Netherlands-Vianen: Invalid carriages, wheelchairs and associated devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003319198778458
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 384636-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Vianen: Invalid carriages, wheelchairs and associated devices

2017/S 188-384636

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Vianen en Zederik
p/a Voorstraat 30
Vianen
4132 AS
Netherlands
Contact person: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL31

Internet address(es):

Main address: http://www.ibmn.eu

I.1) Name and addresses
Gemeente Giessenlanden
Postbus 1
Hoornaar
4223 ZG
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.giessenlanden.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Leerdam
Postbus 15
Leerdam
4140 AA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.leerdam.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Molenwaard
Postbus 5
Bleskensgraaf
2970 AA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.molenwaard.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Vianen
Postbus 46
Vianen
4130 EA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL31

Internet address(es):

Main address: http://www.vianen.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Zederik
Postbus 1
Meerkerk
4230 BA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.zederik.nl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/5713751-gemeenten-giessenlanden-leerdam-molenwaard-vianen-en-zederik-wmo-hulpmiddelen
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Vianen en Zederik ? Wmo hulpmiddelen.

II.1.2) Main CPV code
33193000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Kenmerk: IBMN-2016-BUN-EV-003.

De samenwerkende gemeenten hebben individueel de behoefte om per 1.2.2018 een nieuwe overeenkomst te sluiten voor de levering van koop en huurvoorzieningen inzake Wmo hulpmiddelen. Deze aanbesteding is gezamenlijk opgepakt in het kader van de mogelijk op handen zijnde fusies dan wel ambtelijke samenwerkingen van Leerdam, Zederik en Vianen (Vijfheerenlanden).

De opdrachtgever wenst een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de levering en het onderhoud van Wmo hulpmiddelen op huurbasis.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196100
33196200
50421100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL3
Main site or place of performance:

Gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Vianen en Zederik.

II.2.4) Description of the procurement:

Wmo hulpmiddelen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2018
End: 31/01/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst heeft een looptijd van vijf (5) jaren. Het betreft de periode 1.2.2018 tot 1.2.2023. Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever met maximaal twee (2) keer een optiejaar, namelijk tot 1.2.2025, verlengd worden, waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Vragen en/of nadere inlichtingen kunnen worden gesteld via ABK tot maandag, 9.10.2017 (11:00) middels het sjabloon nota van inlichtingen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uitsluitingsgronden:

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012:

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver/combinatie op wie in de periode van 4 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012:

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver/combinatie die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en j Aanbestedingswet 2012.

Bewijs bij inschrijving:

Ten behoeve van de uitsluitingsgronden vult de inschrijver het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

Beroepsbevoegdheid:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver ingeschreven te zijn in het handelsregister.

Bewijs bij inschrijving:

Ten behoeve van de beroepsbevoegdheid vult de inschrijver het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Eisen m.b.t. de financiele en economische draagkracht:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver het volgende aan te leveren (na gunning):

? meest recente jaarrekening inclusief goedkeurende accountantsverklaring (zonder continuiteitsparagraaf).

Ten behoeve van het voornoemd bepaalde vult inschrijver het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan inschrijving de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Eisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver minimaal te voldoen aan twee kerncompetenties.

Dit zijn competenties die voor (een goede uitvoering van) deze opdracht essentieel zijn.

1 ervaring met levering,

2 ervaring met onderhoud.

Ten behoeve van de technische bekwaamheid voornoemd vult de inschrijver de het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

De bewijsstukken in verband met de technische bekwaamheid, als bedoeld in de artikelen 2.93 lid 1 sub b t/m k, 2.93 lid 2, 2.96 en 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012 zijn:

Aan de hand van het standaardformqat als opgenomen in bijlage M, per kerncompetentie een (1) referentie in uit de afgelopen 3 jaar gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Kerncompetentie 1:

Ervaring met de levering in een huursituatie van minimaal 400 hulpmiddelen op basis van een all-in tarievenstructuur.

Kerncompetentie 2:

Ervaring met de servicedienstverlening en het onderhoud als bedoeld in deze aanbesteding betreffende minimaal 400 hulpmiddelen.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Social return:

De gemeenten willen dat minimaal 5 % van de aanneemsom (per gemeente) wordt ingezet voor social return. De 5 % van de aanneemsom wordt bepaald door de (fictieve) arbeidscomponent van 38 % van de inschrijfsom te berekenen.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Netherlands
Telephone: +31 302233000

Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20 kalenderdagen.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Vianen: Invalid carriages, wheelchairs and associated devices

2017/S 188-384636

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Vianen en Zederik
p/a Voorstraat 30
Vianen
4132 AS
Netherlands
Contact person: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL31

Internet address(es):

Main address: http://www.ibmn.eu

I.1) Name and addresses
Gemeente Giessenlanden
Postbus 1
Hoornaar
4223 ZG
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.giessenlanden.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Leerdam
Postbus 15
Leerdam
4140 AA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.leerdam.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Molenwaard
Postbus 5
Bleskensgraaf
2970 AA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.molenwaard.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Vianen
Postbus 46
Vianen
4130 EA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL31

Internet address(es):

Main address: http://www.vianen.nl

I.1) Name and addresses
Gemeente Zederik
Postbus 1
Meerkerk
4230 BA
Netherlands
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS code: NL33A

Internet address(es):

Main address: http://www.zederik.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Vianen en Zederik ? Wmo hulpmiddelen.

II.1.2) Main CPV code
33193000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196100
33196200
50421100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL3
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2018
End: 31/01/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst heeft een looptijd van vijf (5) jaren. Het betreft de periode 1.2.2018 tot 1.2.2023. Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever met maximaal twee (2) keer een optiejaar, namelijk tot 1.2.2025, verlengd worden, waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Netherlands-Vianen: Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
ND Document number 384636-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place VIANEN
AU Authority name Gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Vianen en Zederik
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33193000 - Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
33196100 - Devices for the elderly
33196200 - Devices for the disabled
50421100 - Repair and maintenance services of wheelchairs
OC Original CPV code 33193000 - Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
33196100 - Devices for the elderly
33196200 - Devices for the disabled
50421100 - Repair and maintenance services of wheelchairs
RC NUTS code NL3
IA Internet address (URL) http://www.ibmn.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >