Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003514097140511
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396139-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2017/S 193-396139

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Poland
Contact person: Joanna Wo?niewska, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Grudzi?dzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II pi?tro, pokoj nr 208
Telephone: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525858273
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.um.bydgoszcz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wydzial Zamowie? Publicznych
ul. Grudzi?dzka 9-15
Bydgoszcz
85-130
Poland
Contact person: Joanna Wo?niewska, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Grudzi?dzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II pi?tro, pokoj nr 208
Telephone: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525858273
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I-IX w latach 2018-2020.

Reference number: WZP.271.40.2017.E
II.1.2) Main CPV code
90600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon VI

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon VII

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon VIII

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon IX

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I ? IX, w latach 2018 ? 2020 r. , w zakresie i na warunkach okre?lonych w zal?cznikach do SIWZ pn.: ?Szczegolowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia (Rejony I-IX), ?Wykaz obiektow obj?tych przedmiotem zamowienia w zakresie utrzymania, koszenia i oczyszczania terenow zieleni z podzialem na ziele? przyuliczn? i parkow?, ?Wykaz obiektow obj?tych ryczaltem na utrzymanie wskazanych obiektow zieleni na terenie Starego Miasta.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (w zakresie ka?dego Rejonu):

1) cena ? 60 %,

2) czas reakcji na zgloszenie zada? zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ? 15 %

3) termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu -15 %

4) termin wykonania zadania niewymagaj?cego natychmiastowej reakcji ? 10 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca spelnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, je?eli wykonawca wyka?e, i? posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?:

a) 100 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon I,

b) 100 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon II,

c) 200 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon III,

d) 400 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon IV,

e) 100 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon V,

f) 100 000 PLN? w przypadku skladania oferty na Rejon VI,

g) 100 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon VII,

h) 100 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon VIII,

i) 100 000 PLN ? w przypadku skladania oferty na Rejon IX,

a w przypadku skladania oferty na kilka rejonow ? na sum? kwot wskazanych dla rejonow, na ktore sklada ofert?.

2. W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu wykonawca zlo?y dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? to wynika z pkt powy?ej. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca spelnia warunek zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wykonawca wyka?e, ?e:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonywal lub wykonuje nale?ycie zamowienie/zamowienia obejmuj?ce przedmiot zamowienia zgodny z przedmiotem niniejszego post?powania:

? maksymalnie trzy zamowienia w przypadku zlo?enia oferty na jeden lub dwa rejony,

? maksymalnie sze?? zamowie? w przypadku zlo?enia oferty na trzy, cztery lub pi?? rejonow,

przy czym l?czna warto?? wykazanych zamowie? dokumentuj?cych posiadan? zdolno?? zawodow? stanowi sum? kwot dla poszczegolnych rejonow, na ktore wykonawca sklada ofert?, okre?lonych w poni?szej tabeli w zl, tj.:

Nr Rejonu Kwota (brutto)

I 230.000,00

II 500.000,00

III 630.000,00

IV 1.230.000,00

V 540.000,00

VI 390.000,00

VII 330.000,00

VIII 420.000,00

IX 370.000,00

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, tj., ?e dysponuje dla ka?dego rejonu co najmniej:

? 6 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon I,

? 9 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon II,

? 12 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon III,

? 14 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon IV,

? 9 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon V,

? 11 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon VI,

? 9 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon VII,

? 9 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon VIII,

? 8 osobami ? w przypadku skladania oferty na Rejon IX,

w tym dla ka?dego z rejonow ? koordynatora ? posiadaj?cego wyksztalcenie minimum ?rednie ogrodnicze, rolnicze lub pokrewne, legitymuj?cego si? min. 2 letnim do?wiadczeniem w koordynacji prac polegaj?cych na piel?gnacji, konserwacji terenow zielonych, koszeniu trawnikow wielkopowierzchniowych i prac w drzewostanie.

L?czna ilo?? wymaganych osob stanowi sum? ilo?ci osob wymaganych i wskazanych powy?ej dla poszczegolnych rejonow, na ktore wykonawca sklada ofert?.

2. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu wykonawca zlo?y:

1) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane,

2) dowody okre?laj?ce czy uslugi wymienione w wykazie zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku, gdy Zamawiaj?cy jest podmiotem na rzecz, ktorego uslugi wymienione w wykazie uslug zostaly wcze?niej wykonane, wykonawca nie ma obowi?zku przedkladania dowodow ? wykonawca wpisuje jedynie takie zamowienie do wykazu),

3) wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki umowy zostaly zawarte w zal?czonym do SIWZ wzorze umowy ? z tego wzgl?du, ?e Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w zal?czonym do SIWZ wzorze umowy (art.36 ust.1 pkt. 16 uPzp).

2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu mo?e nast?pi? na zasadach okre?lonych w art. 144 ust.1 pkt. 1,3?6 uPzp i w pkt XVII.2 ? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:15
Place:

1. Skladanie ofert: w siedzibie Wydzialu Zamowie? Publicznych Urz?du Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzi?dzkiej 9-15, bud. B, II pi?tro, pokoj 208 do dnia 14.11.2017 r. do godz. 11:00.

2. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 14.11.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Wydzialu Zamowie? Publicznych Urz?du Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzi?dzkiej 9-15, bud. B, II pi?tro, pokoj 209.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.W przedmiotowym post?powaniu zostanie zastosowana procedura wynikaj?ca z art. 24aa uPzp (tzw. procedura odwrocona).

2. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 uPzp. Ewentualne zamowienia podobne:

1) b?d? obejmowaly zwi?kszony zakres prac obj?tych zamowieniem, tj. wykonanie prac polegaj?cych na koszeniu, oczyszczaniu a tak?e na piel?gnacji ? utrzymaniu (drzew, krzewow, bylin, itp.) terenow zielonych w Bydgoszczy,

2) zostan? udzielone w trybie zamowienia z wolnej r?ki; zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.

3. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), zgodnie z pkt VII.2-4,VII.18 i pkt. XI Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

4.Podstawy wykluczenia zawarto w pkt VI.2 i VI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

5. Dokumenty, ktore nale?y zlo?y? w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zawarto w pkt VII.8-10 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci:

Rejon I 3 500 PLN

Rejon II 7 600 PLN

Rejon III 9 700 PLN

Rejon IV 24 700 PLN

Rejon V 8 200 PLN

Rejon VI 6 000 PLN

Rejon VII 5 000 PLN

Rejon VIII 6 400 PLN

Rejon IX 6 100 PLN, w formie i na zasadach okre?lonych w pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

8. Wymagania dotycz?ce zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? opisane zostaly w pkt III.11 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2017/S 193-396139

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Poland
Contact person: Joanna Wo?niewska, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Grudzi?dzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II pi?tro, pokoj nr 208
Telephone: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525858273
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie zieleni w Bydgoszczy w rejonach I-IX w latach 2018-2020.

Reference number: WZP.271.40.2017.E
II.1.2) Main CPV code
90600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon VI

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon VII

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon VIII

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rejon IX

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90620000
90630000
77211400
77211500
77211600
77310000
77312100
77314100
77340000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
ND Document number 396139-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Miasto Bydgoszcz
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77211400 - Tree-cutting services
77211500 - Tree-maintenance services
77211600 - Tree seeding
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77312100 - Weed-killing services
77314100 - Grassing services
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90511000 - Refuse collection services
90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 77211400 - Tree-cutting services
77211500 - Tree-maintenance services
77211600 - Tree seeding
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77312100 - Weed-killing services
77314100 - Grassing services
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90511000 - Refuse collection services
90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.bip.um.bydgoszcz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >