Romania-Pite?ti: Anaesthetics

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003507641436730
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394773-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Pite?ti: Anaesthetics

2017/S 192-394773

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spitalul de Pediatrie Pitesti
SEAP
For the attention of: Patru Florentina, Gabriel Bortosu
110414 Pitesti
Romania
Telephone: +40 248220800
E-mail: aprovizionare@pediatriepitesti.ro
Fax: +40 248213850

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.pediatriepitesti.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33661100 , 33621100

Description
Anaesthetics.
Antithrombotic agents.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 016 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 1924
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pharmafarm SA
Str. Principala nr. 1B/1, corp administrativ, et. 1
060044 Corunca
Romania
E-mail: mariana.tudosa@pharmafarm.ro , carmen.nastac@pharmafarm.ro
Telephone: +40 214050320
Fax: +40 214050318

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 016 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 842 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 24
Contract No: 1922
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pharmafarm SA
Str. Principala nr. 1B/1, corp administrativ, et. 1
060044 Corunca
Romania
E-mail: mariana.tudosa@pharmafarm.ro , carmen.nastac@pharmafarm.ro
Telephone: +40 214050320
Fax: +40 214050318

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 4 816 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 632,50 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 24
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Pite?ti: Anaesthetics

2017/S 192-394773

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spitalul de Pediatrie Pitesti
SEAP
For the attention of: Patru Florentina, Gabriel Bortosu
110414 Pitesti
Romania
Telephone: +40 248220800
E-mail: aprovizionare@pediatriepitesti.ro
Fax: +40 248213850

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.pediatriepitesti.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Other: spital
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
?Furnizare medicamente Fentanyl-Richter 50 micro-grame/ml (Fentanylum) si Fraxiparine 3800 UI anti-factor XA/0.4 ml (Nadroparinum).
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Spitalul de Pediatrie Pitesti, str. Dacia nr. 1, judetul Arges.

NUTS code RO311

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
?Furnizare medicamente Fentanyl-Richter 50 micro-grame/ml (Fentanylum) si Fraxiparine 3800 UI anti-factor XA/0.4 ml (Nadroparinum)
Lot 1 Fentanyl-Richter 50 micro-grame/ml (Fentanylum) ? 2500 fiole
LOT 2 Fraxiparine 3800 UI anti-factor XA/0.4 ml (Nadroparinum)-300 fiole.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33661100 , 33621100

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 016 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Simplified contract notice on a dynamic purchasing system

Notice number in the OJEU: 2017/S 160-331333 of 23.8.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 1924 Lot title: Lot 2 ? Fraxiparine 3800 UI anti-factor XA/0.4 ML (Nadroparinum), CPV 33661100-2 ? Anestezice
V.1) Date of contract award decision:
26.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 4
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pharmafarm SA
Str. Principala nr. 1B/1, corp administrativ, et. 1
060044 Corunca
Romania
E-mail: mariana.tudosa@pharmafarm.ro , carmen.nastac@pharmafarm.ro
Telephone: +40 214050320
Fax: +40 214050318

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 016 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 842 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 24
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 1922 Lot title: Lot 1 ? Fentanyl-Richter 50 micro-grame/ml (Fentanylum), CPV 33661100-2 ? anestezice
V.1) Date of contract award decision:
26.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pharmafarm SA
Str. Principala nr. 1B/1, corp administrativ, et. 1
060044 Corunca
Romania
E-mail: mariana.tudosa@pharmafarm.ro , carmen.nastac@pharmafarm.ro
Telephone: +40 214050320
Fax: +40 214050318

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 4 816 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 4 632,50 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 24
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

1. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare

astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: -ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare,atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare.
? Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata castigatoare a prezentat,nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire,certificatele/documentele solicitate.

2. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare imbunatatite.In cazul in care doua oferte prezinta acelasi pret pe un anumit lot, reofertarea va fi facuta in SEAP in vederea departajarii ofertelor ? oferta castigatoare fiind cea cu ?pretul cel mai scazut cu maxim 4 zecimale/pret unitar. Valoarea totala/lot va fi cu maxim 2 zecimale. Reofertarea se va putea repeta de maxim 4 ori.3. Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasate invitatiei de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.elicitatie.ro , pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri. Prezentei proceduri vor fi aplicate prevederile art 74 alin 3 din legea 98/2016.

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Compartimentul Juridic ? Spitalul de Pediatrie Pitesti
Str. Dacia nr. 1
110414 Pitesti
Romania

VI.4) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Pite?ti: Anaesthetics
ND Document number 394773-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place PITE?TI
AU Authority name Spitalul de Pediatrie Pitesti
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 33621100 - Antithrombotic agents
33661100 - Anaesthetics
OC Original CPV code 33621100 - Antithrombotic agents
33661100 - Anaesthetics
RC NUTS code RO311
IA Internet address (URL) www.pediatriepitesti.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >