Belgium-Waregem: Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003512828295176
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395459-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Waregem: Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying

2017/S 193-395459

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Waregem
BE 207.433.708
Gemeenteplein 2
Waregem
8790
Belgium
Contact person: De heer Philippe Moulin
Telephone: +32 56621263
E-mail: philippe.moulin@waregem.be
Fax: +32 56621266
NUTS code: BE254

Internet address(es):

Main address: www.waregem.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2447/8U/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leveren van een onkruidverdelgmachine met heet water.

Reference number: 2017/250
II.1.2) Main CPV code
42924700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Het betreft de levering van een onkruidverdelgmachine met heet water. Deze machine bestaat uit een multifunctionele werktuigdrager waarop een systeem gemonteerd wordt dat heet water spuit. Door gebruik te maken van ingebouwde sensoren wordt enkel heet water gespoten op plaatsen waar onkruid groeit.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE254
Main site or place of performance:

Technische dienst (Stedelijk depot), Deerlijkseweg 46 te 8790 Waregem.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.1.4.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Technische kenmerken en kwaliteit van de machine / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Waarborgtermijn / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Inschrijvingsdocumenten / Weighting: 10
Price - Weighting: 45
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (zie technische beschrijving).

Vrije opties (niet gespecificeerd).

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaard wordt ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Passende bankverklaring.

Bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

* De opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici met vermelding van hun scholing, bijscholing en ervaring.

* Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer (voertuigen, werktuigen en materieel) om de nodige service voor deze opdracht te kunnen leveren.

* Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minstens 2 technici die herstellingen aan de aangeboden machine kunnen uitvoeren.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Stadhuis, Briek Schotte-zaal, derde verdieping, Gemeenteplein 2.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Waregem: Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying

2017/S 193-395459

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Waregem
BE 207.433.708
Gemeenteplein 2
Waregem
8790
Belgium
Contact person: De heer Philippe Moulin
Telephone: +32 56621263
E-mail: philippe.moulin@waregem.be
Fax: +32 56621266
NUTS code: BE254

Internet address(es):

Main address: www.waregem.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leveren van een onkruidverdelgmachine met heet water.

Reference number: 2017/250
II.1.2) Main CPV code
42924700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE254
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Belgium-Waregem: Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying
ND Document number 395459-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WAREGEM
AU Authority name Stad Waregem (BE 207.433.708)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 42924700 - Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying
OC Original CPV code 42924700 - Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying
RC NUTS code BE254
IA Internet address (URL) www.waregem.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >