Poland-Pomiechowek: Secondary road construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003512556459269
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392696-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pomiechowek: Secondary road construction work

2017/S 192-392696

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Pomiechowek
013270531
ul. Szkolna 1a
Pomiechowek
05-180
Poland
Contact person: Monika Orzol
Telephone: +48 227652720
E-mail: przetargi@pomiechowek.pl
Fax: +48 227652710
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.pomiechowek.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przygotowanie terenow inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechowek w celu nadania im nowych funkcji spolecznych i gospodarczych (PomInvest).

Reference number: WIZP.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
45233123
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie terenow inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechowek w celu nadania im nowych funkcji spolecznych i gospodarczych (PomInvest) poprzez kompleksowe wyposa?enie dzialek w infrastruktur? techniczn? (uzbrojenie). Zakres zamowienia obejmuje budow?: 1. sieci kanalizacji sanitarnej, 2. sieci kanalizacji deszczowej, 3. zbiornika czasowej retencji wody opadowej, 4. sieci wodoci?gowej, 5. kanalu technologicznego, 6. o?wietlenia drogowego, 7. drog, chodnika, ci?gu pieszo-rowerowego. Szczegolowo Opis Przedmiotu Zamowienia okre?lony zostal w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 40 106 903.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233161
45231300
45247270
45233220
45100000
45233140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913
Main site or place of performance:

Polska, miejscowo?? Nowy Modlin, Gmina Pomiechowek, powiat nowodworski, wojewodztwo mazowieckie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie terenow inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechowek w celu nadania im nowych funkcji spolecznych i gospodarczych (PomInvest) poprzez kompleksowe wyposa?enie dzialek w infrastruktur? techniczn? (uzbrojenie). Zakres zamowienia obejmuje budow?: 1. sieci kanalizacji sanitarnej, 2. sieci kanalizacji deszczowej, 3. zbiornika czasowej retencji wody opadowej, 4. sieci wodoci?gowej, 5. kanalu technologicznego, 6. o?wietlenia drogowego, 7. drog, chodnika, ci?gu pieszo-rowerowego. Szczegolowo Opis Przedmiotu Zamowienia okre?lony zostal w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres Gwarancji i R?kojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16.
II.2.14) Additional information

Dzialaj?c na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore mialy by? przeznaczone na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 085-165082
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przygotowanie terenow inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechowek w celu nadania im nowych funkcji spolecznych i gospodarczych (PomInvest)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
IDS-BUD Spolka Akcyjna
892-145-98-49
ul. Grzybowska 87
Warszawa
00-844
Poland
E-mail: biuro@ids-bud.pl
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 106 903.01 PLN
Lowest offer: 35 399 400.00 PLN / Highest offer: 56 077 441.50 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty w zakresie robot bran?y drogowej; cz??? robot budowlano-monta?owych.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezez Krajowej Izby Odwolawczej
02-676
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587802

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegolowe zasady ochrony prawnej przewidziane zostaly w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezez Krajowej Izby Odwolawczej
02-676
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pomiechowek: Secondary road construction work

2017/S 192-392696

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Pomiechowek
013270531
ul. Szkolna 1a
Pomiechowek
05-180
Poland
Contact person: Monika Orzol
Telephone: +48 227652720
E-mail: przetargi@pomiechowek.pl
Fax: +48 227652710
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.pomiechowek.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przygotowanie terenow inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechowek w celu nadania im nowych funkcji spolecznych i gospodarczych (PomInvest).

Reference number: WIZP.271.16.2017
II.1.2) Main CPV code
45233123
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 40 106 903.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233161
45231300
45247270
45233220
45100000
45233140
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL913

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 085-165082

Section V: Award of contract

Title:

Przygotowanie terenow inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechowek w celu nadania im nowych funkcji spolecznych i gospodarczych (PomInvest)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
IDS-BUD Spolka Akcyjna
892-145-98-49
ul. Grzybowska 87
Warszawa
00-844
Poland
E-mail: biuro@ids-bud.pl
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 106 903.01 PLN
Lowest offer: 35 399 400.00 PLN / Highest offer: 56 077 441.50 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Pomiechowek: Secondary road construction work
ND Document number 392696-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place POMIECHOWEK
AU Authority name Gmina Pomiechowek (013270531)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45100000 - Site preparation work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45233123 - Secondary road construction work
45233140 - Roadworks
45233161 - Footpath construction work
45233220 - Surface work for roads
45247270 - Reservoir construction works
OC Original CPV code 45100000 - Site preparation work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45233123 - Secondary road construction work
45233140 - Roadworks
45233161 - Footpath construction work
45233220 - Surface work for roads
45247270 - Reservoir construction works
RC NUTS code PL913
IA Internet address (URL) http://www.pomiechowek.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >