Belgium-Louvain: Pianos

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003318688360487
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384640-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Louvain: Pianos

2017/S 188-384640

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Contact person: Mevrouw Anja Severeyns
Telephone: +32 16272340
E-mail: anja.severeyns@leuven.be
Fax: +32 16272958
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1017/CI/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aankoop op afroep over een periode van 3 jaar van vleugelpiano's (type 1) en vleugelpiano's (type 2) en onderhoud van deze piano's gedurende 4 jaar na levering.

Reference number: AD-2017/054
II.1.2) Main CPV code
37311100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE242
Main site or place of performance:

Stad Leuven SLAC / Conservatorium, Dirk Boutslaan 60-62 te 3000 Leuven.

II.2.4) Description of the procurement:

Aankoop op afroep over een periode van 3 jaar van vleugelpiano's (type 1) en vleugelpiano's (type 2) en onderhoud van deze piano's gedurende 4 jaar na levering.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Artistieke kwaliteit / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Technische waarde / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Onderhoudscontract / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Plaatsbezoek vereist: zie bestek III.5.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Louvain: Pianos

2017/S 188-384640

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Contact person: Mevrouw Anja Severeyns
Telephone: +32 16272340
E-mail: anja.severeyns@leuven.be
Fax: +32 16272958
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aankoop op afroep over een periode van 3 jaar van vleugelpiano's (type 1) en vleugelpiano's (type 2) en onderhoud van deze piano's gedurende 4 jaar na levering.

Reference number: AD-2017/054
II.1.2) Main CPV code
37311100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE242
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Belgium-Louvain: Pianos
ND Document number 384640-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place LOUVAIN
AU Authority name Stad Leuven (STA)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 37311100 - Pianos
OC Original CPV code 37311100 - Pianos
RC NUTS code BE242
IA Internet address (URL) www.leuven.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >