Poland-Krakow: Printing and delivery services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003319065241254
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385440-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Printing and delivery services

2017/S 188-385440

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow
Telephone: +48 126303138
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Druk i dostaw? Magazynu H2O Malopolska.

Reference number: MM-I.272.3.2017
II.1.2) Main CPV code
79823000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest druk i dostawa Magazynu H2O Malopolska.

2. Warunki realizacji zamowienia zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 78 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest druk i dostawa Magazynu H2O Malopolska, zgodnie z nast?puj?cymi zalo?eniami technicznymi:

1) Ilo?? egzemplarzy: 15 000 sztuk

2) Format po doci?ciu: szeroko?? 210 mm; wysoko?? 275 mm, , tolerancja +/- 1 mm

3) Ilo?? stron: 112

4) Oprawa: szyto-klejona

5) Wklad:

a) Liczba stron: 112

b) Rodzaj papieru: kreda matowa

c) Papier gramatura: 130 ? 135 g

d) Zadruk: 4+4 cmyk (farby UV)

e) Dodatkowe: lakier zabezpieczaj?cy (dwustronnie)

6) Okladka:

a) Liczba stron: 4

b) Format: szeroko?? 210 mm; wysoko?? 275 mm, tolerancja +/- 1 mm

c) Rodzaj materialu: kreda matowa

d) Papier gramatura: 350 ? 360 g

e) Zadruk: 4+4 cmyk

f) Dodatkowe: folia matowa + lakier strukturalny piasek (cala okladka) + hot stamping (jednostronnie) lub folia

matowa + lakier wybiorczy 3D (70 % okladki) + hot stamping (jednostronnie)

7) Mapka:

a) Liczba stron: 2

b) Format: szeroko?? 420 mm, wysoko?? 300 mm ? 42 x 30 cm skladane do 10,5 x 15 cm

c) Rodzaj papieru: G Print Papier gramatura: 130 g

d) Zadruk: 4+4 cmyk

e) Dodatkowe: falcowanie + wklejanie na ?elku do trzeciej str. okladki Magazynu.

2. Warunki realizacji zamowienia zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

3. Oznaczenie wg CPV: 79823000-9 Uslugi drukowania i dostawy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostarczenia zamowienia ? liczony od dnia podpisania umowy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Termin skladania ofert zostal skrocony z powodu opublikowania wst?pnego ogloszenia informacyjnego,

zawieraj?cego wszystkie informacje wymagane dla ogloszenia o zamowieniu, w zakresie, w jakim byly one

dost?pne w chwili publikacji wst?pnego ogloszenia informacyjnego i zostalo zamieszczone w profilu nabywcy

na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni? 12 miesi?cy przed dniem przekazania ogloszenia o zamowieniu Urz?dowi

Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-294863
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Drukarnia Skleniarz Wlodzimierz Skleniarz
J. Lea 118
Krakow
30-133
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 90 405.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Printing and delivery services

2017/S 188-385440

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow
Telephone: +48 126303138
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Druk i dostaw? Magazynu H2O Malopolska.

Reference number: MM-I.272.3.2017
II.1.2) Main CPV code
79823000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 78 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-294863

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Drukarnia Skleniarz Wlodzimierz Skleniarz
J. Lea 118
Krakow
30-133
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 90 405.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Printing and delivery services
ND Document number 385440-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KRAKOW
AU Authority name Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79823000 - Printing and delivery services
OC Original CPV code 79823000 - Printing and delivery services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) http://www.malopolska.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >