Poland-Warsaw: Security services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003318546388969
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385445-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Security services

2017/S 188-385445

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
AMZP-2227-24/77/2017
ul. Wie?owa 8
Warszawa
02-147
Poland
Contact person: Mariola Sidor-Bie?kowska
E-mail: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746356
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pansa.pl

Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: slu?by ?eglugi powietrznej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ochrona w obiektach PA?P w latach 2017-2021.

Reference number: AQW-2223-1/23/2017
II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacjach PA?P w latach 2017-2021:

1.1 Warszawa

1.2 Lipniki Stare k/ Pultuska

1.3 Jasionka k/ Rzeszowa

1.4 Zabierzow k/ Krakowa oraz Krakow ? Balice

1.5 Wroclaw

1.6 Pozna?

1.7 Szymany k/ Szczytna

1.8 Bydgoszcz

1.9 Gda?sk

1.10 Goleniow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 19 443 592.16 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Warszawie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacjach PA?P w latach 2017-2021:

1 Warszawa:

1. Centrum Zarz?dzania Ruchem Lotniczym ? Warszawa, ul. Wie?owa 8

2. ASR ? 11 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 2

3. ASR ? 10 Warszawa, ul. Na Skraju 14

4. Obiekt Radiolokacyjny ? Warszawa, ul. Smyczkowa 2

5. Obiekt Radiokomunikacyjny ? Dawidy, rog ul. Kinetycznej i ul. Zlote Lany

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Lipnikach Starych k / Pultuska

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Lipniki Stare k/ Pultuska.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Lipniki Stare k/ Pultuska

1. O?rodek Radiolokacyjny (dzialka nr 2);

.2. Radiostacja ACC (dzialka nr 2);

3. Stacja radiolokacyjna (dzialka nr 1);

4. Generator pr?du (dzialka nr 1).

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Jasionce k/ Rzeszowa

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Jasionka k/ Rzeszowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Jasionka k/ Rzeszowa

O?rodek Kontroli Ruchu Lotniczego ? Wie?a i budynek w Jasionce 36-002 Jasionka 945

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mieniaw ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Zabierzowie k/ Krakowa oraz Krakow ? Balice

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Zabierzow k/Krakowa oraz Krakow Balice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Zabierzow k/ Krakowa oraz Krakow ? Balice

1. O?rodek Radiolokacyjny ? Wie?a i budynek ul. Le?na 69 32-080 Zabierzow k/ Krakowa

2. TWR Krakow ? Wie?a i budynek w ul. Medweckiego 1 32-083 Balice

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mieniaw ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia we Wroclawiu

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Wroclaw.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Wroclaw

1. O?rodek Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL)

ul. Skar?y?skiego 36

54-530 Wroclaw

2. O?rodek Radarowy

Obiekt polo?ony przy poludniowo-wschodniej cz??ci lotniska

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Poznaniu

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Pozna?

1. O?rodek Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL) ul. Radarowa 1 62-080 Prze?mierowo-Wysogotowo

2. O?rodek Radiolokacyjny 1 ? ul. Radarowa Wysogotowo

3. O?rodek Radiolokacyjny 2 ? ul. Radarowa Wysogotowo

4. Radiostacja ACC ? w pobli?u portu lotniczego ul. Bukowska 285

5. TWR (wie?a) ul. Przytoczna 1a Pozna?

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Szymanach k/ Szczytna

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Szymany k/ Szczytna.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Szymany k/ Szczytna

Radiostacja ACC

Port Lotniczy Szczytno Szymany

12-100 Szczytno

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Bydgoszczy

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Bydgoszcz.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Bydgoszcz

NDB ? Dalsza Bydgoszcz ul. Generalska 2/6 85-915 Bydgoszcz

2. Wymiar sprawowania ochrony w poszczegolnych obiektach

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Gda?sku

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Gda?sk

1. O?rodek Kontroli Ruchu Lotniczego (OKRL)

ul. Slowackiego 196

80-298 Gda?sk

2. O?rodek Radarowy (OR)

ul. Slowackiego 205

80-298 Gda?sk

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Goleniowie i okolicach

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL428
Main site or place of performance:

Goleniow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? uslugi osob i mienia w ni?ej wymienionych lokalizacji PA?P

Goleniow

1. O?rodek Kontroli Ruchu Lotniczego ? Goleniow

2. O?rodek Radiolokacyjny ? Goleniow

3. NDB/D ? Mosty

4. NDB ? Chociwel

Ochrona b?dzie realizowana przez pracownikow ochrony fizycznej zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osob i Mienia w ka?dym obiekcie PA?P, w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej:

a) stalej,

b) polegaj?cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,

c) zapewnieniu grupy interwencyjnej na wezwanie.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 073-139481
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Warszawie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?Stekop S.A.
ul. Moldawska 9
Warszawa
02-127
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?Stekop ? Ochrona Sp. z o.o.
Kolonia Porosly 52
Choroszcz
16-070
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 377 596.80 PLN
Total value of the contract/lot: 7 024 383.22 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Lipnikach Starych k / Pultuska

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Osob i Mienia ?Grom
ul. Jagiello?ska 46
Olsztyn
10-273
Poland
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 801 134.40 PLN
Total value of the contract/lot: 657 808.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Jasionce k/ Rzeszowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
IPSP Security Partner Sp z. o.o. Sp. k
ul. ?l??na 118
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ISP Security Partner Sp z. o. o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Security Polska Sp. z o.o.
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o Sp. k, ul. ?l??na 118, 53-117 Wroclaw
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Monitoring Sp. z o.o Sp. k,
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ITM Poland S.A.
Zielona Gora
65-127
Poland
NUTS code: PL432
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugowa Spoldzielnia Uniwersum, ul. Kasprzaka 24, 01-211
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 628 510.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 255 437.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Zabierzowie k/ Krakowa oraz Krakow ? Balice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP S.A. ? lider konsorcjum
ul. Moldawska 9
Warszawa
02-127
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP ? Ochrona Sp. z o.o.
Choroszcz
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 049 173.60 PLN
Total value of the contract/lot: 2 358 310.83 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia we Wroclawiu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP S.A.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP ? Ochrona Sp. z o.o.
Choroszcz
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 612 353.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 189 879.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Poznaniu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
IPSP Security Partner Sp z. o. o Sp. k,
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ISP Security Partner Sp z. o. o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Security Polska Sp. z o.o,
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Monitoring Sp. z o.o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ITM Poland S.A.,
Zielona Gora
Poland
NUTS code: PL432
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugowa Spoldzielnia UNIWERSUM
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 374 448.20 PLN
Total value of the contract/lot: 2 355 202.99 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Szymanach k/ Szczytna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Security Sp. z o.o. ? Lider Konsorcjum,
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Sp. z o.o. ,
Krakow
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 065.00 PLN
Total value of the contract/lot: 93 830.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Bydgoszczy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOTRADE Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 810 004.80 PLN
Total value of the contract/lot: 592 426.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Gda?sku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP S.A.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP ? Ochrona Sp. z o.o.
Choroszcz
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 603 430.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 009.17 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Security Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Sp. z o.o.
Krakow
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 817 949.20 PLN
Total value of the contract/lot: 2 647 302.34 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Security services

2017/S 188-385445

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
AMZP-2227-24/77/2017
ul. Wie?owa 8
Warszawa
02-147
Poland
Contact person: Mariola Sidor-Bie?kowska
E-mail: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746356
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pansa.pl

Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

I.5) Main activity
Other activity: slu?by ?eglugi powietrznej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ochrona w obiektach PA?P w latach 2017-2021.

Reference number: AQW-2223-1/23/2017
II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 19 443 592.16 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Warszawie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Lipnikach Starych k / Pultuska

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Jasionce k/ Rzeszowa

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Zabierzowie k/ Krakowa oraz Krakow ? Balice

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia we Wroclawiu

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Poznaniu

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Szymanach k/ Szczytna

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Bydgoszczy

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Gda?sku

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Goleniowie i okolicach

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL428

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 073-139481

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Warszawie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Stekop S.A.
ul. Moldawska 9
Warszawa
02-127
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?Stekop ? Ochrona Sp. z o.o.
Kolonia Porosly 52
Choroszcz
16-070
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 377 596.80 PLN
Total value of the contract/lot: 7 024 383.22 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Lipnikach Starych k / Pultuska

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Osob i Mienia ?Grom
ul. Jagiello?ska 46
Olsztyn
10-273
Poland
NUTS code: PL622
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 801 134.40 PLN
Total value of the contract/lot: 657 808.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Jasionce k/ Rzeszowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
IPSP Security Partner Sp z. o.o. Sp. k
ul. ?l??na 118
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ISP Security Partner Sp z. o. o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Security Polska Sp. z o.o.
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o Sp. k, ul. ?l??na 118, 53-117 Wroclaw
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Monitoring Sp. z o.o Sp. k,
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ITM Poland S.A.
Zielona Gora
65-127
Poland
NUTS code: PL432
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugowa Spoldzielnia Uniwersum, ul. Kasprzaka 24, 01-211
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 628 510.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 255 437.66 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Zabierzowie k/ Krakowa oraz Krakow ? Balice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP S.A. ? lider konsorcjum
ul. Moldawska 9
Warszawa
02-127
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP ? Ochrona Sp. z o.o.
Choroszcz
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 049 173.60 PLN
Total value of the contract/lot: 2 358 310.83 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia we Wroclawiu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP S.A.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP ? Ochrona Sp. z o.o.
Choroszcz
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 612 353.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 189 879.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Poznaniu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
IPSP Security Partner Sp z. o. o Sp. k,
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ISP Security Partner Sp z. o. o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Security Polska Sp. z o.o,
Wroclaw
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Provider Security Partner Sp. z o.o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Monitoring Sp. z o.o Sp. k,
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
ITM Poland S.A.,
Zielona Gora
Poland
NUTS code: PL432
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugowa Spoldzielnia UNIWERSUM
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 374 448.20 PLN
Total value of the contract/lot: 2 355 202.99 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Szymanach k/ Szczytna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Security Sp. z o.o. ? Lider Konsorcjum,
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Sp. z o.o. ,
Krakow
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 065.00 PLN
Total value of the contract/lot: 93 830.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Bydgoszczy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EKOTRADE Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 810 004.80 PLN
Total value of the contract/lot: 592 426.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Uslugi ochrony osob i mienia w Gda?sku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP S.A.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?STEKOP ? Ochrona Sp. z o.o.
Choroszcz
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 603 430.40 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 009.17 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Security Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Solid Sp. z o.o.
Krakow
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 817 949.20 PLN
Total value of the contract/lot: 2 647 302.34 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Security services
ND Document number 385445-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Agencja ?eglugi Powietrznej (AMZP-2227-24/77/2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79710000 - Security services
OC Original CPV code 79710000 - Security services
RC NUTS code PL213
PL214
PL415
PL428
PL514
PL613
PL622
PL634
PL823
PL911
PL912
IA Internet address (URL) www.pansa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >