Poland-Lublin: Software maintenance and repair services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003318826722297
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385438-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Software maintenance and repair services

2017/S 188-385438

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Lublin
pl. Krola Wladyslawa Lokietka 1
Lublin
20-109
Poland
Contact person: Malgorzata Kubiczek
Telephone: +48 814663013
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Fax: +48 814663001
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.um.lublin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozwoj i asysta techniczna systemu KSAT2000i i systemu Mdok, asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z e?PUAP-em oraz wdro?enie systemu KSAT2000i w jednostkach opieki spolecznej Gm. L-n.

Reference number: ZP-P-I.271.1.67.2017
II.1.2) Main CPV code
72267000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Cz??? I ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu Mdok,

2 Cz??? II ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulow ASA, RS, ORG, CKK,EWD, EK, PL, BUD, BUD[SPR], CRU, MAJ, DM, KG, NZ, GMM, POD, ZPA, GMK, FA, IA, DOE, w tym:

3 Cz??? III ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulu GOP

4 Cz??? IV ? Asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z ePUAP-em

5 Cz??? V ? Wdro?enie modulow BUD, BUD[SPR], CRU, KG, FA, NZ, MAJ systemu KSAT2000i w jednostkach opieki spolecznej Gminy Lublin.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 456 100.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu Mdok

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) ?wiadczenie przez Wykonawc? asysty technicznej systemu;

2) wykonywanie prac programistycznych w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu, wykonywanie prac administracyjnych na bazie danych systemu oraz przeprowadzanie zdalnego instrukta?u stanowiskowego dotycz?cego funkcjonalno?ci systemu, w wymiarze nie przekraczaj?cym l?cznie 300 roboczogodzin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dotyczy pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Opis kryteriow oceny ofert:

1.Cena ? 60 %.

2.Czas usuwania bl?dow kategorii krytyczny ? waga kryterium: 20 %.

3.Czas usuwania bl?dow kategorii wysoki ? waga kryterium: 15 %.

4.Czas usuwania bl?dow kategorii ?redni ? waga kryterium: 5 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulow ASA, RS, ORG, CKK, EWD, EK, PL, BUD, BUD[SPR], CRU, MAJ, DM, KG, NZ, GMM, POD, ZPA, GMK, FA, IA, DOE

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) ?wiadczenie przez Wykonawc? asysty technicznej systemu;

2) wykonywanie prac programistycznych w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu, wykonywanie prac administracyjnych na bazie danych systemu oraz przeprowadzanie zdalnego instrukta?u stanowiskowego dotycz?cego funkcjonalno?ci systemu, w wymiarze nie przekraczaj?cym l?cznie 1800 roboczogodzin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dotyczy pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Opis kryteriow oceny ofert:

1. Cena ? 60 %.

2.Czas usuwania bl?dow kategorii krytyczny ? waga kryterium: 20 %.

3.Czas usuwania bl?dow kategorii wysoki ? waga kryterium: 15 %.

4.Czas usuwania bl?dow kategorii ?redni ? waga kryterium: 5 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulu GOP

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) ?wiadczenie przez Wykonawc? asysty technicznej systemu;

2) wykonywanie prac programistycznych w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu, wykonywanie prac administracyjnych na bazie danych systemu oraz przeprowadzanie zdalnego instrukta?u stanowiskowego dotycz?cego funkcjonalno?ci systemu, w wymiarze nie przekraczaj?cym l?cznie 810 roboczogodzin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dotyczy pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Opis kryteriow oceny ofert:

1.Cena ? 60 %.

2.Czas usuwania bl?dow kategorii krytyczny ? waga kryterium: 20 %.

3.Czas usuwania bl?dow kategorii wysoki ? waga kryterium: 15 %.

4.Czas usuwania bl?dow kategorii ?redni ? waga kryterium: 5 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV ? Asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z ePUAP-em

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) ?wiadczenie przez Wykonawc? asysty technicznej mechanizmu integracji systemu Mdok z elektroniczn? skrzynk? podawcz? (ESP), posadowion? na Elektronicznej Platformie Uslug Administracji Publicznej (ePUAP),zapewniaj?cego prawidlow? komunikacj? mi?dzy komponentami przy u?yciu interfejsow.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dotyczy pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Opis kryteriow oceny ofert:

1. Cena ? 60 %.

2.Czas usuwania bl?dow kategorii krytyczny ? waga kryterium: 20 %.

3.Czas usuwania bl?dow kategorii wysoki ? waga kryterium: 15 %.

4.Czas usuwania bl?dow kategorii ?redni ? waga kryterium: 5 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? V ? Wdro?enie modulow BUD, BUD[SPR], CRU, KG, FA, NZ, MAJ systemu KSAT2000i w jednostkach opieki spolecznej Gminy Lublin

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) wdro?enie modulow BUD, BUD[SPR], CRU, KG, FA, NZ, MAJ systemu KSAT2000i w 13 jednostkach opieki spolecznej Gminy Lublin, w ramach posiadanych przez Zamawiaj?cego licencji.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dotyczy pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Opis kryteriow oceny ofert:

1. Cena ? 60 %.

2. Liczba dni roboczych nadzoru nad wdro?eniem bezpo?rednio w siedzibie Zamawiaj?cego ? waga kryterium 40 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 135-276917
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Rozwoj oraz asysta techniczna systemu Mdok

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 408 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulow ASA, RS, ORG, CKK,EWD, EK, PL, BUD, BUD[SPR], CRU, MAJ, DM, KG, NZ, GMM, POD, ZPA, GMK, FA, IA, DOE

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 494 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulu GOP

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 499 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z ePUAP-em

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 54 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Wdro?enie modulow BUD, BUD[SPR], CRU, KG, FA, NZ, MAJ systemu KSAT2000i w jednostkach opieki spolecznej Gminy Lublin

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Dotyczy sekcji V cz??? nr 5 ? pkt V.1)

Post?powanie zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.) ? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia. Cena oferty najkorzystniejszej w/w post?powaniu wynosi 239 850 PLN. Kwota jak? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamowienia wynosi 135 000 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego,ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. 5. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. 6. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4. i 5. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Software maintenance and repair services

2017/S 188-385438

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Lublin
pl. Krola Wladyslawa Lokietka 1
Lublin
20-109
Poland
Contact person: Malgorzata Kubiczek
Telephone: +48 814663013
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Fax: +48 814663001
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.um.lublin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozwoj i asysta techniczna systemu KSAT2000i i systemu Mdok, asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z e?PUAP-em oraz wdro?enie systemu KSAT2000i w jednostkach opieki spolecznej Gm. L-n.

Reference number: ZP-P-I.271.1.67.2017
II.1.2) Main CPV code
72267000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 456 100.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu Mdok

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulow ASA, RS, ORG, CKK, EWD, EK, PL, BUD, BUD[SPR], CRU, MAJ, DM, KG, NZ, GMM, POD, ZPA, GMK, FA, IA, DOE

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III ? Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulu GOP

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV ? Asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z ePUAP-em

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? V ? Wdro?enie modulow BUD, BUD[SPR], CRU, KG, FA, NZ, MAJ systemu KSAT2000i w jednostkach opieki spolecznej Gminy Lublin

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 135-276917

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Rozwoj oraz asysta techniczna systemu Mdok

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 408 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulow ASA, RS, ORG, CKK,EWD, EK, PL, BUD, BUD[SPR], CRU, MAJ, DM, KG, NZ, GMM, POD, ZPA, GMK, FA, IA, DOE

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 494 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Rozwoj oraz asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modulu GOP

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 499 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z ePUAP-em

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
COIG Spolka Akcyjna
ul. Mikolowskiej 100
Katowice
40-065
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 54 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Wdro?enie modulow BUD, BUD[SPR], CRU, KG, FA, NZ, MAJ systemu KSAT2000i w jednostkach opieki spolecznej Gminy Lublin

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Software maintenance and repair services
ND Document number 385438-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place LUBLIN
AU Authority name Gmina Lublin
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72263000 - Software implementation services
72267000 - Software maintenance and repair services
OC Original CPV code 72263000 - Software implementation services
72267000 - Software maintenance and repair services
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.um.lublin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >