Denmark-Aarhus: Liquid ammonia

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003514292282693
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 25, 2017
Solicitation No: 396789-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Denmark-Aarhus: Liquid ammonia

2017/S 193-396789

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Aarhus Kommune, Teknik og Milj
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Denmark
Contact person: Martin Winther Bolet
Telephone: +45 41858984
E-mail: bmaw@aarhus.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74587027.aspx

Address of the buyer profile: http://www.aarhus.dk/kommune

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/74587027.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/74587027.aspx
I.6) Main activity
Other activity: produktion af varme og el pa kraftvarmevrk

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering af teknisk rent ammoniakvand til Affald-Varme Aarhus og Biomasse-fyret Kraftvarmevrk A/S.

II.1.2) Main CPV code
24413100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Udbuddet vedrrer levering tiltankanlg af teknisk rent ammoniakvand (NH3) pa 24 % for perioden 1.2.2018-31.1.2021. Aftalerne kan forlnges med 2 ar, dvs. 5 ar ialt.

Tryk her https://permalink.mercell.com/74587027.aspx

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042
Main site or place of performance:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Description of the procurement:

Disse udbudsbetingelser omfatter de krav, der stilles til tilbudsgivere, som nsker at komme i betragtning som leverandr til AVA og BKVV inden for omradet:

levering af teknisk rent ammoniakvand (NH3) pa 24 % til AVA og BKVV.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2018
End: 31/01/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen er gldende for perioden 1.2.2018-31.1.2021. Aftalerne kan forlnges med op til 1 x 24 mdr. i alt 5 ar.

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Der vil (hvis muligt) blive prkvalificeret 3-5 ansgere til at afgive tilbud.

Safremt der er flere ansgere, end det antal der kan prkvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prkvalificeres de ansgere, der samlet set bedst muligt opfylder udvlgelseskriterierne.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Kontrakten indeholder klausul om etik og socialt ansvar.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Denmark-Aarhus: Liquid ammonia

2017/S 193-396789

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Aarhus Kommune, Teknik og Milj
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Denmark
Contact person: Martin Winther Bolet
Telephone: +45 41858984
E-mail: bmaw@aarhus.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74587027.aspx

Address of the buyer profile: http://www.aarhus.dk/kommune

I.6) Main activity
Other activity: produktion af varme og el pa kraftvarmevrk

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering af teknisk rent ammoniakvand til Affald-Varme Aarhus og Biomasse-fyret Kraftvarmevrk A/S.

II.1.2) Main CPV code
24413100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2018
End: 31/01/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen er gldende for perioden 1.2.2018-31.1.2021. Aftalerne kan forlnges med op til 1 x 24 mdr. i alt 5 ar.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Denmark-Aarhus: Liquid ammonia
ND Document number 396789-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place AARHUS
AU Authority name Aarhus Kommune, Teknik og Milj (55133018)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country DK
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
DT Deadline 25/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 24413100 - Liquid ammonia
OC Original CPV code 24413100 - Liquid ammonia
RC NUTS code DK042
IA Internet address (URL) https://permalink.mercell.com/74587027.aspx
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >