Poland-Nied?wied?: Forestry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003506916765091
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394891-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Nied?wied?: Forestry services

2017/S 192-394891

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gorcza?ski Park Narodowy
Por?ba Wielka 590
34-735 Nied?wied?
Poland
Telephone: +48 183317944
E-mail: gpn@gorcepn.pl
Fax: +48 183317944

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gorcepn.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

77200000

Description
Forestry services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 3 032 175,34 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section V: Award of contract

Contract No: 271-2/2017 Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum: ZUL St.Nachman, ZUL D. Kolodziejczyk, ULiO St. Opyd
Lubomierz 249, Lubomierz 445, Zasadne 126
34-736 Lubomierz
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 547 754,40 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 1 461 002,61 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum: UL. St. Gackowiec, ZUL J. Gackowiec
34 ? 730 Mszana Dolna, Olszowka 27
34-730 Olszowka
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 661 229,19 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 547 452,79 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 4
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum UTULH L. Cywrus, USiB J. Cywrus, FU LASKOS J. Kos
os. Oleksowki 22
34 ? 400 Nowy Targ
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 431 019,72 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 418 064,47 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsrcjum: UTULH L. Cywrus, USiB J. Cywrus, FU Laskos J. Kos
os. Oleksowki 22
34 ? 400 Nowy Targ
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 550 758,82 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 535 587,87 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 6
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum UL. St. Gackowiec, ZUL J. Gackowiec
Olszowka 27
34 ? 370 Mszana Dolna
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 77 359,31 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 70 067,60 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Nied?wied?: Forestry services

2017/S 192-394891

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gorcza?ski Park Narodowy
Por?ba Wielka 590
34-735 Nied?wied?
Poland
Telephone: +48 183317944
E-mail: gpn@gorcepn.pl
Fax: +48 183317944

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gorcepn.pl

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Environment
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na obszarze Gorcza?skiego Parku Narodowego w latach 2017 ? 2019.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Obszar Gorcza?skiego Parku Narodowego.
NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac z zakresu zagospodarowania
lasu na obszarze Gorcza?skiego P.N. z podzialem na 6 zada? cz??ciowych:
zadanie cz. nr 1 ? Obwod Ochronny Turbacz; zadanie cz. nr 2 ? Obwod
Ochronny Suchora; zadanie cz. nr 3 ? Obwod Ochronny Kudlo?; zadanie cz. nr
4 ? Obwod Ochronny Jaworzyna; zadanie cz. nr 5 ? Obwod Ochronny Kiczora;
zadanie cz. nr 6 ? Obwod Ochronny Dwor wg szczegolowego zakresu
opisanego w poszczegolnych zal?cznikach do siwz. (zadaniem cz??ciowym
jest dany Obwod Ochronny w ktorym maj? by? wykonane prace z danego
zakresu).
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

77200000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 3 032 175,34 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 60
2. Aspekty spoleczne. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
271-2/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 036-066058 of 21.2.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 271-2/2017 Lot No: 1 - Lot title: Wykonanie uslug le?nych na obszarze 0.0. Turbacz
V.1) Date of contract award decision:
24.4.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum: ZUL St.Nachman, ZUL D. Kolodziejczyk, ULiO St. Opyd
Lubomierz 249, Lubomierz 445, Zasadne 126
34-736 Lubomierz
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 547 754,40 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 1 461 002,61 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 3 - Lot title: Wykonanie uslug le?nych na obszarze O.O. Suhora
V.1) Date of contract award decision:
24.4.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum: UL. St. Gackowiec, ZUL J. Gackowiec
34 ? 730 Mszana Dolna, Olszowka 27
34-730 Olszowka
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 661 229,19 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 547 452,79 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 4 - Lot title: Wykonanie uslug le?nych na obszarze O.O. Jaworzyna
V.1) Date of contract award decision:
24.4.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum UTULH L. Cywrus, USiB J. Cywrus, FU LASKOS J. Kos
os. Oleksowki 22
34 ? 400 Nowy Targ
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 431 019,72 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 418 064,47 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 5 - Lot title: Wykonanie uslug le?nych na obszarze O.O. Kiczora
V.1) Date of contract award decision:
24.4.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsrcjum: UTULH L. Cywrus, USiB J. Cywrus, FU Laskos J. Kos
os. Oleksowki 22
34 ? 400 Nowy Targ
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 550 758,82 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 535 587,87 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 6 - Lot title: Wykonanie uslug le?nych na obszarze O.O. Dwor
V.1) Date of contract award decision:
24.4.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum UL. St. Gackowiec, ZUL J. Gackowiec
Olszowka 27
34 ? 370 Mszana Dolna
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 77 359,31 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Total final value of the contract:
Value: 70 067,60 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 271-2/2017 Lot No: 2 - Lot title: Wykonanie uslug le?nych na obszarze O.O. Kudlo?- uniewa?nienie
V.1) Date of contract award decision:
V.2) Information about offers
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
V.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Poland-Nied?wied?: Forestry services
ND Document number 394891-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place NIED?WIED?
AU Authority name Gorcza?ski Park Narodowy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 77200000 - Forestry services
OC Original CPV code 77200000 - Forestry services
IA Internet address (URL) http://www.gorcepn.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >