maszyny szwalniczej w ilo?ci 1 szt., Generatora ozonu typu BluePlanet DS-32R w ilo?ci 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, Sklad nr 2 Toru?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa: Gi?tarki elektrycznej w ilo?ci 1 szt., Wiertarki poziomej w ilo?ci 1 szt., Szlifierki w ilo?ci 1 szt., Przecinarki ta?mowej w ilo?ci 1 szt., Pily ta?mowej w ilo?ci 1 szt., Stacji lutowniczej typu PACE MBT 301E w ilo?ci 1 szt., Stacji odzysku typu ENVIRO-DUO 4686353 w ilo?ci 1 szt.typu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34911100
44512000
44512940
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, Sklad nr 2 Toru?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa: Wozkow narz?dziowych z wyposa?eniem typu BETA w ilo?ci 6 szt., Wozkow narz?dziowych stalowych je?d??cych typu W/N/01 w ilo?ci 2 szt., Klucza udarowego dwukierunkowego w ilo?ci 1 szt.,

Zestawu narz?dzi typu FACOM 2074-M140A w ilo?ci 1 szt., Wozka narz?dziowego typu BETA C 30S z zestawem 202 narz?dzi BETA 3000S/V w ilo?ci 1 szt., Wozka narz?dziowego typu BETA C 30S z zestawem 256 narz?dzi BETA 3000S/V w ilo?ci 1 szt., No?ycowych stolowych wozkow podno?nikowych w ilo?ci 2 szt., Zestawu narz?dzi typu FACOM 2208-EM41A w ilo?ci 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33124100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, Sklad nr 2 Toru?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa: Oscyloskopu analogowego typu GOS-630FC w ilo?ci 1 szt., Oscyloskopu (skopometru) cyfrowego typu FLUKE 190-204 w ilo?ci 1 szt., Miernika rezystancji uziemienia typu FLUKE 1621 w ilo?ci 1 szt., Testera radiokomunikacyjnego typu AEROFLEX 3550R w ilo?ci 1 szt., Oscyloskopow cyfrowych typu MDO410C w ilo?ci 2 szt., Miernika mocy typu AGILENT N1912A w ilo?ci 1 szt., Sondy typu N1921A w ilo?ci 3 szt., Videomikroskopow typu MAGNUS HD w ilo?ci 3 szt., Mostka RLC typu ELC-3131D w ilo?ci 1 szt., Miliomomierzy typu SONEL MMR-630 w ilo?ci 3 szt., Miernik fali stoj?cej typu AGILENT FIELDFOX N9918A w ilo?ci 1 szt., Analizatora widma typu MS2665C w ilo?ci 1 szt., Generatora sygnalow typu AGILENT E8257C w ilo?ci 1 szt., Generatora typu ROHDE&SCHWARZ SMA 100A w ilo?ci 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42900000
39151200
44619000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, Sklad nr 2 Toru?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa: Trawersy belkowej z hakami rozstawnymi typu TTS w ilo?ci 1 szt., Stolow roboczych w ilo?ci 2 szt., Dwuno?ycowych stolow podno?nych w ilo?ci 2 szt., Skrzyni PELI 0550 wypelnienie g?bka w ilo?ci 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy dokona oceny spelniania warunku na podstawie zlo?onego o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert, posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej w: ? zadaniu nr 1 ? 62 950 PLN.

? zadaniu nr 2 ? 9 300 PLN. ? zadaniu nr 3 ? 22 560 PLN. ? zadaniu nr 4 ? 137 150 PLN. ? zadaniu nr 5 ? 11 350 PLN.

Uwaga:

1. W przypadku kiedy Wykonawca sklada ofert? na dwa zadania winien zsumowa? warto?? poszczegolnych zada? i wykaza? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? dla ich zsumowanej warto?ci i tak np.: je?eli Wykonawca sklada ofert? na zadanie od 1 do 5 wysoko?? ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytowa winna opiewa? na warto?? 243 310 PLN.

2. Je?eli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu, kwoty b?d? wyra?ane w walucie obcej, kwoty te zostan? przeliczone na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku publikacji kursow walut NBP obowi?zuj?cych w dniu, o ktorym mowa powy?ej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogloszony przed tym dniem.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, dostawy wyposa?enia warsztatowego, ktorych suma w ramach jednego zadania odpowiada co najmniej warto?ciom podanym poni?ej:

? zadanie nr 1 ? 251 780 PLN

? zadaniu nr 2 ? 37 170 PLN.

? zadaniu nr 3 ? 90 260 PLN.

? zadaniu nr 4 ? 548 620 PLN.

? zadaniu nr 5 ? 45 380 PLN.

oraz wykonal te dostawy w sposob nale?yty.

Uwaga:

1. Je?eli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu, kwoty b?d? wyra?ane w walucie obcej, kwoty te zostan? przeliczone na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku barku publikacji kursow walut NBP obowi?zuj?cych w dniu, o ktorym mowa powy?ej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogloszony przed tym dniem.

2. Dostawy uj?te w wykazie w poszczegolnych zadaniach nie mog? si? powtarza?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art.43 ust. 2b pkt. 2), z uwagi na piln? potrzeb? udzielenia zamowienia zamawiaj?cy wyznaczy termin skladania ofert krotszy ni? termin okre?lony w art. 43 ust. 2a, nie krotszy jednak ni? 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert wynika z konieczno?ci wyposa?enia Warsztatow Techniki Lotniczej w urz?dzenia i narz?dzia warsztatowe niezb?dne do wykonania zada? zaplanowanych na kolejne lata oraz zapewnienia niezb?dnego czasu jaki nale?y pozostawi? Wykonawcy na realizacj? dostaw. Specjalistyczne wyposa?enie warsztatowe nie jest dost?pne w wymaganych ilo?ciach w bie??cej sprzeda?y i z tego te? wzgl?du Zamawiaj?cy zobowi?zany jest uwzgl?dni? konieczno?? pozostawienia Wykonawcy czasu na pozyskanie wyposa?enia tak, aby dostawa maj?ca nast?pi? nie po?niej ni? 30.11.2017 r. mogla by? zrealizowana terminowo. Wobec czego wyznaczenie terminu skladania ofert bez skrocenia go z 40 na 15 dni uniemo?liwi zawarcie umowy z wymaganym terminem realizacji.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/10/2017
Local time: 10:00
Place:

1 RBLog, ul. Ciasna 7, 78-600 Walcz, budynek nr 1, pok. 112-113.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie przepisow art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Walcz: Miscellaneous general and special-purpose machinery

2017/S 188-384646

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
ul. Ciasna 7
Walcz
78-601
Poland
Contact person: Malgorzata ?nie?
Telephone: +48 261472517
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472205
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.1rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa specjalistycznego wyposa?enia warsztatowego dla WTL Toru?.

Reference number: 94/2017
II.1.2) Main CPV code
42900000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34911100
44512000
44512940
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33124100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42900000
39151200
44619000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Walcz: Miscellaneous general and special-purpose machinery
ND Document number 384646-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WALCZ
AU Authority name 1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 13/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33124100 - Diagnostic devices
34911100 - Trolleys
39151200 - Work benches
42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery
44512000 - Miscellaneous hand tools
44512940 - Tool kits
44619000 - Other containers
OC Original CPV code 33124100 - Diagnostic devices
34911100 - Trolleys
39151200 - Work benches
42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery
44512000 - Miscellaneous hand tools
44512940 - Tool kits
44619000 - Other containers
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.1rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >