Czech Republic-Ostrava: Feasibility study, advisory service, analysis

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • B - Special Studies and Analyses - Not R&D
Opps ID: NBD00003507584719147
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394170-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Ostrava: Feasibility study, advisory service, analysis

2017/S 192-394170

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Moravskoslezsky kraj
70890692
28. ?ijna 117
Ostrava
702 18
Czech Republic
Contact person: Hana Smolikova
Telephone: +420 595622911
E-mail: zakazky@msk.cz
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://www.msk.cz/

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

3. ?tvrtleti roku 2017 ? Ramcova smlouva na zaji?t?ni zpracovani kompletnich podklad? k ?adostem o podporu p?edkladanym do Opera?nich program? 2014+.

Reference number: 15/2016
II.1.2) Main CPV code
71241000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je uzav?eni ramcove smlouvy na zaji?t?ni zpracovani ?adosti o podporu, studii proveditelnosti, CBA a ostatnich povinnych p?iloh uvedenych ve Specifickych pravidlech vydanych k p?islu?ne vyzv?, bezprost?edn? souvisejicich se zpracovavanou studii proveditelnosti a CBA, pot?ebnych k podani ?adosti do vyzev vyhla?enych v ramci Integrovaneho regionalniho opera?niho programu pro obdobi 2014?2020, Opera?niho programu ?ivotni prost?edi pro obdobi 2014?2020 a Opera?niho programu Interreg V-A ?eska republika ? Polsko pro obdobi 2014?2020, dle Provad?cich smluv.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 457 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Moravskoslezsky kraj.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je uzav?eni ramcove smlouvy, jejim? p?edm?tem je vymezeni zakladnich podminek vedoucich k uzav?eni provad?cich smluv. U?elem teto Ramcove smlouvy je zaji?t?ni zpracovani ?adosti o podporu, studii proveditelnosti, CBA a ostatnich povinnych p?iloh uvedenych ve Specifickych pravidlech vydanych k p?islu?ne vyzv?, bezprost?edn? souvisejicich se zpracovavanou studii proveditelnosti a CBA, pot?ebnych k podani ?adosti do vyzev vyhla?enych v ramci Integrovaneho regionalniho opera?niho programu pro obdobi 2014?2020, Opera?niho programu ?ivotni prost?edi pro obdobi 2014?2020 a Opera?niho programu Interreg V-A ?eska republika ? Polsko pro obdobi 2014?2020, dle Provad?cich smluv.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Navrh realizace / Weighting: 40
Cost criterion - Name: Nabidkova cena / Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Opera?ni programy pro programove obdobi 2014?2020, a to: Integrovany regionalni opera?ni program, Opera?ni program ?ivotni prost?edi a Opera?niho programu Interreg V-A ?eska republika?Polsko.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-272547
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 0792/2017/EP/O
Title:

Studie proveditelnosti dle metodickych dokument? k projektu ?Geoportal MSK ? ?ast dopravni infrastruktury, zalo?eni digitalni technicke mapy MSK

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 79 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 79 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0793/2017/EP/O
Title:

Studie proveditelnosti dle metodickych dokument? k projekt?m ?Jednotny informa?ni system pro p?is.organizace MS kraje, Jednotny eviden?ni system sbirek a publika?ni protal

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 158 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 158 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0818/2017/IM/O
Title:

Zpracovani studie proveditelnosti pro projekt ?Silnice III/4787 Ostrava ulice Vy?kovicka, mosty 4787-3, 4787-4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
24/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0906/2017/IM/O
Title:

Zpracovani studie proveditelnosti pro projekt ?Rekonstrukce a modernizace silnice II/4747 Jablunkov-Navsi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0903/2017/IM/O
Title:

Zpracovani studie proveditelnosti pro projekt ?Rekonstrukce silnice II/468 ?esky T??in

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0983/2017/IM/O
Title:

Zaji?t?ni zpracovani podklad? k ?adosti o podporu p?edkladane do IROP pro projekt ?Rekonstrukce MUK Bazaly ? II. etapa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Jedna se o souhrn oznameni o zadani zakazek na zaklad? ramcove smlouvy za 3. ?tvrtleti 2017.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internet address: http://www.uohs.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Ostrava: Feasibility study, advisory service, analysis

2017/S 192-394170

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Moravskoslezsky kraj
70890692
28. ?ijna 117
Ostrava
702 18
Czech Republic
Contact person: Hana Smolikova
Telephone: +420 595622911
E-mail: zakazky@msk.cz
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://www.msk.cz/

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

3. ?tvrtleti roku 2017 ? Ramcova smlouva na zaji?t?ni zpracovani kompletnich podklad? k ?adostem o podporu p?edkladanym do Opera?nich program? 2014+.

Reference number: 15/2016
II.1.2) Main CPV code
71241000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 457 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-272547

Section V: Award of contract

Contract No: 0792/2017/EP/O
Title:

Studie proveditelnosti dle metodickych dokument? k projektu ?Geoportal MSK ? ?ast dopravni infrastruktury, zalo?eni digitalni technicke mapy MSK

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 79 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 79 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0793/2017/EP/O
Title:

Studie proveditelnosti dle metodickych dokument? k projekt?m ?Jednotny informa?ni system pro p?is.organizace MS kraje, Jednotny eviden?ni system sbirek a publika?ni protal

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 158 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 158 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0818/2017/IM/O
Title:

Zpracovani studie proveditelnosti pro projekt ?Silnice III/4787 Ostrava ulice Vy?kovicka, mosty 4787-3, 4787-4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
24/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0906/2017/IM/O
Title:

Zpracovani studie proveditelnosti pro projekt ?Rekonstrukce a modernizace silnice II/4747 Jablunkov-Navsi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0903/2017/IM/O
Title:

Zpracovani studie proveditelnosti pro projekt ?Rekonstrukce silnice II/468 ?esky T??in

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 0983/2017/IM/O
Title:

Zaji?t?ni zpracovani podklad? k ?adosti o podporu p?edkladane do IROP pro projekt ?Rekonstrukce MUK Bazaly ? II. etapa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AQE advisors, a.s.
26954770
t?ida Kpt. Jaro?e 1944/31
Brno
602 00
Czech Republic
Telephone: +420 731190013
E-mail: info@AQE.cz
NUTS code: CZ064

Internet address: http://www.aqe.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Czech Republic-Ostrava: Feasibility study, advisory service, analysis
ND Document number 394170-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place OSTRAVA
AU Authority name Moravskoslezsky kraj (70890692)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71241000 - Feasibility study, advisory service, analysis
OC Original CPV code 71241000 - Feasibility study, advisory service, analysis
RC NUTS code CZ080
IA Internet address (URL) http://www.msk.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >