Romania-Medias: Environmental monitoring for construction

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003512906171731
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 395043-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Medias: Environmental monitoring for construction

2017/S 192-395043

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias
Piata C. I. Motas nr. 1
For the attention of: Madalina Bordi
551018 Medias
Romania
Telephone: +40 269801564
E-mail: avram.luca@transgaz.ro
Fax: +40 269844832

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.transgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71313450

Description
Environmental monitoring for construction.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 16:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Medias: Environmental monitoring for construction

2017/S 192-395043

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias
Piata C. I. Motas nr. 1
For the attention of: Madalina Bordi
551018 Medias
Romania
Telephone: +40 269801564
E-mail: avram.luca@transgaz.ro
Fax: +40 269844832

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.transgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Servicii de monitorizare a biodiversitatii pentru proiecte de constructie conducte de transport gaze naturale si instalatii aferente.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: SNTGN Transgaz SA.

NUTS code RO

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 5

Duration of the framework agreement

Duration in years: 2

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 7 052 450 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente este, in medie, de 4 contracte/ luna.
Numarul minim estimat de contracte subsecvente atribuite in perioada de valabilitate a acordului-cadru- 2
Numarul maxim estimat de contracte subsecvente atribuite in perioada de valabilitate a acordului-cadru- 223
Valoarea minima a acordului-cadru- 3 585 000 RON
Valoarea maxima a acordului-cadru- 7 052 450 RON
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent- 3 381 085 RON
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent- 31 590 RON.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Servicii de monitorizare a biodiversitatii pentru proiecte de constructie conducte de transport gaze naturale si instalatii aferente:
? In etapa de pre-constructie a proiectului;
? In etapa de executie a proiectului;
? In etapa de post-constructie a proiectului;
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71313450

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Durata minima a unui contract subsecvent- 1 luna
Durata maxima a unui contract subsecvent- 6 ani
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 3 381 085 RON.
Pentru determinarea valorii celui mai mare contract subsecvent s-au estimat urmatoarele cantitati de lucrari: Proiectarea/executarea unei conducte cu o lungime de 529 km, cu un culoar de lucru de 21 m in terenuri agricole, pasune, fanat si neproductive, iar pentru zonele de vii, livezi, padure, culoarul de lucru este de 14 m. Suprafata totala a proiectului este de circa 1 085 ha, din care aproximativ 48,5 ha in arii naturale protejate. Serviciile de monitorizare a biodiversitatii se vor realiza pe toata suprafata estimata a proiectului, precum si in proximitate, in ariile naturale protejate si in afara acestora. Serviciile de monitorizare a biodiversitatii includ servicii de monitorizare in etapa de pre-constructie, constructie si post-constructie, in arii naturale protejate, pe o suprafata de 48,5 ha, precum si in afara ariilor naturale protejate pe o suprafata de circa 1036,5 ha. Au fost cuprinse si serviciile de traducere autorizata, specializata romana-engleza cu un necesar de 700 de pagini.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 31 590 RON.
Pentru determinarea valorii celui mai mic contract subsecvent s-au estimat urmatoarele cantitati de lucrari:
proiectarea/executarea unei conducte de transport gaze naturale si instalatii aferente cu o suprafata totala a proiectului de circa 3 ha pentru care este necesara monitorizarea biodiversitatii in etapa de pre-constructie/executie/post-constructie, in arii naturale protejate si in afara acestora; servicii de traducere autorizata, specializata romana-engleza cu un necesar de 150 de pagini.
Valoarea minima a acordului-cadru este de 3 585 000 RON.
Pentru determinarea valorii minime a acordului cadru s-au estimat urmatoarele cantitati de lucrari:
Proiectarea/executarea unor conducte de transport gaze naturale si instalatiile aferente cu o suprafata a proiectului de circa 50 ha, in arii naturale protejate pentru care sunt necesare servicii de monitorizare a biodiversitatii in etapa de pre-constructie, constructie si post-constructie. S-a considerat o suprafata de 1 100 ha in afara ariilor naturale protejate pentru monitorizarea biodiversitatii in etapa de pre-constructie, constructie si post-constructie; servicii de traducere autorizata, specializata romana-engleza cu un necesar minim de 800 de pagini.
Valoarea maxima a acordului-cadru este de 7 052 450 RON.
Pentru determinarea valorii maxime a acordului cadru s-au estimat urmatoarele cantitati de lucrari:
proiectarea/executarea unor conducte de transport gaze naturale si instalatii aferente cu o lungime totala de circa 1 100 km, culoarul de lucru variaza intre 11 ? 24 m, pentru care sunt necesare servicii de monitorizare a biodiversitatii in etapele de pre-constructie, constructie si post-constructie, pe o suprafata de totala situata in arii naturale protejate de circa 144 ha; servicii de monitorizare a biodiversitatii in etapele de pre-constructie, constructie si post-constructie, in afara ariilor naturale protejate pe o suprafata totala de 2 057 ha; servicii de traducere autorizata, specializata romana-engleza cu un necesar maxim de 3 500 de pagini.
Estimated value excluding VAT: 7 052 450 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantum 70 524 RON. Data la care se va face echivalenta leu/valuta este de 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul de schimb stabilit de BNR pentru data respectiva.
Perioada de valabilitate: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii.
Modalitati de constituire:
? virament bancar in contul entitatii contractante:
Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias
? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile art. 42 alin. 1) din HG nr. 394/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca: plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.
In cazul instrumentului de garantare emis de o societate bancara, este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.
Dovada constituirii garantiei se va transmite in SEAP, odata cu oferta, in format electronic, cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic. Cuantum 10 % din pretul contractului subsecvent, fara TVA. Se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent. In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici, instrumental de garantare trebuie sa fie emis in numele asocierii.
Modalitati de constituire: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara / de asigurari, prevederile art. 45 din HG nr. 394/2016 aplicandu-se corespunzator. In cazul instrumentului de garantare emis de o societate bancara, este recomandabil ca garan?ia de buna execu?ie sa fie emisa de catre o societate bancara avand corespondent in Romania. Entitatea contractanta va avea dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, nu trebuie sa fie emise conditii de asigurare suplimentare care exced conditiilor formulate in contractul incheiat si trebuie sa fie valabil si in vigoare indiferent de prevederile vreunei polite de asigurare. Angajamentul societatii de asigurare fata de achizitor va fi exclusiv in baza respectivului instrument de garantare. Nerespectarea conditiilor mentionate vor duce la neacceptarea, de catre achizitor, a instrumentului de garantare prezentat.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora; 2.? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.? dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; 4.? alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele fizice/juridice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei.
? Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti,
dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
1. Ion Sterian;
2. Gheorghe Hategan;
3. Grigore Tarsac;
4. Marius Vasile Lupean;
5. Florian Vardol;
6. Bogdan Avram Luca;
7. Mihai Leontin Leahu;
8. Monica-Alexandra Petrescu;
9. Lucia Maria Popovici;
10. Viorica Cerga;
11. Florenta Ciuca;
12. Vasile Nicoleta;
13. Madalina-Georgeta Bordi.
Modalitate de indeplinire: Se va depune, odata cu DUAE, Declaratia de neincadrarea in situatiile prevazute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese, de catre operatorii economici la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz). In cazul ofertei commune, toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. In temeiul dispozitiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa isi demonstreze situatia personala (forma de inregistrare si, dupa caz, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic). In acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: Operatorul economic va completa Sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din partea IV a DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti.
Ofertantii participanti trebuie sa dovedeasca ca sunt inscrisi in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului, pentru studii de evaluare adecvata, conform Ordinului nr. 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata.
Modalitate de indeplinire: Operatorul economic va completa Sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din partea IV a DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv copia certificatului de inregistrare in registrul national al elaboratorilor de studii privind protectia mediului, conform OM 1026/2009 sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: In vederea evaluarii capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor economici de a presta serviciile, se solicita ca operatorii economici ce depun oferta sa faca dovada experientei similare cu obiectul prezentei achizitii, prin raportare la serviciile prestate in ultimii 3 ani, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, in diverse forme de asociere, referitoare la elaborarea studiilor de evaluare adecvata sau a studiilor de inventariere, cartarea biodiversitatii sau evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor sau propunerea de masuri de management/ reducere a impactului asupra biodiversitatii. Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. In caz de decalare a termenului limita de depunere a ofertelor din anuntul de participare publicat initial, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii prestarii invocate ca experienta similara, in intervalul de timp nou rezultat.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa Sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din partea IV a DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi certificate de predare-primire/ recomandari/ procese-verbale de receptie/ certificate constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate/ entitate ori de catre clientul privat beneficiar, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Respectivele documente indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, tipul serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada in care s-a realizat prestarea, precum si faptul ca serviciile au fost receptionate si se precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu. Se accepta si servicii prestate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; SAU servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la beneficiarii contractului ori autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanti pentru indeplinirea unei/unor parti din contractul
de achizitie sectoriala.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti pentru indeplinirea unei/unor parti din contractul de achizitie sectoriala, se solicita subcontractantului/subcontractantilor completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016. Referitor la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului/subcontractantilor propus/i in oferta, privitor la modalitatea de indeplinire a acestor criterii pentru partea lor de implicare in contractul in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, acesta/acestia va/vor completa Sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie din partea IV a DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se vor depune acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie sectoriala. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, inclusiv preturile unitare. In conformitate cu prevederile art. 232, alin. (4) din Legea 99/2016, entitatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie sectoriala vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta, respectiv preturile unitare din contractul de subcontractare nu pot fi mai mici sau mai mari decat cele ofertate in propunerea financiara si pe baza carora se aplica criteriul de atribuire in vederea stabilirii ofertei castigatoare, si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie sectoriala. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. In conformitate cu prevederile art. 187 alin. 1 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv.
In conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic are dreptul sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul/asocierea isi demonstreaza indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre tert/terti, se solicita tertului/tertilor completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Referitor la modalitatea de indeplinire a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala de catre tertul/tertii sustinator/i, acestia vor completa Sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din partea IV a DUAE. Se solicita ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documente anexa la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinator/i, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
41407/05.09.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 29.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

Valabilitatea acordului-cadru: 2 ani de la semnarea de catre ambele parti. Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV in SEAP sectiunea Intrebari. Atragem atentia asupra faptului ca fisierele atasate la solicitarile de clarificari sunt vizibile tuturor ofertantilor participanti. Recomandam ca acestea sa nu contina date de identificare care pot dezvalui identitatea operatorilor economici solicitanti, in caz contrar isi asuma dezvaluirea identitatii. In cazul ofertei comune toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sectiunile III.2.1.a), III.2.1.b), III.2.3.a), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul ofertei comune, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Cerintele privind prezentarea unor autorizatii specifice ce se regasesc la nivelul sectiunilor III.2.1.b) sunt considerate indeplinite daca operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire demonstreaza ca detin aceste autorizatii si/sau daca unul dintre asociati, respectiv subcontractantul nominalizat, daca este cazul, detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (Oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic. Pentru persoana imputernicita sa semneze electronic documentele, se va depune in cadrul ofertei imputernicirea acordata in acest sens. Informatiile tehnice relevante referitoare. la participarea la procedura online se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro . Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: se acceseaza si se completeaza DUAE format .xml disponibil in documentatia de atribuire. In cazul depunerii DUAE in format .xml, modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Entitatea contractanta limiteaza informatiile solicitate la nivelul DUAE la o singura intrebare DA sau NU ? Sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din partea IV a DUAE, prin care ofertantii confirma ca indeplinesc cerintele privind criteriile de selectie impuse prin fisa de date a achizitiei.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform art. 6-8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

SNTGN Transgaz SA - Departamentul Juridic
Piata C. I. Motas nr. 1
551018 Medias
Romania
E-mail: juridic@transgaz.ro
Telephone: +40 269803333
Internet address: www.transgaz.ro
Fax: +40 269839029

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Medias: Environmental monitoring for construction
ND Document number 395043-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place MEDIAS
AU Authority name Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DD Deadline for the request of documents 27/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 71313450 - Environmental monitoring for construction
OC Original CPV code 71313450 - Environmental monitoring for construction
RC NUTS code RO
IA Internet address (URL) www.transgaz.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >