Netherlands-Amsterdam: Traffic control services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003508017714935
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 393611-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Amsterdam: Traffic control services

2017/S 192-393611

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Contact person: Ingrid Steegmans
E-mail: i.steegmans@amsterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Address of the buyer profile: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f140924542afcb0a291abf1d5d034179
Additional information can be obtained from another address:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Netherlands
Contact person: TenderNed
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f140924542afcb0a291abf1d5d034179
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Netherlands
Contact person: TenderNed
Telephone: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

AI 2017-0294 verkeersregelaars 2017 (t.b.v. Parkeren en Heel en Schoon gemeente Amsterdam).

Reference number: AI 2017-0294
II.1.2) Main CPV code
63712700
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

AI 2017-0294 verkeersregelaars 2017 (t.b.v. Parkeren en Heel en Schoon gemeente Amsterdam).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63712700
63712710
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL329
Main site or place of performance:

Amsterdam.

II.2.4) Description of the procurement:

De totale omvang op jaarbasis van de gemeente voor het inkopen van verkeersregelaars door deelnemers bedraagt naar schatting:

Perceel 1: 30 000 uur.

Dit betreft een indicatie, op basis van ervaringsgegevens, waarbij geen rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals een toe- of afname van het aantal evenementen en/of het aantal evenementsdagen. Aan deze indicatie kunnen door de inschrijver geen rechten worden ontleend met uitzondering van de afnameverplichting op jaarbasis gedurende de looptijd van de overeenkomst ter hoogte van:

Perceel 1: 15 000 uur.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: EMVI-plan van aanpak / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De gemeente is voornemens de overeenkomst voor de duur van een (1) jaar te sluiten met de eenzijdige mogelijkheid tot verlenging(en) met maximaal 36 maanden. De looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve maximaal vier (4) jaar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

N.v.t.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63712700
63712710
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL329
Main site or place of performance:

Amsterdam.

II.2.4) Description of the procurement:

De totale omvang op jaarbasis van de gemeente voor het inkopen van verkeersregelaars door deelnemers bedraagt naar schatting:

Perceel 2: 13 000 uur.

Dit betreft een indicatie, op basis van ervaringsgegevens, waarbij geen rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals een toe- of afname van het aantal evenementen en/of het aantal evenementsdagen. Aan deze indicatie kunnen door de inschrijver geen rechten worden ontleend met uitzondering van de afnameverplichting op jaarbasis gedurende de looptijd van de overeenkomst ter hoogte van:

Perceel 2: 6 500 uur.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: EMVI-plan van aanpak / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De gemeente is voornemens de overeenkomst voor de duur van een (1) jaar te sluiten met de eenzijdige mogelijkheid tot verlenging(en) met maximaal 36 maanden. De looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve maximaal vier (4) jaar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

N.v.t.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

? verklaring rechtmatigheid inschrijving,

? akkoordverklaring procedurevoorschriften en akkoordverklaring rechtsgeldige inschrijving.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Modelformulier referentie opdrachten.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: De gemeente is voornemens de overeenkomst voor de duur van een (1) jaar te sluiten met de eenzijdige mogelijkheid tot verlenging(en) met maximaal 36 maanden. De looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve maximaal vier (4) jaar.
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internet address: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Klachtencoordinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internet address: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Amsterdam: Traffic control services

2017/S 192-393611

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Netherlands
Contact person: Ingrid Steegmans
E-mail: i.steegmans@amsterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Address of the buyer profile: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

AI 2017-0294 verkeersregelaars 2017 (t.b.v. Parkeren en Heel en Schoon gemeente Amsterdam).

Reference number: AI 2017-0294
II.1.2) Main CPV code
63712700
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63712700
63712710
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL329
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De gemeente is voornemens de overeenkomst voor de duur van een (1) jaar te sluiten met de eenzijdige mogelijkheid tot verlenging(en) met maximaal 36 maanden. De looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve maximaal vier (4) jaar.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63712700
63712710
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL329
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De gemeente is voornemens de overeenkomst voor de duur van een (1) jaar te sluiten met de eenzijdige mogelijkheid tot verlenging(en) met maximaal 36 maanden. De looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve maximaal vier (4) jaar.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Netherlands-Amsterdam: Traffic control services
ND Document number 393611-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place AMSTERDAM
AU Authority name Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau (12034981)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 63712700 - Traffic control services
63712710 - Traffic monitoring services
OC Original CPV code 63712700 - Traffic control services
63712710 - Traffic monitoring services
RC NUTS code NL329
IA Internet address (URL) http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >