Belgium-Ghent: Miscellaneous engineering services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003509919769531
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 21, 2017
Solicitation No: 396076-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ghent: Miscellaneous engineering services

2017/S 193-396076

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Gent
207.451.227
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.gent.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be
Additional information can be obtained from another address:
Contactpunt Overheidsopdrachten
STJUROVOP
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: www.stad.gent

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Onderhoud wegen informatie systeem (WIS).

Reference number: TDW/2017/017
II.1.2) Main CPV code
71330000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
Main site or place of performance:

Gent.

II.2.4) Description of the procurement:

Onderhoud wegen informatie systeem (WIS).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de kandidaat/inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;

? een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de kandidaat/inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:

? Een lijst met referenties (met minimaal 3 vermeldingen) van de afgelopen 3 jaar met betrekking tot een gelijkaardige, uitgevoerde opdracht met vermelding van de naam en telefoon van de betrokken contactpersoon van de instantie voor wie het werk werd uitgevoerd. Uit die lijst moet blijken dat de inschrijver de nodige ervaring heeft met betrekking tot de techniciteit van de opdracht en het snel kunnen afleveren van deelopdrachten.

? Een nota met het organiek kader van de onderneming met vermelding van het onderwijs- en beroepskwalificaties van de betrokken werknemers. Het minimale organieke kader bestaat uit:

* Minstens 3 technici, die minstens over het diploma bachelor in de bouwkunde of topografie (of gelijkwaardig) beschikken

* Minstens 1 landmeter-expert die ingeschreven is op het tableau van de Federale Raad van landmeters-experten. Voor deze landmeter(s)-expert(en) wordt het bewijs van inschrijving overgemaakt, alsook het bewijs dat hij verzekerd is overeenkomstig de vereisten opgenomen in het Koninklijk Besluit d.d. 25.4.2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door het Koninklijk Besluit van 15.12.2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert

* Minstens 1 persoon die beschikt over voldoende IT-kennis om de database te bewerken, en om met de structuren betreffende het uitwisselen van de database om te gaan.

? Een verklaring met de beschikbare technische uitrusting, materiaal waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van zijn diensten en een overzicht van de geboden kwaliteitswaarborgsystemen waaruit blijkt dat de opdracht besteksconform kan worden uitgevoerd.

? Bij ziekte of afwezigheid van de vaste medewerkers moet een vervanger kunnen worden ingezet welke voldoet aan bovenstaande onderwijs- en beroepskwalificaties. Ziekte of afwezigheid van de vaste medewerkers mag geen vertraging opleveren.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 09:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2017
Local time: 09:15
Place:

AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Uitvoeringstermijn: 12 maanden met mogelijkheid tot herhaling van de opdracht.

Deze opdracht kan bij toepassing van art. 42, 1, 2 van de Wet opnieuw via onderhandelingsprocedure worden toegewezen. De aanwending van deze procedure is beperkt tot een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.

Opgelet:

Indien u geinteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.

Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ?toevoegen aan favorieten en de functie ?messaging te activeren.

U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ghent: Miscellaneous engineering services

2017/S 193-396076

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Gent
207.451.227
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.gent.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Onderhoud wegen informatie systeem (WIS).

Reference number: TDW/2017/017
II.1.2) Main CPV code
71330000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 09:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Belgium-Ghent: Miscellaneous engineering services
ND Document number 396076-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GHENT
AU Authority name Stad Gent (207.451.227)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 21/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48810000 - Information systems
71330000 - Miscellaneous engineering services
OC Original CPV code 48810000 - Information systems
71330000 - Miscellaneous engineering services
RC NUTS code BE234
IA Internet address (URL) www.gent.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >