Czech Republic-Olomouc: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003318795766393
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385443-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 188-385443

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sprava silnic Olomouckeho kraje, p.o.
70960399
Lipenska 753/120
Olomouc
772 11
Czech Republic
Contact person: Ing. Jind?i?ka Ochmannova
Telephone: +420 585170338
E-mail: ochmannova@ssok.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.ssok.cz/ssok.php

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/ssok

I.1) Name and addresses
M?sto Kostelec na Hane
0288373
Jakubske nam?sti 138
Kostelec na Hane
798 41
Czech Republic
Contact person: Ing. Ji?i ?t?pan
Telephone: +420 582373203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: https://www.kostelecnh.cz/

I.1) Name and addresses
Obec Le?any
00288420
Le?any 111
Le?any
798 42
Czech Republic
Contact person: Stanislav Faltynek
Telephone: +420 582373189
E-mail: obeclesany@volny.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.obeclesany.cz/

I.1) Name and addresses
Obec Hlubo?ky
0288373
Olomoucka 17
Hlubo?ky
783 61
Czech Republic
Contact person: Ing. Robert Polzer
Telephone: +420 585359023
E-mail: sekretariat@hlubocky.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.hlubocky.cz/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
In the case of joint procurement involving different countries, state applicable national procurement law:

Ve spole?ne postupu jsou pouze ?asti 1 a 4. Podrobn?j?i informace jsou v podminkach a po?adavcich pro zpracovani nabidky.

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Projektove prace.

Reference number: SSOKs-CE 10570/207/Och
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (dale jen ?VZ) jsou projektove prace, ktere jsou specifikovany pro ka?dou ?ast samostatn?. Sou?asti projektovych praci bude i autorsky dozor projektanta na stavb?. Tato ve?ejna zakazka je rozd?lena na 5 ?asti. ?asti 1 a 4 jsou ve spole?nem postupu zadavatel?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 074 610.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/37752 a III/37754 Kostelec na Hane ? Le?any ? Zd?tin.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucky kraj, obce Kostelec na Hane, Le?any, Zd?tin.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je vypracovani projektovych dokumentaci pro jednotlive investory:

SSOK: vypracovani projektove dokumentace v?etn? diagnostiky silnic ?. III/37752 a ?. III/37754 Vypracovani projektove dokumentace na opravu mostu ev. ?. 37752 ? 1.

Obec Le?any vypracovani projektove dokumentace na chodniky a podelna stani a vypracovani monitoringu de??ove kanalizace.

M?sto Kostelec na Hane ? vypracovani projektove dokumentace na chodnik.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za PD / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za autorsky dozor / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/4353 Kocanda ? Blatec ? hr. okr. PV.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucky kraj, obec Blatec.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je vypracovani projektove dokumentace na zaklad? provedenych diagnostik vozovky spole?nosti Imos, a.s. z b?eznu a listopadu 2016 a spole?nosti Ing. Jan Zaji?ek ? APT Servis z listopadu 2015.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za PD / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za autorsky dozor / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/37320 Bouzov ? Podoli ? Ole?nice.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucky kraj, obce Bouzov, Podoli, Ole?nice.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je vypracovani projektove dokumentace na zaklad? provedene diagnostiky vozovky spole?nosti Imos, a.s. v prosinci 2016.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Vy?e vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za PD / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za autorsky dozor / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/44317 Hlubo?ky ? Hruba Voda.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucky kraj, Hlubo?ky.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je vypracovani a dodani projektove dokumentace ve stupni DSP a ve stupni DPS, soupisu praci, rozpo?tu a vykazu vym?r, ktera bude ?e?it stavebni upravy vy?e uvedene silnice v useku km 13,350 ? 14,005, celkova delka 0,655 km. Jedna se o useky 12,13,14 podle studie s nazvem ?Oprava silnice III/44317 ? Hruba Voda usek v km 10,7 ? 14,0 firmy DS Geo projekt. Dale bude ?e?it plochy navazujici na tuto silnici podle zam?r? Obce Hlubo?ky.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za PD / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za autorsky dozor / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Most ev. ?. 444-045 Libava.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucky kraj, obec Libava.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem zakazky je vypracovani a dodani projektove dokumentace ve stupni DUR + DSP v rozsahu DPS a soupisu praci (v 1 kroku sou?asn?) pro stavbu: ?Most ev. ?. 444-045 Libava okres Olomouc.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za PD / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Vy?e nabidkove ceny bez DPH v CZK za autorsky dozor / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 096-189257
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

III/37752 a III/37754 Kostelec na Hane ? Le?any ? Zd?tin.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Projek?ni kancela? Pris spol. s.r.o.
46974806
Osova 20
Brno
625 00
Czech Republic
Telephone: +420 602470109
E-mail: info@pris.cz
NUTS code: CZ064
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AF-Cityplan s.r.o.
47307218
Magistr? 13
Praha 4
140 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 248 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

III/4353 Kocanda ? Blatec ? hr. okr. PV.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Dopravni projektovani spol. s.r.o.
25361520
Jana?kova 1194/12
Ostrava
702 00
Czech Republic
Telephone: +420 585234014
E-mail: veverkova@dopravniprojektovani.cz
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 474 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

III/37320 Bouzov ? Podoli ? Ole?nice.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Dopravni projektovani spol. s.r.o.
25361520
Jana?kova 1194/12
Ostrava
702 00
Czech Republic
Telephone: +420 585234014
E-mail: veverkova@dopravniprojektovani.cz
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 473 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

III/44317 Hlubo?ky ? Hruba Voda.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Dopravni projektovani spol. s.r.o.
25361520
Jana?kova 1194/12
Ostrava
702 00
Czech Republic
Telephone: +420 585234014
E-mail: veverkova@dopravniprojektovani.cz
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 445 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Most ev.?. 444-045 Libava.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Projek?ni kancela? Pris spol. s.r.o.
46974806
Osova 20
Brno
625 00
Czech Republic
Telephone: +420 547212053
E-mail: info@pris.cz
NUTS code: CZ064
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AF-Cityplan
47307218
Magistr? 13
Praha 4
140 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 320 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 188-385443

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sprava silnic Olomouckeho kraje, p.o.
70960399
Lipenska 753/120
Olomouc
772 11
Czech Republic
Contact person: Ing. Jind?i?ka Ochmannova
Telephone: +420 585170338
E-mail: ochmannova@ssok.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.ssok.cz/ssok.php

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/ssok

I.1) Name and addresses
M?sto Kostelec na Hane
0288373
Jakubske nam?sti 138
Kostelec na Hane
798 41
Czech Republic
Contact person: Ing. Ji?i ?t?pan
Telephone: +420 582373203
E-mail: mestskyurad@kostelecnh.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: https://www.kostelecnh.cz/

I.1) Name and addresses
Obec Le?any
00288420
Le?any 111
Le?any
798 42
Czech Republic
Contact person: Stanislav Faltynek
Telephone: +420 582373189
E-mail: obeclesany@volny.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.obeclesany.cz/

I.1) Name and addresses
Obec Hlubo?ky
0288373
Olomoucka 17
Hlubo?ky
783 61
Czech Republic
Contact person: Ing. Robert Polzer
Telephone: +420 585359023
E-mail: sekretariat@hlubocky.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.hlubocky.cz/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Projektove prace.

Reference number: SSOKs-CE 10570/207/Och
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 074 610.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/37752 a III/37754 Kostelec na Hane ? Le?any ? Zd?tin.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/4353 Kocanda ? Blatec ? hr. okr. PV.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/37320 Bouzov ? Podoli ? Ole?nice.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
II.2) Description
II.2.1) Title:

III/44317 Hlubo?ky ? Hruba Voda.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
II.2) Description
II.2.1) Title:

Most ev. ?. 444-045 Libava.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 096-189257

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

III/37752 a III/37754 Kostelec na Hane ? Le?any ? Zd?tin.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Projek?ni kancela? Pris spol. s.r.o.
46974806
Osova 20
Brno
625 00
Czech Republic
Telephone: +420 602470109
E-mail: info@pris.cz
NUTS code: CZ064
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AF-Cityplan s.r.o.
47307218
Magistr? 13
Praha 4
140 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 248 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

III/4353 Kocanda ? Blatec ? hr. okr. PV.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Dopravni projektovani spol. s.r.o.
25361520
Jana?kova 1194/12
Ostrava
702 00
Czech Republic
Telephone: +420 585234014
E-mail: veverkova@dopravniprojektovani.cz
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 474 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

III/37320 Bouzov ? Podoli ? Ole?nice.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Dopravni projektovani spol. s.r.o.
25361520
Jana?kova 1194/12
Ostrava
702 00
Czech Republic
Telephone: +420 585234014
E-mail: veverkova@dopravniprojektovani.cz
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 473 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

III/44317 Hlubo?ky ? Hruba Voda.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Dopravni projektovani spol. s.r.o.
25361520
Jana?kova 1194/12
Ostrava
702 00
Czech Republic
Telephone: +420 585234014
E-mail: veverkova@dopravniprojektovani.cz
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 445 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Most ev.?. 444-045 Libava.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Projek?ni kancela? Pris spol. s.r.o.
46974806
Osova 20
Brno
625 00
Czech Republic
Telephone: +420 547212053
E-mail: info@pris.cz
NUTS code: CZ064
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AF-Cityplan
47307218
Magistr? 13
Praha 4
140 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 320 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Olomouc: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 385443-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place OLOMOUC
AU Authority name Sprava silnic Olomouckeho kraje, p.o. (70960399)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code CZ071
IA Internet address (URL) http://www.ssok.cz/ssok.php
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >