Poland-Rzeszow: Immunoglobulins

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003510008760389
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395599-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Immunoglobulins

2017/S 193-395599

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow. Oferty nale?y sklada? w Kancelarii Ogolnej, pokoj nr 3, bud. C
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy immunoglobulin, albumin.

Reference number: KSW.XII.252/A/29/17, Post?powanie nr 73
II.1.2) Main CPV code
33651520
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia s? dostawy immunoglobulin, albumin, wyszczegolnionych w cz??ciach dla Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzach cenowo ? ofertowych ? Zal?czniki nr 1 dla poszczegolnych cz??ci, b?d?cych integraln? cz??ci? SIWZ.

3. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert rownowa?nych.

4. Zakres zamowienia obejmuje dostaw? przedmiotow zamowienia w ilo?ciach wyszczegolnionych w Formularzach cenowo ? ofertowych dla danej Cz??ci na okres:

? w Cz??ci nr 1-11 ? od 28.12.2017 r. przez 12 miesi?cy.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 500 683.24 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 11
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 11
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulinum humanum normale o st??eniu 100 mg/ml, roztwor do infuzji ? 6500 gram

Uwagi:

1) Zamawiaj?cy wymaga posta? plynn? w/w preparatu, gotow? do podania, we wszystkich dawkach zarejestrowanych tego samego producenta tak aby mo?liwe bylo przeliczenie w zale?no?ci od wagi pacjenta. Zawarto?? immunoglobuliny ludzkiej normalnej w zarejestrowanym opakowaniu ma wynosi?: 2,5 g; 5 g; i 10 g oraz dodatkowo mo?e wynosi? 20 g.

2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Charakterystyka Produktu Leczniczego zawierala wskazania do stosowania w/w preparatu w leczeniu substytucyjnym pierwotnych i wtornych niedoborow odporno?ci oraz maloplytkowo?ci autoimmunologicznej.

3) Zawarto?? IgA musi by? < lub = 50 g/ml.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 1, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 001 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 10 000 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum o st??eniu 50 mg/ml oraz 100 mg/ml ? 3000 gram

Uwagi:

1) Zamawiaj?cy wymaga posta? plynn? w/w preparatu w ro?nych dawkach zarejestrowanych tak aby mo?liwe bylo przeliczenie w zale?no?ci od wagi pacjenta.

2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Charakterystyka Produktu Leczniczego zawierala wskazania do stosowania w/w preparatu w leczeniu substytucyjnym pierwotnych i wtornych niedoborow odporno?ci oraz maloplytkowo?ci autoimmunologicznej u dzieci poni?ej 1 roku ?ycia.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 2, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 447 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 4 500 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulinum humanum normale zawieraj?ca bialko osocza ludzkiego roztwor do wstrzykni?? podskornych o st??eniu 165 mg/ml. ? 400gram

Uwagi:

Wszystkie zarejestrowane dawki od jednego producenta np. 10 ml, 20 ml.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 3, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 64 480.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 700 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulinum humanum normale zawieraj?ca bialko osocza ludzkiego roztwor do wstrzykni?? podskornych o st??eniu 200 mg/ml. ? 400 gram

Uwagi:

Wszystkie zarejestrowane dawki od jednego producenta np. 5 ml,10 ml, 20 ml oraz 50 ml.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 4, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 86 184.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 900 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum. ? 7000 gram

Uwagi:

1) Zamawiaj?cy wymaga leku w postaci liofilizatu zgodnie z aktualna rejestracj?.

2) Zamawiaj?cy wymaga, aby Charakterystyka Produktu Leczniczego zawierala wskazania do stosowania w/w preparatu w leczeniu substytucyjnym pierwotnych i wtornych niedoborow odporno?ci oraz maloplytkowo?ci autoimmunologicznej.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 5, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 872 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 8 700 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulina antytymocytowa krolicza 5mg/ml x 1 fiolka 5 ml ? 180 op.

Uwagi:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 6, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 148 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 500 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum 50 j.m./ml x 1 fiol. 2 ml roztwor do infuzji; zawieraj?cy IgG i IgA (zaw. IgA maksymalnie 2 mg/ml) ? 10 op.

Uwagi:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 7, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 20 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze:

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum 50 mg/ml x 1 fiol. 50 ml roztw.do infuzji zawieraj?cy IgG, IgA i IgM (zawarto?? IgA i IgM co najmniej 5 mg/1 ml) ? 150 op

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum 50 mg/ml x 1 fiol. 10 ml roztw.do infuzji zawieraj?cy IgG, IgA i IgM (zawarto?? IgA i IgM co najmniej 5 mg/1 ml) ? 10 op

Uwagi:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 8, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 93 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 900 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Immunoglobulinum humanum tetanicum 250 j.m./ml x 1 amp.-strz. 1 ml roztwor do wstrzykiwa? ? 16 op

Uwagi:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 9, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 954.24 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 10 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Albuminum humanum 20 % roztwor do infuzji ? 475000 ml

Uwagi:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu leczniczego tego samego producenta w opakowaniach o pojemno?ci 50 ml i 100 ml wg zapotrzebowania oddzialow.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 10, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 783 275.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 7 800 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkt leczniczy:

Albuminum humanum 20 % 1 szt. 10 ml roztwor do infuzji ? 10 op

Uwagi:

Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla Cz??ci nr 11, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 390.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 4 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ze wzgl?du na program, tj. ograniczon? liczb? znakow w ogloszeniu w Sekcji VI.3, Zamawiaj?cy zamieszcza w tej Sekcji nast?puj?ce informacje:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Wykonawca spelni warunek je?li wyka?e, ?e posiada dokumenty potwierdzaj?ce kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej tj. koncesj?, zezwolenie lub licencj? na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadz?cego sklad konsygnacyjny ? zezwolenie na prowadzenie skladu konsygnacyjnego.

Uwaga: Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. Ze wzgl?du na program szczegoly opisano w SIWZ.

Wykluczenie Wykonawcy z post?powania: Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc?,ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp; art. 24 ust. 1 pkt 13 ?23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego.

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

3. Zamawiaj?cy w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie ??da skladania JEDZ dotycz?ce podwykonawcow.

4. Ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie sklada JEDZ.

Pozostale wymagane dokumenty: Oprocz wypelnionego dokumentu JEDZ do oferty nale?y dol?czy?:

1.Wypelniony i podpisany przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty.

2.Wypelnione i podpisane przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo ?ofertowe do oferowanych cz??ci.

3.Potwierdzenie wniesienia wadium.

4.Je?eli osoba reprezentuj?ca wykonawc? w post?powaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana jako upowa?niona do jego reprezentacji we wla?ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno?ci gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pelnomocnictwa, zgodnego z wymaganiami SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje si?.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, ?e Zamawiaj?cy zastosuje procedur? odwrocon? tzn., ?e:

1. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2.Je?eli wykonawca, o ktorym mowa w ust.1 uchyli si? od zawarcia umowy, zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy przedstawia wzor umowy ? jako Zal?cznik nr 5 dol?czony do SIWZ, w oparciu o ktory zostanie zawarta umowa.

1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilo?ci przedmiotow zamowienia do 20 % ni? podana w Formularzach cenowo ? ofertowych, w przypadku wyst?pienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamowienia obj?te niniejsz? SIWZ. W takim przypadku Wykonawca mo?e ??da? wyl?cznie wynagrodzenia nale?nego z tytulu wykonania cz??ci umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielko?? zamowienia uzale?niona jest od ilo?ci leczonych pacjentow i zastosowanych procedur. Zamawiaj?cy dziala w najlepszej wierze zrealizowania zamowienia w calo?ci.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 045-082965
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Pokoj nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiaj?cego przy ulicy Szopena 2 w Rzeszowie.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. O?wiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego:

A. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia:

1. Informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub inny dokument.

3. Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jedn. org. ZUS lub KRUS lub inny dokument potw. , ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne.

4. Odpisu z wla?ciwego rejestru lub CEIDG.

5. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawom. wyroku s?du lub ostat. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow ? potw. dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

6. O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne.

7. O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych.

8. Wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP skladaj? dokumenty zgodnie z 7 Rozp.

9. Wykonawcy maj?cy siedzib? na terytorium RP skladaj? dokumenty zgodnie z 8 ust. 1 Rozp.

10. Zamawiaj?cy z 9 ust. 3 Rozp. nie ??da od wykonawcy przedstawienia dokum. dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych art. 22a Pzp.

11. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 6.1 ? 6.7 SIWZ.

B. w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? doprowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow Zamawiaj?cy wymaga przedstawienia:

1. dokumentu potw. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu prod. leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadz?cego sklad konsygnacyjny ? zezwolenie na prowadzenie skladu konsygnacyjnego.

C. Zamawiaj?cy wymaga by:

1.oferowane przedmioty zamowienia spelnialy wymagania zawarte w Formularzu/-ach cenowo ? ofertowym/-ch;

2. oferowane przedmioty zamowienia w Cz??ci od nr 1 do 11 byly produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu zgodnie z Ustaw? z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 45 z 2008 r., poz. 271, z po?n. zmian) z wyl?czeniem art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej Ustawy;

Na potwierdzenie spelniania powy?szych wymaga? Zamawiaj?cego, Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiaj?cego o?wiadczenie wedlug wzoru na Zal?czniku nr 4 do SIWZ (oryginal).

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

III. Planowana dostawa przedmiotow zamowienia:

Cz??? nr 1-11 ? od 28.12.2017 r. przez 12 miesi?cy lub po?niej w przypadku przedlu?enia si? procedury przetargowej.

Zamawiaj?cy w Cz??ci nr 1 ? 11 dopuszcza mo?liwo?? wcze?niejszego realizowania zakupow w przypadku wyczerpania ilo?ci z aktualnych umow przed jej zako?czeniem. W takim przypadku 12 miesi?czny termin realizacji umowy, liczony b?dzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

W niniejszym post?powaniu o warto?ci powy?ej 209 000 EUR obowi?zuj? przepisy:

1) Rozdzialu 1 art. 179 Pzp ? Przepisy wspolne,

2) Rozdzialu 2 art. 180 ? 198 Pzp ? Odwolanie,

3) Rozdzialu 3 art. 198 a ? 198 g Pzp ? Skarga do s?du.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

1.) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej wnosi si?:

1.) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Sekretariat Departamentu Odwola?
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Immunoglobulins

2017/S 193-395599

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow. Oferty nale?y sklada? w Kancelarii Ogolnej, pokoj nr 3, bud. C
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy immunoglobulin, albumin.

Reference number: KSW.XII.252/A/29/17, Post?powanie nr 73
II.1.2) Main CPV code
33651520
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 500 683.24 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 001 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 447 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 64 480.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 86 184.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 872 900.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 148 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 93 600.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 954.24 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 783 275.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkt leczniczy

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 390.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 045-082965
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Immunoglobulins
ND Document number 395599-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RZESZOW
AU Authority name Kliniczny Szpital Wojewodzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141540 - Albumin
33651520 - Immunoglobulins
OC Original CPV code 33141540 - Albumin
33651520 - Immunoglobulins
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.bip.szpital.rzeszow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >