Poland-Malbork: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003512273322446
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392703-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Malbork: Construction work

2017/S 192-392703

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Malbork
pl. Slowia?ski 5
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Stare POle
Marynarki Wojennej 6
Stare Pole
82-220
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Sztumski
Mickiewicza 31
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Malborski
Pl. Slowia?ski 17
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Nowy Staw
Bema 1
Nowy Staw
82-230
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Miato i Gmina Sztum
Mickiewicza 39
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Malbork
Ceglana 7
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu: ?Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi.

Reference number: IZP.271.8.TERM-W.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest Wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu: ?Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dzialania 10.2 Efektywno?? energetyczna, Poddzialania 10.2.1 Efektywno?? energetyczna-wsparcie dotacyjne, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamowienie udzielane w 23 cz??ciach.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 427 518.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Malborku przy ul. Plac Slowia?ski 5.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Malbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 17 380,00m3. Zakres robot:a) Docieplenie stropodachu wentylowanego; b) Wymiana drzwi; c) Wymiana okien drewnianych; d)Wymiana instalacji c.o.;e) Dostawa i monta? urz?dze? o?wietleniowych i elektrotechnicznych;

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

NOwy Staw.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 3 283,13m3

Zakres robot:

a) Ocieplenie cz??ci ?cian zewn?trznych nadziemnych;

b) Ocieplenie stropodachu;

c) Wymiana stolarki okiennej;

d) Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkol w Starym Polu przy ul. Gen. Jozefa Bema 6.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Stare POle.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres robot:

a) Ocieplenie ?cian zewn?trznych budynku starej szkoly, nowej Sali gimnastycznej;

b) Ocieplenie stropu poddasza b. starej szkoly;

c) Ocieplenie dachu b. nowej Sali gimnastycznej;

d) Izolacja dachu zaplecza Sali gimnastycznej;

e) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

f) Modernizacja instalacji c.o.;

g) Instalacja odgromowa;

h) Ocieplenie cokolow;

i) Wymiana orynnowania.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Stare POle.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres robot:

a) Izolacja ?cian zewn?trznych;

b) Izolacja ?cian poddasza;

c) Izolacja ?cian zewn?trznych powy?ej gruntu;

d) Izolacja ?cian przy gruncie;

e) Izolacja stropu pomieszcze? poddasza;

f) Izolacja dachow w skosach;

g) Wymiana ?starej stolarki okiennej;

h) Modernizacja instalacji c.w.u.;

i) Wymiana instalacji c.o.;

j) Instalacja odgromowa;

k) Renowacja stolarki drzwiowej;

l) Wymiana orynnowania.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Koloz?biu.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Powiat sztumski.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 346,99m3

Zakres robot:

a) prace rozbiorkowo ? przygotowawcze (?ciany i dach);

b) prace termomodernizacyjne i wyko?czeniowe (ocieplenie ?cian, stolarka, dach).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 149,90m3

Zakres robot:

i. Modernizacja przegrody ?ciana zewn?trzna;

ii. Monta? paneli fotowoltaicznych;

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku glownym Zespolu Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z monta

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 25 379,00m3

Zakres robot:

a) Ocieplenie ?cian zewn?trznych;

b) Ocieplenie stropodachu;

c) Wymiana stolarki okiennej;

d) Modernizacja instalacji c.o.;

e) Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Internatu Zespolu Szkol Zawodowych w Barlewiczkach wraz z monta?em instalacji fotowoltaicznej.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Powiat sztumski.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 9 612,00m3

Zakres robot:

a) Ocieplenie ?cian zewn?trznych;

b) Wymiana okien;

c) Modernizacja ukladu grzewczego;

d) Monta? paneli fotowoltaicznych.

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku glownego Zespolu Szkol Zawodowych w Barlewiczkach.

Kubatura: 8 831,00m3

Zakres robot:

a) Monta? paneli fotowoltaicznych.

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku warsztatow Zespolu Szkol Zawodowych w Barlewiczkach.

Kubatura: 3 266,00m3

Zakres robot:

a) Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkol w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Dzierzgo?.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 9 801,30m3

Zakres robot:

a) Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urz?du Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

MAlbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 5 029,00m3

Zakres robot:

i. Termomodernizacja przegrody ? ?ciany poni?ej poziomu gruntu;

ii. Termomodernizacja przegrody ? ?ciany powy?ej poziomu gruntu;

iii. Termomodernizacja przegrody ? Dach;

iv. Instalacje sanitarne ? roboty monta?owe (monta? grzejnikow, monta? zespolu solarnego);

v. Wymiana stolarki;

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

MAlbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 4 092,24m3

Zakres robot:

a) Demonta?e i rozbiorka:

a.1. Demonta? i ponowny monta? elementow ozdobnych dachu;

a.2. Rozbiorka istniej?cego pokrycia dachowego;

a.3. Rozbiorka rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich;

a.4. Rozbiorka komina;

a.5. Elementy zabezpieczaj?ce i komunikacyjne na dachu, zsypy od dachowki i gruzu;

a.6. Wywoz i utylizacja gruzu.

b) Wymiana elementow konstrukcyjnych wi??by dachowej, pokrycie dachowk?, rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie:

b.1. Wymiana elementow konstrukcyjnych wi??by;

b.2. Impregnacja wi??by dachowej;

b.3. Pokrycie dachowk? marsylk?, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow;

b.4. Termoizolacja dachu;

b.5. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie.

c) Rusztowanie:

c.1. Instalacja odgromowa (w tym odtworzenie chodnika).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

MAlbork.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 2 060,00m3

Zakres robot: ocieplenie ?cian zewn?trznych budynku; docieplenie dachu i stropu nad poddaszem; modernizacja instalacji c.w.u.; modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 11 503,48m3

Zakres robot: Docieplenie dachu; Monta? paneli fotowoltaicznych; Wymiana o?wietlenia wewn?trznego; Wymiana instalacji elektrycznej (III Pi?tro).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoly Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 17 402,50m3 Zakres robot: Budynek A Docieplenie ?cian budynku; Wymiana ?wietlikow; Wymiana o?wietlenia. Budynek BDocieplenie ?cian przyziemia i ?cian podziemnych;Wymiana drzwi drewnianych; Wymiana starej stolarki okiennej PCV (sala lekcyjna na I pi?trze);Izolacja pozioma ?cian fundamentow;Wymiana o?wietlenia. Budynek C Docieplenie ?cian budynku; Docieplenie stropodachu;Wymiana starej drewnianej stolarki okiennej; Izolacja pozioma ?cian fundamentowych;Wymian? drzwi zewn?trznych drewnianych, Wymiana o?wietlenia wewn?trznego; Monta? instalacji fotowoltaicznej na wszystkich budynkach wraz z wymian? i korekt? instalacji odgromowej dostosowuj?cej do przebiegu paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Go?ciszewie.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Go?ciszewo.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 628,78m3

Zakres robot: Docieplenie ?cian budynku; Docieplenie posadzek; Docieplenie stropodachu; Termomodernizacja kotlowni (docieplenie ?cian, stropodachu, wymiana kotla co z w?glowego na opalany pelletem);Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania; Monta? paneli fotowoltaicznych; Niezb?dne prace remontowe;Wymiana o?wietlenia wewn?trznego na energooszcz?dne LED.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku A B C Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Gmina Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 5 506,46 Zakres robot: Budynek A Wymiana wewn?trznej instalacji c.o. monta? grzejnikow plytowych z zaworami termostatycznymi, rownowa?enie hydrauliczne;Docieplenie ?cian zewn?trznych; Wymiana starej stolarki okiennej; Wymiana drzwi wej?ciowych; Docieplenie podlogi; Wymiana o?wietlenia wewn?trznego;Niezb?dne prace remontowe.Budynek B Docieplenie podlogi, poddasza oraz dachu;Docieplenie ?cian wewn?trznych na poddaszu; Docieplenie podlog na gruncie w niepodpiwniczonej cz??ci obiektu;Wymiana stolarki okiennej; Wymiana drzwi zewn?trznych do piwnicy;Kompleksowa modernizacja kotlowni w?glowej polegaj?ca na wymianie kotlow na biomas? (pellet) z peln? automatyk? oraz adaptacja pomieszcze? do nowych potrzeb;monta? zaworow termostatycznych na istniej?cych grzejnikach oraz regulacja instalacji c.o.; Wymiana o?wietlenia wewn?trznego; Niezb?dne prace remontowe.Budynek C Docieplenie ?cian zewn?trznych i wymiana drzwi;Wymiana drzwi drewnianych; Wymiana instalacji centralnego ogrzewania; Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z monta?em zaworow termostatycznych; Wymiana o?wietlenia na energooszcz?dne LED; niezb?dne prace remontowe. Monta? paneli fotowoltaicznych o mocy 250 Wp na polaci dachowej budynkow szkoly ? monta? z ekspozycj? poludniow?, nachylenie zbli?one do 45 st.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Postolinie.

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Postolin.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 701.69m3

Zakres robot: Docieplenie ?cian budynku; Wymian? stolarki okiennej i drzwiowej;Docieplenie stropodachu; Budowa kotlowni na paliwo stale ? pellet drzewny ? wyposa?onej w automatyk? pogodow?. Automatyczny podajnik paliwa. Budowa instalacji centralnego ogrzewania ? monta? grzejnikow plytowych, zaworow termostatycznych i podpionowych, rownowa?enie hydrauliczne;

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku u?yteczno?ci publicznej, w ktorym mie?ci si? Powiatowy Urz?d Pracy w Sztumie przy ul. Chelmi?skiej 9 i 11.

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 664,00 m3 Zakres robot: Docieplenie ?cian budynku; Docieplenie stropodachu;Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej;Wymiana instalacji centralnego ogrzewania; Wymiana o?wietlenia na energooszcz?dne LED;Monta? paneli fotowoltaicznych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54.

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 30 733,08m3 Zakres robot: Monta? instalacji fotowoltaicznej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespolu Szkol w Czerninie przy ul. Donimirskich 19.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Czernin.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 14 820,90m3 Zakres robot: Monta? instalacji fotowoltaicznej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 7 078,30 m3 Zakres robot: Monta? instalacji fotowoltaicznej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Dzierzgo?.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 1 748,22m3 Zakres robot: Ocieplenie ?cian zewn?trznych; Ocieplenie stropodachu; Wymiana stolarki drzwiowej; Modernizacja instalacji c.o.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. Sierakowskich 15

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Sztum.

II.2.4) Description of the procurement:

Kubatura: 1 897,36m3Zakres robot: prace rozbiorkowo ? przygotowawcze (?ciany piwnic, ?ciany nadziemia i dach); prace wla?ciwe ( ?ciany piwnic, opaska wokol budynku, ?ciany nadziemia, dach.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dn. 28/06/2016.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-220711
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Malborku przy ul. Plac Slowia?ski 5.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkol w Starym Polu przy ul. Gen. Jozefa Bema 6.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Termomodernizacja budynku O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Koloz?biu.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku glownym Zespolu Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z monta

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Termomodernizacja budynku Internatu Zespolu Szkol Zawodowych w Barlewiczkach wraz z monta?em instalacji fotowoltaicznej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MSP ?SMOK Keister, Ksepka Spolka Jawna
ul. Kanalowa 13
Starogard gda?ski
83-200
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 095 850.71 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkol w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urz?du Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Go?ciszewie.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. Mieszka I1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 447 536.59 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Termomodernizacja budynku A B C Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Postolinie.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
P.P.H.U. ?DAW-MAR Dawid Markowicz
Grudziadzka 198
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 238 048.60 PLN / Highest offer: 267 495.93 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Termomodernizacja budynku u?yteczno?ci publicznej, w ktorym mie?ci si? Powiatowy Urz?d Pracy w Sztumie przy ul. Chelmi?skiej 9 i 11.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. MIeszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 319 408.94 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. MIeszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 144 097.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespolu Szkol w Czerninie przy ul. Donimirskich 19.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. MIeszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 92 780.49 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. Mieszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 89 795.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. Sierakowskich 15.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoly Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PPHU DAW-MAR Dawid MArkowicz
ul. Grudzi?dzka 19B
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 1 510 203.64 PLN / Highest offer: 1 910 576.98 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587770
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Malbork: Construction work

2017/S 192-392703

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Malbork
pl. Slowia?ski 5
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Stare POle
Marynarki Wojennej 6
Stare Pole
82-220
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Sztumski
Mickiewicza 31
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Powiat Malborski
Pl. Slowia?ski 17
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Nowy Staw
Bema 1
Nowy Staw
82-230
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Miato i Gmina Sztum
Mickiewicza 39
Sztum
82-400
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.1) Name and addresses
Gmina Malbork
Ceglana 7
Malbork
82-200
Poland
Contact person: Waldemar Kurpias
Telephone: +48 556290400
E-mail: mof@um.malbork.pl
Fax: +48 556473325
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.malbork.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie termomodernizacji obiektow w ramach projektu: ?Poprawa efektywno?ci energetycznej w obiektach u?yteczno?ci publicznej na terenie Powi?la i ?ulaw (wraz z dzialaniami informacyjno-edukacyjnymi.

Reference number: IZP.271.8.TERM-W.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 427 518.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Malborku przy ul. Plac Slowia?ski 5.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkol w Starym Polu przy ul. Gen. Jozefa Bema 6.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Koloz?biu.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku glownym Zespolu Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z monta

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Internatu Zespolu Szkol Zawodowych w Barlewiczkach wraz z monta?em instalacji fotowoltaicznej.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkol w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urz?du Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoly Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Go?ciszewie.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku A B C Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Postolinie.

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku u?yteczno?ci publicznej, w ktorym mie?ci si? Powiatowy Urz?d Pracy w Sztumie przy ul. Chelmi?skiej 9 i 11.

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54.

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespolu Szkol w Czerninie przy ul. Donimirskich 19.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. Sierakowskich 15

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-220711

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Malborku przy ul. Plac Slowia?ski 5.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkol w Starym Polu przy ul. Gen. Jozefa Bema 6.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Termomodernizacja budynku O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Koloz?biu.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku glownym Zespolu Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkol w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z monta

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Termomodernizacja budynku Internatu Zespolu Szkol Zawodowych w Barlewiczkach wraz z monta?em instalacji fotowoltaicznej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MSP ?SMOK Keister, Ksepka Spolka Jawna
ul. Kanalowa 13
Starogard gda?ski
83-200
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 095 850.71 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkol w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urz?du Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Go?ciszewie.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. Mieszka I1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 447 536.59 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Termomodernizacja budynku A B C Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Postolinie.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
P.P.H.U. ?DAW-MAR Dawid Markowicz
Grudziadzka 198
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 238 048.60 PLN / Highest offer: 267 495.93 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Termomodernizacja budynku u?yteczno?ci publicznej, w ktorym mie?ci si? Powiatowy Urz?d Pracy w Sztumie przy ul. Chelmi?skiej 9 i 11.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. MIeszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 319 408.94 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. MIeszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 144 097.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespolu Szkol w Czerninie przy ul. Donimirskich 19.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. MIeszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 92 780.49 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Monta? instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
ul. Mieszka I 1/20
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 89 795.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

Termomodernizacja budynku Urz?du Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. Sierakowskich 15.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoly Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PPHU DAW-MAR Dawid MArkowicz
ul. Grudzi?dzka 19B
Kwidzyn
82-500
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 1 510 203.64 PLN / Highest offer: 1 910 576.98 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Malbork: Construction work
ND Document number 392703-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place MALBORK
AU Authority name Miasto Malbork
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) http://www.bip.malbork.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >