Croatia-Zagreb: Maintenance and repair of information technology equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003318679153432
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 385259-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Croatia-Zagreb: Maintenance and repair of information technology equipment

2017/S 188-385259

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministarstvo financija, Carinska uprava
18683136487
A. von Humboldta 4a
Zagreb
10000
Croatia
Contact person: 1. Marijana Semuli?; 2. Jasminka Gregurovi?; 3. Divor Martini?; 4. Romana Butina; 5. Andrijana Antolkovi?; 6. Vesna Star?evi?; 7. Marina Rudman
Telephone: +385 16211219/+385 16211413/+385 16211286/+385 16211395/+385 16211412/+385 16211311/+385 16211489
E-mail: javna.nabava@carina.hr
Fax: +385 16211020/+385 16211002
NUTS code: HR041

Internet address(es):

Main address: https://carina.gov.hr/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0020057
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga odr?avanja IBM storage.

Reference number: 15-17-VV-15
II.1.2) Main CPV code
50312600
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmet nabave su usluge odr?avanja IBM diskovnog sustava, SVC i SAN preklopnika, te Tape Library i Power Poslu?itelja na centralnoj i rezervnoj komunikacijskoj lokaciji Carinske uprave, sukladno specifikaciji u Tro?kovniku iz Priloga br. 1. ove Dokumentacije, koje obuhva?aju slijede?e:

? odr?avanje opreme utvrdivanjem kvara i servisom kako bi oprema bila dovedena u stanje ispravnog rada,

? obavljanje preventivnog odr?avanja u skladu s proizvoda?evim standardima i redovni mjese?ni pregled opreme,

? planiranje, odredivanje rasporeda i ugradnja bilo koje tehni?ke promjene koja je potrebna da bi se pobolj?alo odr?avanje, rad i/ili sigurnost opreme,

? redovno mjese?no izvje?tavanje korisnika o radu sustava i redovnim mjese?nim pregledima.

Usluga obuhva?a rad i rezervne dijelove na lokacijama naru?itelja.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 440 000.00 HRK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50312600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: HR041
Main site or place of performance:

Na lokaciji naru?itelja u Zagrebu (Avenija Dubrovnik 11) i Rijeci (Riva Boduli 9).

II.2.4) Description of the procurement:

Predmet nabave su usluge odr?avanja IBM diskovnog sustava, SVC i SAN preklopnika, te Tape Library i Power Poslu?itelja na centralnoj i rezervnoj komunikacijskoj lokaciji Carinske uprave, sukladno specifikaciji u Tro?kovniku iz Priloga br. 1. ove Dokumentacije, koje obuhva?aju slijede?e:

? odr?avanje opreme utvrdivanjem kvara i servisom kako bi oprema bila dovedena u stanje ispravnog rada,

? obavljanje preventivnog odr?avanja u skladu s proizvoda?evim standardima i redovni mjese?ni pregled opreme,

? planiranje, odredivanje rasporeda i ugradnja bilo koje tehni?ke promjene koja je potrebna da bi se pobolj?alo odr?avanje, rad i/ili sigurnost opreme,

? redovno mjese?no izvje?tavanje korisnika o radu sustava i redovnim mjese?nim pregledima.

Usluga obuhva?a rad i rezervne dijelove na lokacijama naru?itelja.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Broj certifikata koje imaju tehni?ki stru?njaci ponuditelja / Weighting: U Dokumentaciji
Price - Weighting: U Dokumentaciji
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 440 000.00 HRK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovaraju?i registar u dr?avi njegova poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se odgovaraju?im izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovaraju?eg registra u dr?avi ?lanici njegovog poslovnog nastana. Naru?itelj ne propisuje starost navedenog dokumenta. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao a?uriranim popratnim dokumentom, dokazuje da su podaci koji su sadr?ani u dokumentu va?e?i, odnosno da odgovaraju ?injeni?nom stanju u trenutku dostave naru?itelju te dokazuju ono ?to je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Sukladno Prijedlogu Ugovora iz to?ke 12.6. i Priloga br. 4. Dokumentacije o nabavi.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Carinska uprava, Sredi?nji ured, Alexandera von Humboldta 4a, Zagreb.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Kotura?ka cesta 43/IV
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet address: www.dkom.hr

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku ?alba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadr?aj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadr?aj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadr?aj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propu?tanje naru?itelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, obja?njenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poni?tenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poni?tenja.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Dr?avna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Kotura?ka cesta 43/IV
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet address: http://www.dkom.hr/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Croatia-Zagreb: Maintenance and repair of information technology equipment

2017/S 188-385259

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministarstvo financija, Carinska uprava
18683136487
A. von Humboldta 4a
Zagreb
10000
Croatia
Contact person: 1. Marijana Semuli?; 2. Jasminka Gregurovi?; 3. Divor Martini?; 4. Romana Butina; 5. Andrijana Antolkovi?; 6. Vesna Star?evi?; 7. Marina Rudman
Telephone: +385 16211219/+385 16211413/+385 16211286/+385 16211395/+385 16211412/+385 16211311/+385 16211489
E-mail: javna.nabava@carina.hr
Fax: +385 16211020/+385 16211002
NUTS code: HR041

Internet address(es):

Main address: https://carina.gov.hr/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga odr?avanja IBM storage.

Reference number: 15-17-VV-15
II.1.2) Main CPV code
50312600
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 440 000.00 HRK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50312600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: HR041
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 440 000.00 HRK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Croatia-Zagreb: Maintenance and repair of information technology equipment
ND Document number 385259-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place ZAGREB
AU Authority name Ministarstvo financija, Carinska uprava (18683136487)
OL Original language HR
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country HR
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50312600 - Maintenance and repair of information technology equipment
OC Original CPV code 50312600 - Maintenance and repair of information technology equipment
RC NUTS code HR041
IA Internet address (URL) https://carina.gov.hr/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >