Netherlands-Eindhoven: Playground equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 78 - Recreational and Athletic Equipment
Opps ID: NBD00003319187555721
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384637-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Eindhoven: Playground equipment

2017/S 188-384637

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht
261529808
Postbus 90150
Eindhoven
5600 RB
Netherlands
Contact person: Mw. M. Matheeuwsen
E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.eindhoven.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5fd8c01c43b7cd65b0a571678f8d3fca
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5fd8c01c43b7cd65b0a571678f8d3fca
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europese aanbesteding ?Raamovereenkomst leveren en plaatsen sport- en speeltoestellen.

Reference number: 610331819
II.1.2) Main CPV code
37535200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

De opdracht bestaat uit het leveren en plaatsen van sport- en speeltoestellen in de gemeente Eindhoven.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL414
Main site or place of performance:

Gemeente Eindhoven.

II.2.4) Description of the procurement:

Voor de komende contractperiode is het geschatte jaarbudget ca. 350 000 EUR excl. btw per jaar.

Opdrachtgever kan geen afname- of omzet garantie geven. Bovenstaande opgave van de omvang is slechts indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast is er geen sprake van een afnameverplichting.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Productassortiment / Weighting: 300
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 200
Quality criterion - Name: Levertijden / Weighting: 150
Quality criterion - Name: Garantie / Weighting: 100
Price - Weighting: 250
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De gemeente kan per opdrachtnemer eenzijdig besluiten de raamovereenkomst, tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 1 jaar. Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal twee (2) keer gebruik worden gemaakt.

De volledige voorwaarden van de verlenging zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Eigen verklaring (UEA),

? verplichte uitsluitingsgronden,

? facultatieve uitsluitingsgronden,

? beroepsbevoegdheid.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Verzekering.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Vakbekwaamheid.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Eindhoven.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Inlichtingen worden uitsluitend schriftelijk verstrekt door de aanbestedende dienst. Tot dinsdag, 24.10.2017, 13:00 uur wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden eventuele opmerkingen, vragen en/of aanvullingen kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst, via de vragen-module van deze aanbesteding in www.tenderned.nl

De ?nota van inlichtingen inschrijvingsfase zal uiterlijk vrijdag, 27.10.2017 via www.tenderned.nl worden gepubliceerd. De volledige voorwaarden m.b.t. de inlichtingen zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

Iedere belanghebbende heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze aanbestedingsprocedure. De gemeente zal deze vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mail adres: aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl De volledige voorwaarden van de klachtenregeling zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012.

De procedure is onder voorbehoud goedkeuring Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven.

Het aanbestedingsproces wordt volledig digitaal uitgevoerd via het online aanbestedingsplatform TenderNed. De inschrijving kan uitsluitend digitaal ingediend worden via TenderNed. Op andere wijze ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Inschrijvers dienen zich hiervoor aan te melden bij TenderNed middels eHerkenning. Het aanvragen van eHerkenning kan enige tijd in beslag nemen. Het tijdig aanvragen van eHerkenning is voor rekening en risico van de inschrijver. Actuele informatie over eHerkenning en digitaal inschrijven via TenderNed is te vinden op www.tenderned.nl

Als bij het indienen van de digitale inschrijvingen een bij te voegen document van toepassing is op meerdere onderdelen van deze aanbesteding, hoeft dit document slechts eenmaal bijgevoegd te worden.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de opdracht ?Raamovereenkomst leveren en plaatsen sport- en speeltoestellen niet op te splitsen in percelen. De motivatie hiervoor is dat het opdelen in percelen:

? niet doelmatig is, omdat het een integrale opdracht betreft;

? niet doelmatig is; de totale kosten (voorbereiding, aanbesteding, realisatie, exploitatie en onderhoud) zijn bij het opdelen van de opdracht vele malen hoger;

? tot problemen leidt gezien de beheersbaarheid en/of de aansprakelijkheid tussen meerdere partijen en/of de mobilisatiekosten tussen geografische gebieden en/of de doorlooptijd (met bijbehorende kosten) en/of een toename van risico's en faalkosten.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's-Hertogenbosch
Leeghwaterlaan 8
's-Hertogenbosch
5223 BA
Netherlands
Telephone: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's-Hertogenbosch
Leeghwaterlaan 8
's-Hertogenbosch
5223 BA
Netherlands
Telephone: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Eindhoven: Playground equipment

2017/S 188-384637

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht
261529808
Postbus 90150
Eindhoven
5600 RB
Netherlands
Contact person: Mw. M. Matheeuwsen
E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.eindhoven.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europese aanbesteding ?Raamovereenkomst leveren en plaatsen sport- en speeltoestellen.

Reference number: 610331819
II.1.2) Main CPV code
37535200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL414
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De gemeente kan per opdrachtnemer eenzijdig besluiten de raamovereenkomst, tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 1 jaar. Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal twee (2) keer gebruik worden gemaakt.

De volledige voorwaarden van de verlenging zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Netherlands-Eindhoven: Playground equipment
ND Document number 384637-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place EINDHOVEN
AU Authority name Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht (261529808)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 37535200 - Playground equipment
OC Original CPV code 37535200 - Playground equipment
RC NUTS code NL414
IA Internet address (URL) http://www.eindhoven.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >