Poland-Warsaw: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003512772588940
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395593-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 193-395593

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentow
526-10-09-497
pl. Powsta?cow Warszawy 1
Warszawa
00-950
Poland
Contact person: Artur Krowka i Piotr Kulma
Telephone: +48 225560129
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Fax: +48 228262030
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.uokik.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uokik.gov.pl/przetargi.php
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: Ochrona Praw Konkurencji i Konsumentow

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu laboratoryjnego dla laboratoriow Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

Reference number: BBA-2/262-40/2017
II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu laboratoryjnego dla laboratoriow Urz?du. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na siedemna?cie cz??ci:

Chlodziarka 1 szt.

Redestylator 2 szt.

G?sto?ciomierz oscylacyjny do pomiaru g?sto?ci cieczy 1 szt.

Biureta automatyczna sterowana mikroprocesorowo 1 szt.

Mlynek no?owy 1 szt.

System pro?niowy do zat??ania probek cieklych 1 szt.

Automatyczny aparat do oznaczania pr??no?ci par 1 szt.

Zmywarka laboratoryjna 1 szt.

La?nia wodna 1 szt.

La?nia wodna z chlodzeniem i wytrz?saniem 1 szt.

Pompa turbomolekularna do GCMS 2010+ firmy SHIMADZU wraz z instalacj? 1 szt.

Chlodziarka laboratoryjna 1 szt.

Chlodziarko-zamra?arka 1 szt.

La?nia wodna Gerbera 1 szt.

Pluczka automatyczna do mikroplytek ELISA 1 szt.

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zaplonu w tyglu zamkni?tym probek o malej obj?to?ci 1 szt.

Ultratermostat cyrkulacyjny z chlodzeniem 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chlodziarka ? 1 sztuka

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Katowicach, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa chlodziarki ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Warunki serwisu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Redestylator ? 2 sztuki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa redestylatora ? 2 sztuki. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Warunki serwisu / Weighting: 22
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

G?sto?ciomierz oscylacyjny do pomiaru g?sto?ci cieczy ? 1 sztuka

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa g?sto?ciomierza oscylacyjnego do pomiaru g?sto?ci cieczy ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Biureta automatyczna sterowana mikroprocesorowo ? 1 sztuka

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 3, 61 -745 Pozna? (III pi?tro kamienicy bez windy).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa biurety automatycznej sterowanej mikroprocesorowo ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Warunki serwisu / Weighting: 7
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 9
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Mlynek no?owy ? 1 sztuka

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (V pi?tro budynku).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa mlynka no?owego ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 16
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

System pro?niowy do zat??ania probek cieklych ? 1 sztuka

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (V pi?tro budynku).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa systemu pro?niowego do zat??ania probek cieklych ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 18
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Automatyczny aparat do oznaczania pr??no?ci par ? 1 sztuka

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktow Chemii Gospodarczej z siedzib? w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania pr??no?ci par ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Czas trwania pomiaru / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zmywarka laboratoryjna ? 1 sztuka

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zmywarki laboratoryjnej ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Warunki serwisu / Weighting: 22
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

La?nia wodna ? 1 sztuka

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Specjalistyczne Laboratorium Produktow Wlokienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzib? w Lodzi, ul. M. Sklodowskiej ? Curie 19/27, 90-570 Lod? (budynek B, I pi?tro).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa la?ni wodnej ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 16
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 24
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

La?nia wodna z chlodzeniem i wytrz?saniem ? 1 sztuka

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Specjalistyczne Laboratorium Produktow Wlokienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzib? w Lodzi, ul. M. Sklodowskiej ? Curie 19/27, 90-570 Lod? (budynek B, I pi?tro).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa la?ni wodnej z chlodzeniem i wytrz?saniem ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 16
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 22
Price - Weighting: 58
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompa turbomolekularna do GCMS 2010+ firmy SHIMADZU wraz z instalacj? ? 1 sztuka

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Specjalistyczne Laboratorium Produktow Wlokienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzib? w Lodzi, ul. M. Sklodowskiej ? Curie 19/27, 90-570 Lod? (budynek B, I pi?tro).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa pompy turbomolekularnej do GCMS 2010+ firmy SHIMADZU wraz z instalacj? ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Chlodziarka laboratoryjna ? 1 sztuka

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 76, Kielce, (II pi?tro budynku ? ustawienie w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Laboratorium).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa chlodziarki laboratoryjnej ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Chlodziarko-zamra?arka ? 1 sztuka

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 76, Kielce, (II pi?tro budynku ? ustawienie w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Laboratorium).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa chlodziarko-zamra?arki ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

La?nia wodna Gerbera ? 1 sztuka

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa la?ni wodnej Gerbera ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Warunki serwisu / Weighting: 8
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pluczka automatyczna do mikroplytek ELISA ? 1 sztuka

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (V pi?tro).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa pluczki automatycznej do mikroplytek ELISA ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 24
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 16
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zaplonu w tyglu zamkni?tym probek o malej obj?to?ci ? 1 sztuka

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktow Chemii Gospodarczej z siedzib? w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zaplonu w tyglu zamkni?tym probek o malej obj?to?ci ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Moc urz?dze? / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Warunki serwisu / Weighting: 6
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultratermostat cyrkulacyjny z chlodzeniem ? 1 sztuka

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy jest Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzib? w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ultratermostatu cyrkulacyjnego z chlodzeniem ? 1 sztuka. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? ?Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia / dane techniczne oferowanego sprz?tu. W kolumnie oznaczonej nazw? ?Minimalne wymagania Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy okre?lil minimalne parametry techniczne, jako?ciowe i eksploatacyjne jakie musi spelnia? oferowany sprz?t laboratoryjny oraz wymagane warunki realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 18
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w calo?ci w terminie do 21 grudnia 2017 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Cz??ci II SIWZ, tj. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane

lub s? wykonywane nale?ycie ? potwierdzaj?cy spelnianie warunku okre?lonego w pkt 1.2.1. lit. A Cz??ci II SIWZ (wypelniony i podpisany Zal?cznik Nr 7 do SIWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, i? w ci?gu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, wykonal jedno zamowienie odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia jak okre?lony w SIWZ, tj. polegaj?ce na dostawie i instalacji sprz?tu laboratoryjnego spelniaj?cego podobne funkcje jak okre?lony w SIWZ, w zakresie ka?dej z cz??ci zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w Zal?czniku Nr 9 do SIWZ ?Istotne postanowienia umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentow, pl. Powsta?cow Warszawy 1, 00-950 Warszawa, sala 400, IV pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

? nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowie? publicznych oraz art.24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych,

? spelniaj? warunek okre?lony w pkt III. 1.3 ogloszenia.

Wszyscy Wykonawcy s? zobowi?zani zlo?y?:

aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, zwanego dalej rownie? ?JEDZ),

? po otwarciu ofert:

1.2. o?wiadczenie o przynale?no?ci (wzor o?wiadczenia Zal?cznik Nr 3 do SIWZ) lub braku przynale?no?ci (wzor o?wiadczenia Zal?cznik Nr 3A do SIWZ) do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowie? publicznych -

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w pkt 8.8 Cz??ci I SIWZ.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Cz??ci II SIWZ, tj.

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

2.2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow,

2.3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

2.4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,

2.5. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du, lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat,

2.6. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

2.7. o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych,

2.8. dokumentow dotycz?cych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na jego zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu ? je?eli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla ka?dej cz??ci osobno w wysoko?ci:

Cz??? I 200,00 zl (slownie zlotych: dwie?cie 00/100)

Cz??? II 300,00 zl (slownie zlotych: trzysta 00/100)

Cz??? III 700,00 zl (slownie zlotych: siedemset 00/100)

Cz??? IV 100,00 zl (slownie zlotych: sto 00/100)

Cz??? V 650,00 zl (slownie zlotych: sze??set pi??dziesi?t 00/100)

Cz??? VI 1 500,00 zl (slownie zlotych: jeden tysi?c pi??set 00/100)

Cz??? VII 1 400,00 zl (slownie zlotych: jeden tysi?c czterysta 00/100)

Cz??? VIII 650,00 zl (slownie zlotych: sze??set pi??dziesi?t 00/100)

Cz??? IX 150,00 zl (slownie zlotych: sto pi??dziesi?t 00/100)

Cz??? X 400,00 zl (slownie zlotych: czterysta 00/100)

Cz??? XI 800,00 zl (slownie zlotych: osiemset 00/100)

Cz??? XII 450,00 zl (slownie zlotych: czterysta pi??dziesi?t 00/100)

Cz??? XIII 300,00 zl (slownie zlotych: trzysta 00/100)

Cz??? XIV 50,00 zl (slownie zlotych: pi??dziesi?t 00/100)

Cz??? XV 300,00 zl (slownie zlotych: trzysta 00/100)

Cz??? XVI 1 400,00 zl (slownie zlotych: jeden tysi?c trzysta 00/100)

Cz??? XVII 600,00 zl (slownie zlotych: sze??set 00/100).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 193-395593

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentow
526-10-09-497
pl. Powsta?cow Warszawy 1
Warszawa
00-950
Poland
Contact person: Artur Krowka i Piotr Kulma
Telephone: +48 225560129
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Fax: +48 228262030
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.uokik.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: Ochrona Praw Konkurencji i Konsumentow

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu laboratoryjnego dla laboratoriow Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

Reference number: BBA-2/262-40/2017
II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chlodziarka ? 1 sztuka

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Redestylator ? 2 sztuki

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

G?sto?ciomierz oscylacyjny do pomiaru g?sto?ci cieczy ? 1 sztuka

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Biureta automatyczna sterowana mikroprocesorowo ? 1 sztuka

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mlynek no?owy ? 1 sztuka

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

System pro?niowy do zat??ania probek cieklych ? 1 sztuka

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Automatyczny aparat do oznaczania pr??no?ci par ? 1 sztuka

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zmywarka laboratoryjna ? 1 sztuka

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

La?nia wodna ? 1 sztuka

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

La?nia wodna z chlodzeniem i wytrz?saniem ? 1 sztuka

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompa turbomolekularna do GCMS 2010+ firmy SHIMADZU wraz z instalacj? ? 1 sztuka

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chlodziarka laboratoryjna ? 1 sztuka

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chlodziarko-zamra?arka ? 1 sztuka

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

La?nia wodna Gerbera ? 1 sztuka

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pluczka automatyczna do mikroplytek ELISA ? 1 sztuka

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zaplonu w tyglu zamkni?tym probek o malej obj?to?ci ? 1 sztuka

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultratermostat cyrkulacyjny z chlodzeniem ? 1 sztuka

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
38900000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
ND Document number 395593-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentow (526-10-09-497)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38900000 - Miscellaneous evaluation or testing instruments
OC Original CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38900000 - Miscellaneous evaluation or testing instruments
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.uokik.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >