Poland-Pozna?: Artistic services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003511083668986
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396430-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Pozna?: Artistic services

2017/S 193-396430

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Pozna?
61-712
Poland
Contact person: Karolina Ciechanowska
Telephone: +48 618294305
E-mail: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl
Fax: +48 618294012
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.amu.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia wy?sza
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zrealizowanie koncertu Andrei Bocellego na Inea Stadionie w Poznaniu w dniu 11 maja 2019 r.

II.1.2) Main CPV code
92312000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie koncertu Andrei Bocellego na Inea Stadionie w Poznaniu w dniu 11

maja 2019 r. w celu u?wietnienia obchodow 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie koncertu Andrei Bocellego na Inea Stadionie w Poznaniu w dniu 11 maja 2019 r. w celu u?wietnienia obchodow 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • procurement aiming at the creation or acquisition of a unique work of art or artistic performance
Explanation:

Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z 29.1.2004 ? Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164, z po?n. zm.), zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki, je?eli uslugi mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub zwi?zanych z ochron? praw wyl?cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisow ? je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrow zamowienia. Ponadto na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy ? Prawo zamowie? publicznych zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki, je?eli uslugi mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc?, w przypadku udzielania zamowienia w zakresie dzialalno?ci tworczej lub artystycznej.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 175-359152
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du
ul. Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Pozna?: Artistic services

2017/S 193-396430

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Pozna?
61-712
Poland
Contact person: Karolina Ciechanowska
Telephone: +48 618294305
E-mail: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl
Fax: +48 618294012
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.amu.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zrealizowanie koncertu Andrei Bocellego na Inea Stadionie w Poznaniu w dniu 11 maja 2019 r.

II.1.2) Main CPV code
92312000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 175-359152

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Artistic services
ND Document number 396430-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 92312000 - Artistic services
OC Original CPV code 92312000 - Artistic services
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) www.amu.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >