Poland-Warsaw: Operation of a power plant

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • M - Operation of Government Owned Facilities
Opps ID: NBD00003510238997496
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394509-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Operation of a power plant

2017/S 192-394509

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGNiG Termika SA
ul. Modli?ska 15
Warszawa
03-216
Poland
Contact person: Magdalena Woroniecka
Telephone: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie prac przy obsludze urz?dze? technologicznych w obszarze naw?glania Elektrocieplowni Siekierki i na skladowisku odpadow paleniskowych Zawady w Warszawie.

Reference number: 17DFZZ144
II.1.2) Main CPV code
65410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonywanie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego uslug polegaj?cych na rozladunku w?gla i biomasy oraz podawaniu w?gla i biomasy do produkcji, realizacja prac zwi?zanych z utrzymaniem czysto?ci w Obszarze Wsparcia, tj. obszarach Naw?glanie i Odpopielanie, wykonywanie uslug polegaj?cych na obsludze urz?dze? odpopielania oraz zaladunku Ubocznych Produktow Spalania, wykonywanie uslugi w zakresie czynno?ci eksploatacyjnych na Skladowisku Odpadow Paleniskowych Zawady, wykonywanie uslugi polegaj?cej na obsludze systemu wa?enia materialow na wagach samochodowych na terenie Elektrocieplowni Siekierki.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 115 928.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslug w zakresie rozladunku i podawania w?gla i biomasy oraz utrzymania czysto?ci w Obszarze Wsparcia w Elektrocieplowni Siekierki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego uslug polegaj?cych na rozladunku w?gla i biomasy oraz podawaniu w?gla i biomasy do produkcji, adekwatnie do bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, oraz realizacja prac zwi?zanych z utrzymaniem czysto?ci w Obszarze Wsparcia, tj. obszarach Naw?glanie i Odpopielanie na terenie Elektrocieplowni Siekierki, zgodnie z harmonogramem szacowanego zapotrzebowania maksymalnego na prace, stanowi?cym Zal?cznik nr 1 do umowy 17DFZZ144-1, zwanym dalej ?Harmonogramem, na podstawie zamowie? skladanych w miesi?cznych okresach rozliczeniowych, potwierdzaj?cych zakres bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Obsluga urz?dze? odpopielania oraz zaladunku Ubocznych Produktow Spalania w Elektrocieplowni Siekierki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego uslug polegaj?cych na obsludze urz?dze? odpopielania oraz zaladunku Ubocznych Produktow Spalania (tj. pozostalo?ci procesu spalania paliw stalych w instalacjach znajduj?cych si? w Zakladach Produkcyjnych Zamawiaj?cego ? odpady paleniskowe i popiol certyfikowany ? w tym ProAsh), adekwatnie do bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, na terenie Elektrocieplowni Siekierki, zgodnie z harmonogramem szacowanego zapotrzebowania maksymalnego na prace, stanowi?cym Zal?cznik nr 1 do umowy 17DFZZ144-2, zwanym dalej ?Harmonogramem, na podstawie zamowie? skladanych w miesi?cznych okresach rozliczeniowych, potwierdzaj?cych zakres bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslug w zakresie obslugi eksploatacyjnej Skladowiska Odpadow Paleniskowych Zawady w Warszawie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
63110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego uslug polegaj?cych na obsludze eksploatacyjnej Skladowiska Odpadow Paleniskowych Zawady oraz magazynow ubocznych produktow spalania, adekwatnie do bie??cych potrzeb Zleceniodawcy, zgodnie z harmonogramem szacowanego zapotrzebowania maksymalnego na prace, stanowi?cym Zal?cznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej ?Harmonogramem, na podstawie zamowie? skladanych w miesi?cznych okresach rozliczeniowych, potwierdzaj?cych zakres bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie obslugi procesu wa?enia materialow na wagach samochodowych w Elektrocieplowni Siekierki

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
65410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego uslugi polegaj?cej na obsludze systemu wa?enia materialow na wagach samochodowych znajduj?cych si? w Elektrocieplowni Siekierki, we wszystkie dni obowi?zywania niniejszej umowy w liczbie 1 osoby na ka?dej zmianie, w systemie pracy 24 h/dob? (?ruch ci?gly).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 112-226322
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonywanie uslug w zakresie rozladunku i podawania w?gla i biomasy oraz utrzymania czysto?ci w Obszarze Wsparcia w Elektrocieplowni Siekierki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o.
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 600 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 714 176.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Obsluga urz?dze? odpopielania oraz zaladunku Ubocznych Produktow Spalania w Elektrocieplowni Siekierki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o., ,
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 957 792.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Wykonywanie uslug w zakresie obslugi eksploatacyjnej Skladowiska Odpadow Paleniskowych Zawady w Warszawie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o.
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 400 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 880 740.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Wykonywanie obslugi procesu wa?enia materialow na wagach samochodowych w Elektrocieplowni Siekierki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o.
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 600 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 563 220.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Operation of a power plant

2017/S 192-394509

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGNiG Termika SA
ul. Modli?ska 15
Warszawa
03-216
Poland
Contact person: Magdalena Woroniecka
Telephone: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie prac przy obsludze urz?dze? technologicznych w obszarze naw?glania Elektrocieplowni Siekierki i na skladowisku odpadow paleniskowych Zawady w Warszawie.

Reference number: 17DFZZ144
II.1.2) Main CPV code
65410000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 115 928.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslug w zakresie rozladunku i podawania w?gla i biomasy oraz utrzymania czysto?ci w Obszarze Wsparcia w Elektrocieplowni Siekierki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Obsluga urz?dze? odpopielania oraz zaladunku Ubocznych Produktow Spalania w Elektrocieplowni Siekierki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslug w zakresie obslugi eksploatacyjnej Skladowiska Odpadow Paleniskowych Zawady w Warszawie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
63110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie obslugi procesu wa?enia materialow na wagach samochodowych w Elektrocieplowni Siekierki

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
65410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 112-226322

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonywanie uslug w zakresie rozladunku i podawania w?gla i biomasy oraz utrzymania czysto?ci w Obszarze Wsparcia w Elektrocieplowni Siekierki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum: N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o.
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 600 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 714 176.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Obsluga urz?dze? odpopielania oraz zaladunku Ubocznych Produktow Spalania w Elektrocieplowni Siekierki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o., ,
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 957 792.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Wykonywanie uslug w zakresie obslugi eksploatacyjnej Skladowiska Odpadow Paleniskowych Zawady w Warszawie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o.
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 400 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 880 740.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Wykonywanie obslugi procesu wa?enia materialow na wagach samochodowych w Elektrocieplowni Siekierki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
N4B Sp. z o.o.
ul. Krzy?owki 36A m 21
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Ariston UTH Sp. z o.o.
ul. Perlowa 3
Warszawa
03-682
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 600 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 563 220.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Operation of a power plant
ND Document number 394509-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name PGNiG Termika SA
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 63110000 - Cargo handling services
65410000 - Operation of a power plant
OC Original CPV code 63110000 - Cargo handling services
65410000 - Operation of a power plant
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.termika.pgnig.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >