Netherlands-Amsterdam: Telecommunications services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003512782174163
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393920-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Amsterdam: Telecommunications services

2017/S 192-393920

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
322111867
Dubbelink 1
Amsterdam Zuidoost
1102 AL
Netherlands
Contact person: Willeke Wieringa
Telephone: +31 653438964
E-mail: Willeke.Wieringa@hetnic.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.zaam.nl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europese aanbesteding voor de levering van mobiele telefonie t.b.v. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland, Nederlandse Zorgautoriteit, GGD Gelderland-Zuid, Veiligheidsreg...

Reference number: EG.163049/LT
II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Dit betreft een openbare aanbesteding voor de levering van mobiele telefonie voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland, Nederlandse Zorgautoriteit, GGD Gelderland Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, hierna te noemen de aanbestedende diensten, met aanbestedingskenmerk EG.163049/LT.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

De aanbestedende diensten voeren met onderhavige aanbesteding een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure uit voor de voor de levering van mobiele telefonie (spraak en data). In bijlage 3 Prijzenblad is een overzicht opgenomen van de omvang van deze opdracht. De genoemde hoeveelheden zijn een indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: K1 Dekking (75 %) en kwaliteit (25 %) mobiel netwerk / Weighting: 80000
Quality criterion - Name: K2 Rapportages en beheer van mobiele telefonie / Weighting: 40000
Quality criterion - Name: K3 Migratie mobiele telefonie (project) / Weighting: 30000
Quality criterion - Name: K4 Ondersteuning instelling op smartphones / Weighting: 10000
Quality criterion - Name: K5 Uitsturen groep SMS / Weighting: 20000
Quality criterion - Name: K6 Inruil van smartphones / Weighting: 20000
Price - Weighting: 1
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

De overeenkomst zal een initiele looptijd hebben van 3 jaar.

De aanbestedende diensten wensen voor ieder perceel met 1 inschrijver een overeenkomst te sluiten. De aanbestedende diensten hebben daarbij een eenzijdige optie tot verlenging van deze opdracht van maximaal 2 keer 12 maanden. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens een verlenging onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgelegd. Over het al dan niet inzetten van de variabele verlenging wordt te zijner tijd door elke aanbestedende dienst afzonderlijk besloten.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-221451
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Europese aanbesteding voor de levering van mobiele telefonie t.b.v. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland, Nederlandse Zorgautoriteit, GGD Gelderland-Zuid, Veiligheidsreg...

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
KPN BV
27124701
Maanplein 55 TP5/6.25
's-Gravenhage
2516 CK
Netherlands
Telephone: +31 703434343
E-mail: tenderdesk@kpn.com
NUTS code: NL

Internet address: http://www.kpn.com

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
1076 AV
Netherlands
Telephone: +31 205412111
E-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
Fax: +31 205413901

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Amsterdam: Telecommunications services

2017/S 192-393920

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
322111867
Dubbelink 1
Amsterdam Zuidoost
1102 AL
Netherlands
Contact person: Willeke Wieringa
Telephone: +31 653438964
E-mail: Willeke.Wieringa@hetnic.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.zaam.nl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europese aanbesteding voor de levering van mobiele telefonie t.b.v. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland, Nederlandse Zorgautoriteit, GGD Gelderland-Zuid, Veiligheidsreg...

Reference number: EG.163049/LT
II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-221451

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Europese aanbesteding voor de levering van mobiele telefonie t.b.v. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland, Nederlandse Zorgautoriteit, GGD Gelderland-Zuid, Veiligheidsreg...

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
KPN BV
27124701
Maanplein 55 TP5/6.25
's-Gravenhage
2516 CK
Netherlands
Telephone: +31 703434343
E-mail: tenderdesk@kpn.com
NUTS code: NL

Internet address: http://www.kpn.com

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Netherlands-Amsterdam: Telecommunications services
ND Document number 393920-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place AMSTERDAM
AU Authority name Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs (322111867)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 64200000 - Telecommunications services
OC Original CPV code 64200000 - Telecommunications services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.zaam.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >