Belgium-Ghent: Planting and maintenance services of green areas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003508765165749
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 393600-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ghent: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 192-393600

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81
Gent
9000
Belgium
Contact person: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telephone: +32 92762655
E-mail: pieter.vannieuwerburgh@mow.vlaanderen.be
NUTS code: BE23

Internet address(es):

Main address: https://wegenenverkeer

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286946

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286946
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen van district D411 (Gent) in de provincie Oost-Vlaanderen.

Reference number: AWV O-Vl-O40/D411/91-1M3D8H/17/31-F02_0
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Oost-Vlaanderen district Gent (D411) langsheen de gewest- en autosnelwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45112200
45232452
45233200
45233229
77211300
77211400
77211500
77312000
77312100
77315000
77340000
90500000
90511000
90511300
90610000
90640000
90918000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE23
Main site or place of performance:

District D411 (Gent).

II.2.4) Description of the procurement:

Voor het indienen van offertes wordt het gebruik van elektronische middelen opgelegd. De offertes worden elektronisch ingediend via de e-Tendering-website (zie ook SB250) https://eten.publicprocurement.be/

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Offertebedrag / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht kan stilzwijgend tot 3 maal verlengd worden, telkens voor een nieuwe periode van 1 kalenderjaar. De totale duur van de opdracht (incl. verlengingen) is aldus beperkt tot 4 jaar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uitsluitingsgronden van art. 61 1 en 2 van KB van 15.7.2011 zijn van toepassing.

III.1.2) Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie bestek.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 066-125181
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent. Lokaal: VAC ? 17de verdieping ? ?De Sterre.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Er werd een vooraankondiging gedaan op 4.4.2017: 2017/S 066-125181 .

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81
Gent
9000
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92762600
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92762655
E-mail: pieter.vannieuwerburgh@mow.vlaanderen.be
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ghent: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 192-393600

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81
Gent
9000
Belgium
Contact person: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telephone: +32 92762655
E-mail: pieter.vannieuwerburgh@mow.vlaanderen.be
NUTS code: BE23

Internet address(es):

Main address: https://wegenenverkeer

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286946

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen van district D411 (Gent) in de provincie Oost-Vlaanderen.

Reference number: AWV O-Vl-O40/D411/91-1M3D8H/17/31-F02_0
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45112200
45232452
45233200
45233229
77211300
77211400
77211500
77312000
77312100
77315000
77340000
90500000
90511000
90511300
90610000
90640000
90918000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE23
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht kan stilzwijgend tot 3 maal verlengd worden, telkens voor een nieuwe periode van 1 kalenderjaar. De totale duur van de opdracht (incl. verlengingen) is aldus beperkt tot 4 jaar.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 066-125181
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Belgium-Ghent: Planting and maintenance services of green areas
ND Document number 393600-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place GHENT
AU Authority name Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45112200 - Soil-stripping work
45232452 - Drainage works
45233200 - Various surface works
45233229 - Verge maintenance work
77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
77211500 - Tree-maintenance services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77312000 - Weed-clearance services
77312100 - Weed-killing services
77315000 - Seeding services
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511300 - Litter collection services
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90640000 - Gully cleaning and emptying services
90918000 - Bin-cleaning services
OC Original CPV code 45112200 - Soil-stripping work
45232452 - Drainage works
45233200 - Various surface works
45233229 - Verge maintenance work
77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
77211500 - Tree-maintenance services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77312000 - Weed-clearance services
77312100 - Weed-killing services
77315000 - Seeding services
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511300 - Litter collection services
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90640000 - Gully cleaning and emptying services
90918000 - Bin-cleaning services
RC NUTS code BE23
IA Internet address (URL) https://wegenenverkeer
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >