Poland-Pozna?: Dental and subspecialty instruments and devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003507214405850
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394787-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Dental and subspecialty instruments and devices

2017/S 192-394787

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
ul. Bukowska 70
Contact point(s): Iwo Bartkowski
60-812 Pozna?
Poland
E-mail: i.bartkowski@ucs.poznan.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://ucs.poznan.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33130000

Description
Dental and subspecialty instruments and devices.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 981 824,57 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8

Section V: Award of contract

Contract No: UCSiMS/382/4/17 Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

AO East Europe Sp. z o.o. S.K.A.
ul. ?w. Wincentego 93/5
03-291 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 485 093 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 541 834,70 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
Contract No: UCSiMS/382/4/17 Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

AO East Europe Sp. z o.o. S.K.A.
ul. ?w. Wincentego 93/5
03-291 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 132 500 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 163 959,14 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
Contract No: UCSiMS/382/4/17 Lot No: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

AO East Europe Sp. z o.o. S.K.A.
ul. ?w. Wincentego 93/5
03-291 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 268 037 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 276 030,73 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Dental and subspecialty instruments and devices

2017/S 192-394787

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
ul. Bukowska 70
Contact point(s): Iwo Bartkowski
60-812 Pozna?
Poland
E-mail: i.bartkowski@ucs.poznan.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://ucs.poznan.pl

I.2) Type of the contracting authority
Other: podmiot prawa publicznego sp. z o.o.
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Dostawa materialow, narz?dzi i akcesoriow ortodontycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. ? UCSiMS/382/4/17.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow, narz?dzi i akcesoriow ortodontycznych.
Zakres zamowienia obj?ty cz??ci? I: zamki ortodontyczne, ortodontyczne rurki policzkowe, pier?cienie ortodontyczne, ortodontyczne luki do aparatow stalych, klej do mocowania zamkow ortodontycznych na z?bach, cement do mocowania pier?cieni ortodontycznych na z?bach, wytrawiacz szkliwa.
Zakres zamowienia obj?ty cz??ci? II: kleszcze dystalne z dlug? r?czk? utrzymuj?ce luk po odci?ciu, kleszcze do ci?cia ligatur- micro, kleszcze do ci?cia ligatur-mini, kleszcze ?ptasie dzioby krotkie, kleszcze ?ptasie dzioby dlugie, kleszcze do formowania p?tli omega, kleszcze Weingarta z w?skimi dziobami, kleszcze weingarda z dlug? r?czk?, kleszcze do lukow podniebiennych, kleszcze do formowania zagi?? V, kleszcze do zdejmowania pier?cieni, kleszcze ?trzy dzioby, kleszcze do zdejmowania zamkow metalowych, ortodontyczne kleszcze Mathieu do nakladania ligatur elastycznych, ortodontyczne kleszcze Hemostatyczne do nakladania ligatur elastycznych, ortodontyczne kleszcze do nakladania separatorow elastycznych, przyrz?d do zdejmowania ligatur elastycznych- ?widelec, penseta do klejenia zamkow ortodontycznych, penseta do klejenia ortodontycznych rurek policzkowych na trzonowce, dociskacz do nakladania pier?cieni ortodontycznych.
Zakres zamowienia obj?ty cz??ci? III: Ortodontyczne Separatory elastyczne, Ortodontyczne Kliny rotacyjne, Nitka elastyczna, Guziczki ortodontyczne, Spr??ynki Ortodontyczne, Otodontyczne Haczyki Zaciskowe na luk, Ortodontyczne Luki Podniebienne Goshgarian, Ligatury Kobayashi metalowe krotkie ? uksztaltowane, Ortodontyczny Korektor Klasy II, Ortodontyczna Maska Twarzowa do korekty klasy III, Ortodontyczne ?ruby do szybkiej expansji podniebienia, Ortodontyczny aparat Quad Helix, Mini-Implanty ortodontyczne, Kompletne narz?dzie do wkr?cania mini-Implantow ortodontycznych, Wiertla pilota?owe do wkr?cania Mini-implantow ortodontycznych, Ortodontyczny wosk, Wewn?trzustne Rozwieraki ortodontyczne, Wiertla karbonowe do zdjemowania kleju z powierzchni z?ba, Ortodontyczny aparat do dystalizacji, Ortodontyczny aparat do szybkiej intruzji trzonowcow, Aparaty do ekspansji, Paski do szlifowania z?bow, Lustra do fotografii wewn?trzustnej, Ortodontyczny rotator z?bow, Ortodontyczny ekspander szcz?ki, Ortodontyczne ?ruby do aparatow wyjmowanych, Ortodontyczne Ligatury Elastyczne do aparatow stalych, Ortodontyczne La?cuszki Elastyczne do aparatow stalych, Wyci?gi mi?dzyszcz?kowe, Ortodontyczne Ligatury Metalowe ? uksztaltowane.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33130000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 981 824,57 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 60
2. Ocena techniczna. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
UCSiMS/382/4/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 109-220259 of 9.6.2017

Section V: Award of contract

Contract No: UCSiMS/382/4/17 Lot No: 1 - Lot title: Cz??? I ? dostawa materialow ortodontycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
V.1) Date of contract award decision:
21.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

AO East Europe Sp. z o.o. S.K.A.
ul. ?w. Wincentego 93/5
03-291 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 485 093 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 541 834,70 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: UCSiMS/382/4/17 Lot No: 2 - Lot title: Cz??? II ? dostawa narz?dzi ortodontycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
V.1) Date of contract award decision:
21.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

AO East Europe Sp. z o.o. S.K.A.
ul. ?w. Wincentego 93/5
03-291 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 132 500 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 163 959,14 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: UCSiMS/382/4/17 Lot No: 3 - Lot title: Cz??? III ? dostawa akcesoriow ortodontycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
V.1) Date of contract award decision:
21.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

AO East Europe Sp. z o.o. S.K.A.
ul. ?w. Wincentego 93/5
03-291 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 268 037 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 276 030,73 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 8
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodkow Unii Europejskiej: tak
Poda? odniesienie do projektu (projektow) i/lub programu (programow): Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 ? 2020, O? priorytetowa 7: Wl?czenie spoleczne, Dzialanie 7.2. Uslugi spoleczne i zdrowotne. Wdro?enie programow wczesnego wykrywania chorob, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci.
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587700

VI.4) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Poland-Pozna?: Dental and subspecialty instruments and devices
ND Document number 394787-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place POZNA?
AU Authority name Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 33130000 - Dental and subspecialty instruments and devices
OC Original CPV code 33130000 - Dental and subspecialty instruments and devices
IA Internet address (URL) http://ucs.poznan.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >