Netherlands-Groningen: Health and social work services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003512429522844
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393939-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Groningen: Health and social work services

2017/S 192-393939

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)
Hanzeplein 120
Groningen
9704 CB
Netherlands
Contact person: Secretariaat RIGG
Telephone: +31 503676461
E-mail: RIGG.secretariaat@groningen.nl
NUTS code: NL11

Internet address(es):

Main address: http://www.RIGG.nl

Address of the buyer profile: http://www.RIGG.nl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

RIGG aanbesteding gecertificeerde instellingen.

II.1.2) Main CPV code
85000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De opdracht heeft uitsluitend betrekking op het verrichten van diensten. Het betreft hier diensten in het kader van de Jeugdwet, meer specifiek het uitvoeren van:

?kinderbeschermingsmaatregelen;

?preventieve jeugdbescherming-werkzaamheden;

?jeugdreclassering.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 750 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL11
II.2.4) Description of the procurement:

De opdracht heeft uitsluitend betrekking op het verrichten van diensten. Het betreft hier diensten in het kader van de Jeugdwet, meer specifiek het uitvoeren van:

?kinderbeschermingsmaatregelen;

?preventieve jeugdbescherming-werkzaamheden;

?jeugdreclassering.

De RIGG wil met deze inkoop bereiken dat zij:

?over voldoende GI's beschikt om de hiervoor genoemde diensten te kunnen aanbieden aan jeugdigen die daarvoor in aanmerking komen;

?de genoemde diensten kan aanbieden binnen de beschikbare financiele middelen;

?GI's kan stimuleren tot transformeren, afschalen en samenwerken.

Het gaat in deze aanbesteding om een raamovereenkomst, aan te besteden volgens de procedure voor sociale en specifieke diensten ex art. 2.38 Aanbestedingswet. De RIGG sluit een raamovereenkomst met minimaal 2 en maximaal 5 aanbieders voor een looptijd van 48 maanden ingaande op 1.1.2018.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: (Voorlopig) certificaat van het Keurmerk Instituut / Weighting: KO
Price - Weighting: Tarief vastgesteld
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-279156
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Stichting Jeugdbescherming Noord
Groningen
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
Utrecht
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
Amsterdam
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Cooperatie Jeugd Veilig Verder UA
Amsterdam
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Noord-Nederland
Groningen
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Groningen: Health and social work services

2017/S 192-393939

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)
Hanzeplein 120
Groningen
9704 CB
Netherlands
Contact person: Secretariaat RIGG
Telephone: +31 503676461
E-mail: RIGG.secretariaat@groningen.nl
NUTS code: NL11

Internet address(es):

Main address: http://www.RIGG.nl

Address of the buyer profile: http://www.RIGG.nl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

RIGG aanbesteding gecertificeerde instellingen.

II.1.2) Main CPV code
85000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 750 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL11

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-279156

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stichting Jeugdbescherming Noord
Groningen
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
Utrecht
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
Amsterdam
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Cooperatie Jeugd Veilig Verder UA
Amsterdam
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 750 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Groningen: Health and social work services
ND Document number 393939-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place GRONINGEN
AU Authority name Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 85000000 - Health and social work services
OC Original CPV code 85000000 - Health and social work services
RC NUTS code NL11
IA Internet address (URL) http://www.RIGG.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >