Poland-Zielona Gora: Office, school and office equipment cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003507602605365
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396158-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Office, school and office equipment cleaning services

2017/S 193-396158

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. Generala Wladyslawa Sikorskiego 2
Zielona Gora
65-454
Poland
Telephone: +48 684560700/+48 660557183
E-mail: przetargi@lu.mofnet.gov.pl
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuskie.kas.gov.pl

Address of the buyer profile: www.lubuskie.kas.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.lubuskie.kas.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga sprz?tania budynkow oraz utrzymania terenow zewn?trznych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego na lata 2018-2019.

Reference number: : 0801-ILZ.260.74.2017
II.1.2) Main CPV code
90919000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga sprz?tania budynkow oraz utrzymania terenow zewn?trznych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego na lata 2018-2019.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? I ? Budynki w Zielonej Gorze,

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Zielona Gora.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie pomieszcze? Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze w 8 lokalizacjach, w ktorych siedziby maj? Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, Lubuski Urz?d Skarbowy w Zielonej Gorze, Pierwszy i Drugi Urz?d Skarbowy w Zielonej Gorze, siedziba Delegatury Lubuskiego Urz?du Celno ? Skarbowego w Zielonej Gorze, Delegatura Urz?du Celno Skarbowego. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? II ? Budynki w Gorzowie Wielkopolskim,

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Gorzow Wielkopolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie pomieszcze? Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze w budynkach w Gorzowie Wlkp., w ktorych siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuski Urz?d Celno- Skarbowy w Gorzowie Wlkp. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? III ? Budynek w Kro?nie Odrza?skim,

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Krosno Odrza?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Kro?nie Odrza?skim. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? IV ? Budynki w Mi?dzyrzeczu,

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Mi?dzyzrzecz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie pomieszcze? Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorych siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Mi?dzyrzeczu. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? V ? Budynek w Nowej Soli,

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Nowa Sol.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Nowej Soli. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? VI ? Budynek w Slubicach,

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Slubice.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Slubicach. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? VII ? Budynek w ?wiebodzinie,

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto ?wiebodzin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Slubicach. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? VIII ? Budynek w ?aganiu,

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto ?aga?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w ?aganiu. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? IX ? Budynek w ?arach,

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto ?ary.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w ?arach. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? X ? Budynek w Drezdenku,

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Drezdenko.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Drezdenku. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XI ? Budynek w Sul?cinie,

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Sul?cin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy w Sul?cinie. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XII ? Budynek we Wschowie,

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Wschowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze, w ktorym siedzib? ma Urz?d Skarbowy we Wschowie. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XIII? Budynki w Olszynie,

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Olszyna.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie pomieszcze? Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze w 3 lokalizacjach, w ktorych siedzib? ma Oddzial Celny w Olszynie. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XIV? Budynki w Rzepinie,

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Miasto Rzepin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie pomieszcze? Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze w 4 lokalizacjach, w ktorych siedzib? ma Delegatura Lubuskiego UCS w Rzepinie oraz Budynki Centralnego Magazynu Mundurowego w Rzepinie. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt spoleczny ?S / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe mycie okien ?O / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Warunki udzialu w post?powaniu ? O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiaj?cy dokona oceny spelniania wymaga? stawianych wykonawcom na podstawie przedlo?onych dokumentow i o?wiadcze? o ktorych mowa w rozdziale VIII SIWZ, na zasadzie ?spelnia albo ?nie spelnia wymaganego warunku.

3. Z zachowaniem przepisow art. 24 ust. 7-10 i 12 uPzp, z post?powania o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego zamawiaj?cy wykluczy wykonawc?, ktory podlega wykluczeniu na podstawie przepisow art. 24 ust 1 pkt 12 ? 23 uPzp. Zamawiaj?cy przewiduje ponadto wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1, 5 ? 8 uPzp z zachowaniem przepisow art.24 ust.7-10 i 12 uPzp

Dzialalno?? prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnie?.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera rozdzial 8 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka ogloszenia ? zamowienia publiczne) Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek dotycz?cy sytuacji ekonomicznej i finansowej ? je?li Wykonawca przedstawi oplacon? polis? ubezpieczeniow? lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 200 000 PLN. (dotyczy Wykonawcy skladaj?cego ofert? na jedn? z czternastu cz??ci przedmiotu zamowienia z wyl?czeniem cz??ci I).

W stosunku do Wykonawcy skladaj?cego ofert? na cz??? I przedmiotu zamowienia warunek zostanie spelniony poprzez posiadanie ww. dokumentu na kwot? co najmniej 350 000 PLN.

W stosunku do Wykonawcy skladaj?cego ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? warunek zostanie spelniony poprzez posiadanie ww. dokumentu na kwot? co najmniej 350 000 PLN.

Ocena spelniania warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie dokonana na podstawie:

1) o?wiadczenia Wykonawcy, wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ,

2) przedlo?onej wa?nej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu (wraz z dowodem zaplacenia wymaganej skladki b?d? raty skladki ubezpieczeniowej) potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? wskazan? powy?ej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznych i zawodowych, niezb?dnych do wykonania przedmiotowego zamowienia, wowczas je?eli Wykonawca wyka?e, i? w ci?gu ostatnich 3 (trzech) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, zrealizowal lub realizuje ? co najmniej 2 uslugi sprz?tania, w budynkach u?yteczno?ci publicznej o powierzchni co najmniej 700 mkw. Pod poj?ciem budynku u?yteczno?ci publicznej nale?y rozumie? budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, kultury, kultu religijnego, o?wiaty, szkolnictwa wy?szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej, obslugi bankowej, handlu, gastronomii, uslug, w tym uslug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obslugi pasa?erow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym ?rodl?dowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u?yteczno?ci publicznej uznaje si? tak?e budynek biurowy lub socjalny, je?li jest on dost?pny dla nie daj?cej si? okre?li? z gory grupy osob (interesantow).

Ocena spelniania warunku dotycz?cego posiadania zdolno?ci technicznych i zawodowych zostanie dokonana na podstawie:

1) o?wiadczenia Wykonawcy, wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ,

2) wykazu uslug wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 3 do SIWZ,

3) dowodow nale?ytego wykonania/wykonywania uslug, o ktorych mowa w 2 ust. 4 pkt 2) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Nie dopuszcza si? mo?liwo?ci sumowania warto?ci kilku umow, w celu uzyskania progow wielko?ci powierzchni wyznaczonych przez Zamawiaj?cego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wymagania zwi?zane z realizacj? zamowienia, dotycz?ce zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? i Podwykonawc?.

Je?eli czynno?ci wykonywane w ramach realizacji zamowienia polegaj? na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r., Nr 1666 z po?n. zm.), zamawiaj?cy stosownie do postanowie? art. 29 ust. 3a uPzp wymaga aby czynno?ci te wykonywane byly przez osoby zatrudnione przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac?.

Szczegolowe warunki realizacji zamowienia zawiera zal?cznik nr 1 ? OPZ oraz zal?cznik nr 7 ? wzor umowy.

Wymagany termin wykonania zamowienia: od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie zlo?onych ofert nast?pi w siedzibie zamawiaj?cego, w sali nr 5.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 24aa ust.1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

1. Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcow wniesienia wadium, na podstawie art. 45 ust. 1 uPzp,

2. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej dla poszczegolnych cz??ci w SIWZ.

4. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

1) pieni?dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).

5. Wadium jest wnoszone odr?bnie dla ka?dej cz??ci zamowienia. Wykonawca, ktory sklada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, mo?e wnie?? wadium w wysoko?ci sumy kwot wadium wymaganych przez Zamawiaj?cego dla poszczegolnych cz??ci zamowienia, wybranych przez Wykonawc?. Zamawiaj?cy wymaga, aby z tre?ci dokumentu wadialnego lub przelewu jednoznacznie wynikalo, jakiej cz??ci zamowienia wadium dotyczy. W przypadku niezgodno?ci sumy kwot wniesionego wadium z ilo?ci? cz??ci zamowienia, na ktore wykonawca zlo?yl oferty oraz braku mo?liwo?ci jednoznacznego przypisania wadium do poszczegolnych cz??ci oferty, Wykonawca zostanie wykluczony z post?powania.

6. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze:

NBP O/O Zielona Gora nr 49 1010 1704 0021 0513 9120 0000,

z adnotacj?: wadium ? nr sprawy 0801-ILZ.260.74.2017 ? cz??? nr..

7. Dla przekazania przelewu spoza Polski obowi?zuje kod BIC Narodowy Bank Polski:

NBPLPLPW, a IBAN tworzy si? poprzez dodanie przed NRB kodu Polski ?PL.

8. Wypadku wniesienia wadium w pieni?dzu, wykonawca do oferty zal?czy dokument potwierdzaj?cy jego wplat? na konto zamawiaj?cego.

9. W wypadku wniesienia wadium w innej formie ni? pieni?dz, wykonawca zal?czy do oferty oryginalny dokument potwierdzaj?cy jego wniesienie, w sposob umo?liwiaj?cy zamawiaj?cemu zwrocenie go wykonawcy, bez naruszania oferty.

10. Polisa, por?czenie, gwarancja lub inny dokument stanowi?cy wadium winny zawiera?:

1) stwierdzenie, ?e na pierwsze pisemne wezwanie zamawiaj?cego, okre?laj?ce przyczyn? ??dania wyplaty wadium ? nast?puje jego nieodwolalna i bezwarunkowa wyplata, bez jakichkolwiek zastrze?e? ze strony gwaranta/por?czyciela, z wyj?tkiem wymaga? formalnych,

2) wskazanie wszystkich przypadkow, w ktorych nast?puje zatrzymanie wadium.

11. W przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu, termin wniesienia wadium uwa?a si? za zachowany je?li rachunek bankowy Zamawiaj?cego zostanie uznany przed uplywem terminu skladania ofert.

12. Niedostarczenie Zamawiaj?cemu oryginalu gwarancji lub por?czenia do terminu skladania ofert b?dzie rownoznaczne z brakiem wniesienia wadium i skutkowa? b?dzie wykluczeniem wykonawcy z udzialu w post?powaniu.

13. Wadium wniesione w pieni?dzu zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.

14. Zamawiaj?cy zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 uPzp.

15. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium w sytuacji okre?lonej w art. 46 ust. 3 uPzp.

16. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium w sytuacjach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.

Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych. Jeden wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na jedn?, kilka lub wszystkie wskazane powy?ej cz??ci. Ka?da cz??? zamowienia musi by? zrealizowana zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Office, school and office equipment cleaning services

2017/S 193-396158

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. Generala Wladyslawa Sikorskiego 2
Zielona Gora
65-454
Poland
Telephone: +48 684560700/+48 660557183
E-mail: przetargi@lu.mofnet.gov.pl
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuskie.kas.gov.pl

Address of the buyer profile: www.lubuskie.kas.gov.pl

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga sprz?tania budynkow oraz utrzymania terenow zewn?trznych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego na lata 2018-2019.

Reference number: : 0801-ILZ.260.74.2017
II.1.2) Main CPV code
90919000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? I ? Budynki w Zielonej Gorze,

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? II ? Budynki w Gorzowie Wielkopolskim,

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? III ? Budynek w Kro?nie Odrza?skim,

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? IV ? Budynki w Mi?dzyrzeczu,

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? V ? Budynek w Nowej Soli,

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? VI ? Budynek w Slubicach,

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? VII ? Budynek w ?wiebodzinie,

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? VIII ? Budynek w ?aganiu,

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? IX ? Budynek w ?arach,

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? X ? Budynek w Drezdenku,

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XI ? Budynek w Sul?cinie,

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XII ? Budynek we Wschowie,

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XIII? Budynki w Olszynie,

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cze?? XIV? Budynki w Rzepinie,

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90919200
90610000
90914000
77300000
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Office, school and office equipment cleaning services
ND Document number 396158-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77300000 - Horticultural services
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919000 - Office, school and office equipment cleaning services
90919200 - Office cleaning services
OC Original CPV code 77300000 - Horticultural services
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919000 - Office, school and office equipment cleaning services
90919200 - Office cleaning services
RC NUTS code PL
PL43
IA Internet address (URL) www.lubuskie.kas.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >