Poland-Koszalin: Miscellaneous food products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003511349619761
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395572-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Miscellaneous food products

2017/S 193-395572

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika
ul. Chalubi?skiego 7
Koszalin
75-581
Poland
Contact person: Bo?ena Sterczy?ska
Telephone: +48 943488104
E-mail: bozena.sterczynska@swk.med.pl
Fax: +48 943488103
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.swk.med.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.swk.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Artykuly spo?ywcze: mleko; przetwory mleczarskie; owoce i warzywa ?wie?e i mro?one, jaja ?wie?e, ziemniaki jadalne, woda mineralna, artykuly spo?ywcze ro?ne, mi?so i w?dliny, pieczywo i ryby.

Reference number: TP.382.99.2017 BS
II.1.2) Main CPV code
15800000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Artykuly spo?ywcze: mleko; przetwory mleczarskie; owoce i warzywa ?wie?e i mro?one, jaja ?wie?e, ziemniaki jadalne, woda mineralna, artykuly spo?ywcze ro?ne, mi?so i w?dliny, pieczywo i ryby.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 056 377.50 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mleko

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Mleko jadalne o zawarto?ci tluszczu nie mniej ni? 2,0 %, zawarto?? bialka nie mniej ni? 2,8 % ? 63 500 litrow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 95 250.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 1 000,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Przetwory mleczarskie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Maslo extra 82 % tluszczu ? 40 kg;

2) Margaryna mi?kka do smarowania ? 730 kg;

3) Margaryna typu Kasia lub rownowa?na ? 400 kg;

4) Ser topiony op 50g ? 5 500 szt.;

5) Ser topiony (zegary) 140g (8porcji) ?mietankowy, Gouda, Edam, ziolowy ? 400 op.;

6) Twarog domowy grani op. 180g ? 100 szt.;

7) Twarog chudy ? 600 kg;

8) Twarog poltlusty 3,5%tluszczu ? 3 300 kg;

9) Ser ?olty pelnotlusty ? 500 kg;

10) Jogurt naturalny op. 150ml ? 21 000 szt.;

11) Jogurt owocowy op. 150ml z kawalkami owocow, bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych ? 3 500 szt.;

12) ?mietana 18 % bez szkodliwych substancji pomocniczych ? 3 700 litrow;

13) Mleko zag?szczone 200g ? 100 szt.;

14) Maslo extra 82 % tluszczu 10g b/soli ? 462 000 szt.;

15) Serek homogenizowany waniliowy 150g dla dzieci ? 300 szt.;

16) ?mietanka 30 % 0,5l ? 150 szt.;

17) Ser typu feta poltlusty ? 250 szt.;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 176 102.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 1 800,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Owoce ?wie?e

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Jablka ?wie?e, soczyste, czyste, o dobrym smaku, nienadmarzni?te, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych, jednakowej wielko?ci ? 6 500 kg;

2) Cytryny ?wie?a, soczysta, czysta, o dobrym smaku, nienadmarzni?te, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych, kolor ?olty, bez zielnych ?ladow ? 450 kg;

3) Pomara?cza ?wie?a, soczysta, czysta, o dobrym smaku, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych, o jednakowych ?rednicach ? 40 kg;

4) Banany ?wie?y, nienadmarzni?ty, o dobrym smaku, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 150 kg;

5) Mandarynki ?wie?e, bez pestek, soczyste, czyste, o dobrym smaku, nienadmarzni?te, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych, o jednakowych ?rednicach ? 50 kg;

6) Kiwi ?wie?e, soczyste, czyste, o dobrym smaku, nienadmarzni?te, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych, o jednakowych ?rednicach ? 50 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 590.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 100,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Warzywa ?wie?e

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Marchew bez naci, ?wie?a, czysta sucha, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 17 000 kg;

2) Buraki ?wie?e, bez li?ci, czyste, suche, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 12 000 kg;

3) Pietruszka korze? ?wie?y, czysty, suchy, nienadmarzni?ty, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 1 500 kg;

4) Seler korze? ?wie?y, czysty, suchy, nienadmarzni?ty, bez korzeni, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 1 500 kg;

5) Por ?wie?y, czysty, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 700 kg;

6) Kapusta biala ?wie?a, czysta, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 5 500 kg;

7) Kapusta peki?ska ?wie?a, czysta, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 600 kg;

8) Kapusta wloska ?wie?a, czysta, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 500 kg;

9) Kapusta czerwona ?wie?a, czysta, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 800 kg;

10) Kapusta kiszona o dobrym smaku, zapachu, nienadmarzni?ta, w opakowaniach jednorazowych do 5kg, w wiaderkach ? 1 700 kg;

11) Ogorki kiszone o dobrym smaku, zapachu, nienadmarzni?te, w opakowaniach jednorazowych do 5kg, w wiaderkach ? 700 kg;

12) Cebula zdrowa, czysta, sucha, o dobrym smaku, nienadmarzni?ta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 3 000 kg;

13) Pieczarki ?wie?e, czyste, nienadmarzni?te, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 900 kg;

14) Pietruszka natka, koper ? p?czki 100g, ?wie?e, czyste, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 5 800 szt.;

15) Czosnek ?wie?y ? glowka ?wie?y, czysty, suchy, o dobrym smaku, nienadmarzni?ty, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 150 szt.;

16) Botwina ?wie?a, czysta, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych ? 100 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 43 737.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 400,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Warzywa i owoce mro?one

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Kalafior mro?ony op 2,5kg ? 1400 kg;

2) Marchew ? kostka op. 2,5kg ? 700 kg;

3) Truskawka op 2kg ? 448 kg;

4) Mieszanka owocowa 5-skladnikowa (wi?nia, ?liwka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, truskawka) op 2,5kg ? 2700 kg;

5) Brokuly op 2,5kg ? 1450 kg;

6) Fasolka szparagowa op 2,5kg ? 480 kg;

7) Pyzy ziemniaczane op 2,5kg ? 200 kg;

8) Pyzy ziemniaczane z mi?sem op 2,5kg ? 200 kg;

9) Szpinak mro?ony op 2,5 kg ? 300 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 27 831.30 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 300,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Jaja ?wie?e

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Jaja ?wie?e XL ok. 76g ? 76 000 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 560.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 200,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ziemniaki jadalne

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
03212100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Ziemniaki jadalne o kalibra?u nie mniejszym ni? 40mm, czyste, suche, jednoodmianowe, o ksztalcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez ?ladow uszkodze? mechanicznych, pakowane w workach 15kg ? 72 000 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 960.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 300,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Woda mineralna

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
41100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Naturalna woda mineralna wysoko mineralizowana wapniowo-magnezowa ?rednio gazowana w butelkach plastikowych typu PET o poj. 0,5l ? 90 000 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 45 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 500,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Artykuly spo?ywcze ro?ne

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Cukier 1kg ? 4 000 kg;

2) Sol warzona 1 kg ? 2 000 kg;

3) Bulka tarta 1 kg ? 50 kg;

4) Kasza gryczana 1 kg ? 300 kg;

5) Ry? 1 kg ? 3 200 kg;

6) Kasza manna 1 kg ? 1 400 kg;

7) Platki owsiane 1 kg ? 1 500 kg;

8) Kasza j?czmienna, wiejska 1 kg ? 1 700 kg;

9) M?ka wroclawska 1 kg ? 3 000 kg;

10) M?ka tortowa 1 kg ? 800 kg;

11) Fasola ?Ja? ? 300 kg;

12) Groch luskany ? 150 kg;

13) Ocet 0,5 l ? 200 szt.;

14) Herbata typu Lipton lub rownowa?na expres (op. = 50szt.) ? 50 op.;

15) Przyprawa do zup typu Maggi lub rownowa?na 1L ? 1 000 szt.;

16) Majeranek 1 pacz. 10g ? 300 szt.;

17) Papryka slodka 1 pacz. 20g ? 150 szt.;

18) Pieprz mielony czarny 1 pacz. 20g ? 2 000 szt.;

19) Czosnek mielony 1 op. 20g ? 200 szt.;

20) Ziele angielskie 1 pacz. 10g ? 150 szt.;

21) Kwasek cytrynowy 50 g ? 2 300 szt.;

22) Proszek do pieczenia 18g ? 700 szt.;

23) Cukier waniliowy 16g ? 400 szt.;

24) Krem karpatka do gotowania 250g ? 200 szt.;

25) Kisiel 1 op. 40g dla dzieci (bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych) ? 5 500 szt.;

26) Budy? 1 op. 40g dla dzieci (bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych) ? 5 200 szt.;

27) Galaretka owocowa 90g dla dzieci (bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych) ? 3 500 szt.;

28) Suchary delikatesowe 300 g ? 2 000 szt.;

29) Biszkopty 120 g ? 300 szt.;

30) Krakersy 180 g ? 500 szt.;

31) Herbatniki 50 g typu Petit Bure lub rownowa?ne, dla dzieci ? 2 500 szt.;

32) Ciastka ro?ne (markizy, pierniki, wafle, kruche z d?emem) itp. ? 100 kg;

33) Herbata granulowana 100g ? 1 700 szt.;

34) Herbata Yunnan 50g li?ciasta ? 30 szt.;

35) Kawa typu Inka 150g lub rownowa?na ? 2 000 szt.;

36) Kawa rozpuszczalna typu Jacobs 100g lub rownowa?na ? 30 szt.;

37) Kakao naturalne ciemne 100 g ? 300 szt.;

38) Koncentrat pomidorowy (zawarto?? ekstraktu 30 % +/- 2 %) 900 g ? 300 szt.;

39) Koncentrat pomidorowy (zawarto?? ekstraktu 30 % +/- 2 %) 4500 g ? 80 szt.;

40) Koncentrat buraczany 240 g ? 40 szt.;

41) Olej rzepakowy 1 l ? 1 000 litrow;

42) Olej jadalny rzepakowy op. 5 lub 3 l ? 1 550 litrow;

43) Ogorki konserwowe 0,9 l ? 1 000 szt.;

44) Chrzan 300 g ? 200 szt.;

45) Musztarda 200 g ? 200 szt.;

46) Soki Bobofrut lub rownowa?ne 175 ml bez cukru dla dzieci ? 1 400 szt.;

47) Soki typu Kubu? lub rownowa?ne 310 ml w tym sok pomidorowy dla dzieci ? 3 500 szt.;

48) Syrop owocowy 440g (syrop) dla dzieci (bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych) ? 1 400 szt.;

49) Soki Hortex lub rownowa?ne 0,25 l kartoniki dla dzieci (bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych) ? 1 000 szt.;

50) Li?? laurowy 1 pacz. 10g ? 150 szt.;

51) Przyprawa do potraw typu Jarzynka lub rownowa?na 1kg (bez glutaminianu sodu, bez sztucznych barwnikow, bez konserwantow) ? 1 000 kg;

52) Sos pieczeniowy 1kg (bez glutaminianu sodu, bez sztucznych barwnikow, bez konserwantow) ? 10 szt.;

53) Sos pieczarkowy 1kg (bez glutaminianu sodu, bez sztucznych barwnikow, bez konserwantow) ? 10 szt.;

54) Makarony ro?ne 400 g ? 3 400 kg;

55) D?emy opakowania 25g, ro?ne smaki, wysokoslodzone z owocami dla dzieci (bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych) ? 3 500 szt.;

56) Miod naturalny 25 g ? 3 500 szt.;

57) D?em ro?ne smaki, wysokoslodzony 1kg z owocami dla dzieci (bez konserwantow, bez sztucznych barwnikow, bez szkodliwych substancji pomocniczych) ? 1 000 kg;

58) Fasola czerwona w zalewie natur. 400 g ? 60 szt.;

59) Fasola szparagowa zielona ci?ta po 2,6 kg ? 40 szt.;

60) Groszek konserwowy salatkowy puszka 0,4kg ? 450 szt.;

61) Groszek konserwowy salatkowy puszka 2,6kg ? 70 szt.;

62) Kukurydza konserwowa puszka 3 L ? 60 szt.;

63) Kukurydza konserwowa puszka 400 g ? 450 szt.;

64) Papryka slodka konserwowa sloj 0,9L ? 300 szt.;

65) Szczaw konserwowy sloj 900 g ? 200 szt.;

66) Ananas plastry 565 g ? 300 szt.;

67) Brzoskwinie polowki puszka 850 g.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 139 786.70 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cd II.2.4) Opis zamowienia

68) Majonez dekoracyjny typu Winiary lub rownowa?ny wiaderko 3 l ? 20 szt.;

69) Majonez dekoracyjny typu Winiary lub rownowa?ny sloik 300 ml ? 900 szt.;

70) M?ka ziemniaczana 1kg ? 150 kg;

71) ?elatyna wieprzowa 50 g ? 700 szt.;

72) Kasza kukurydziana 1kg ? 500kg;

73) Kleik ry?owy 190g ? 50szt.;

74) Cynamon 15g ? 50 szt.;

75) ?urek 1kg ? 30 szt

Wadium ? 1400,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Mi?so, w?dliny, drob

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Karkowka bez ko?ci ? ?wie?a ? 2700 kg;

2) Lopatka bez ko?ci ? ?wie?a ? 300 kg;

3) Schab bez ko?ci ? ?wie?y ? 4600 kg;

4) Mi?so wieprzowe od szynki bez ko?ci ? ?wie?e ? 300 kg;

5) Schab z ko?ci? ? ?wie?y ? 400 kg;

6) ?eberka wieprzowe paski ? ?wie?e ? 400 kg;

7) Wolowina antrykot bez ko?ci ? ?wie?a ? 700 kg;

8) Wolowina extra bez ko?ci ? ?wie?a ? 300 kg;

9) Kielbasa serdelek ? sklad: mi?so wieprzowe 80 % +/- 5 %, kielbaski krotkie wieprzowe ?rednio mielone, w?dzone, parzone bez skladnikow szkodliwych ? 200 kg;

10) Kielbasa krakowska ? sklad: mi?so wieprzowo-wolowe 80 % +/-5 % grubo rozdrobniona, w?dzona, parzona, bez skladnikow szkodliwych ? 200 kg;

11) Kielbasa ?l?ska ? mi?so wieprzowe 80 % +/- 5 %, ?rednio rozdrobniona, w?dzona, parzona bez skladnikow szkodliwych ? 200 kg;

12) Kielbasa szynkowa wieprzowa ? sklad: mi?so wieprzowe 75 % +/- 5 %, grubo rozdrobniona, parzona, bez skladnikow szkodliwych ? 2 000 kg;

13) Pol?dwica sopocka ? sklad: schab w calo?ci, w?dzony, parzony, bez skladnikow szkodliwych ? 350 kg;

14) Szynka konserwowa wieprzowa- bez skladnikow szkodliwych ? 700 kg;

15) Szynka tyrolska wieprzowa ? bez skladnikow szkodliwych ? 200 kg;

16) Szynka gotowana wieprzowa ? mi?so od szynki 80 % +/- 5 %, w?dzona, parzona, bez skladnikow szkodliwych ? 2 700 kg;

17) Szynka z indyka ? mi?so w calo?ci z indyka 80 % +/-5 %, bez skladnikow szkodliwych ? 2 020 kg;

18) Salceson czarny lub bialy ? bez skladnikow szkodliwych ? 100 kg;

19) Pasztetowa ? w?dzona, bez skladnikow szkodliwych ? 100 kg;

20) Boczek w?dzony parzony ? bez skladnikow szkodliwych ? 230 kg;

21) Smalec ? paczkowany po 250 g ? 50 kg;

22) Slonina ? ?wie?a ? 110 kg;

23) Kaszanka ? gryczano-j?czmienna ? 150 kg;

24) Filet z piersi indyka w?dzony ? mi?so w calo?ci z indyka 90 % +/-5 %, bez skladnikow szkodliwych ? 200 kg;

25) Schab pieczony bialy ? mi?so wieprzowe schab w calo?ci 90 % +/- 5 %, bez skladnikow szkodliwych ? 350 kg;

26) Parowki ciel?ce dla dzieci ? sklad mi?sa ciel?cego 90 % +/- 5 %, bez konserwantow i skladnikow szkodliwych ? 40 kg;

27) Kurczaki ? 3 000 kg;

28) Filet z kurczaka ? 2 500 kg;

29) ?ol?dki drobiowe ? 500 kg;

30) W?trobka drobiowa ? 400 kg;

31) Porcje rosolowe ? 3 300 kg;

32) Udka z kurczaka 250-300g ? 4 000 kg;

33) Pasztet drobiowy 100g ? bez skladnikow szkodliwych ? 200 szt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 345 288.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 3500,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pieczywo

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Chleb zwykly krojony 0,5 kg ? 42 000 szt.;

2) Chleb razowy krojony prostok?tny 0,5 kg ? 15 000 szt.;

3) Bulka zwykla 70g ? 44 000 szt.;

4) Bulka dro?d?owa slodka (z serem lub d?emem lub budyniem) lub paluch 80g ? 5 500 szt.;

5) Placek dro?d?owy z kruszonk? ? 100 kg;

6) Placek dro?d?owy z owocami sezonowymi ? 250 kg;

7) Babka piaskowa 400g ? 80 szt.;

8) Jagodzianka lub p?czek 80g ? 500 szt.;

9) Bulka tarta ? 350 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 60 276.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 600,00 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ryby ?wie?e, mro?one, w?dzone, solone oraz konserwy rybne

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
03311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Filet z dorsza atlantyckiego ? mro?ony (bez skory, bez glazury) 150-170g ? 1200 kg;

2) Filet z miruny ze skor? ? mro?ony (ze skor?, bez glazury)110-170g ? 500 kg;

3) Filet z karpia ? 30 kg;

4) Szprot w oleju w?dzony ? konserwa ? 175g ? 1250 szt.;

5) Szprot w pomidorach ? konserwa ? 175g ? 1300 szt.;

6) Makrela w pomidorach ? konserwa ? 175g ? 300 szt.;

7) Tu?czyk w oleju w kawalkach ? konserwa ? 170g ? 200 szt.;

8) Pstr?g w?dzony kawalki ? 100 kg;

9) ?led? typu ''Matias" gruby, bialy, soczysty 120g ? 250 kg;

10) Filet z dorsza baltyckiego ze skor? ?wie?y 150 ? 300g ? 725 kg;

11) Makrela w?dzona 100 ? 200g ? 250 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 58 995.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Podane ilo?ci slu?? tylko do celow porownania ofert. Ostateczna warto?? przedmiotu umowy zostanie okre?lona na podstawie faktycznej ilo?ci zamowienia pomno?onego przez cen? jednostkow? z zastrze?eniem, ?e minimalny poziom realizacji umowy nie b?dzie mniejszy ni? 25 % jej maksymalnej warto?ci.

Jednocze?nie Zamawiaj?cy, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci poszczegolnych pozycji, b?d?cych przedmiotem zamowienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej warto?ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium ? 600,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki udzialu w post?powaniu dla Wykonawcow przyst?puj?cych do cz??ci nr 1 ?Mleko, cz??ci nr 2 ?Przetwory mleczarskie, cz??ci nr 10 ?Mi?so, w?dliny, drob oraz cz??ci nr 12 ?Ryby:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy posiadaj? zezwolenie Inspektora Sanitarnego na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie przedmiotowego zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Umowa realizowana b?dzie przez 12 miesi?cy od daty jej podpisania. Projekt umowy stanowi zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika ul. T. Chalubi?skiego 7 75 ? 581 Koszalin.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Informacja o mo?liwo?ci zmiany postanowie? umowy

1. Dopuszcza si? mo?liwo?? wydlu?enia okresu realizacji umowy, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb wlasnych.

2. Dopuszcza si? mo?liwo?? zmiany przedmiotu zamowienia wynikaj?cego z oferty na podstawie, ktorej zawarta zostala umowa, przy ni?szej lub niezwi?kszonej cenie, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spelniaj?cy parametry okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia;

2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt rownowa?ny, spelniaj?cy parametry okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia;

3) wyst?pi incydent medyczny zwi?zany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt rownowa?ny, spelniaj?cy parametry okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia;

4) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcj? i Wykonawca zaproponuje produkt rownowa?ny, spelniaj?cy parametry okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia;

5) producent zmieni sposob konfekcjonowania przedmiotu umowy.

3. Dopuszcza si? mo?liwo?? zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy wlasnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje tak? zmian?.

4. Dopuszcza si? mo?liwo?? obni?enia wielko?ci ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w ni?szej cenie.

5. Dopuszcza si? mo?liwo?? zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygni?tego post?powania. Zmiana ceny nast?puje nie wcze?niej ni? z dniem wej?cia w ?ycie aktu prawnego zmieniaj?cego stawk? podatku VAT.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Miscellaneous food products

2017/S 193-395572

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika
ul. Chalubi?skiego 7
Koszalin
75-581
Poland
Contact person: Bo?ena Sterczy?ska
Telephone: +48 943488104
E-mail: bozena.sterczynska@swk.med.pl
Fax: +48 943488103
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.swk.med.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Artykuly spo?ywcze: mleko; przetwory mleczarskie; owoce i warzywa ?wie?e i mro?one, jaja ?wie?e, ziemniaki jadalne, woda mineralna, artykuly spo?ywcze ro?ne, mi?so i w?dliny, pieczywo i ryby.

Reference number: TP.382.99.2017 BS
II.1.2) Main CPV code
15800000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 056 377.50 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mleko

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 95 250.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przetwory mleczarskie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 176 102.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Owoce ?wie?e

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 9 590.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Warzywa ?wie?e

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 43 737.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Warzywa i owoce mro?one

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 27 831.30 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jaja ?wie?e

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 560.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ziemniaki jadalne

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
03212100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 30 960.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Woda mineralna

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
41100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 45 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Artykuly spo?ywcze ro?ne

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 139 786.70 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mi?so, w?dliny, drob

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 345 288.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pieczywo

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 60 276.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ryby ?wie?e, mro?one, w?dzone, solone oraz konserwy rybne

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
03311000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 58 995.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Koszalin: Miscellaneous food products
ND Document number 395572-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Szpital Wojewodzki im. Mikolaja Kopernika
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 03142500 - Eggs
03212100 - Potatoes
03311000 - Fish
15100000 - Animal products, meat and meat products
15300000 - Fruit, vegetables and related products
15500000 - Dairy products
15511000 - Milk
15800000 - Miscellaneous food products
15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
41100000 - Natural water
OC Original CPV code 03142500 - Eggs
03212100 - Potatoes
03311000 - Fish
15100000 - Animal products, meat and meat products
15300000 - Fruit, vegetables and related products
15500000 - Dairy products
15511000 - Milk
15800000 - Miscellaneous food products
15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
41100000 - Natural water
RC NUTS code PL426
IA Internet address (URL) www.swk.med.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >