Netherlands-Middelburg: Surveying services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003514323863251
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396067-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Middelburg: Surveying services

2017/S 193-396067

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Waterschap Scheldestromen
51640813
Kanaalweg 1
Middelburg
4337 PA
Netherlands
Contact person: Sylvia van der Hoeff
Telephone: +31 882461496
E-mail: sylvia.vanderhoeff@scheldestromen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.scheldestromen.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73450

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73450
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Landmeetkundige diensten.

Reference number: 2017025572
II.1.2) Main CPV code
71355000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Deze tender betreft de Europees openbare aanbesteding voor de uitvoering van landmeetkundige diensten voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst.

Beschrijving en doel van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst verricht jaarlijks uiteenlopende landmeetkundige diensten door het totale beheersgebied (Zeeland). Deze metingen worden uitgevoerd in het kader van de beheersmatige taken van het waterschap nl., zorg voor de waterkeringen, waterbeheer (oppervlaktewatersysteem) en integraal wegbeheer (plattelandswegen).

De landmetingen worden uitgevoerd ten behoeve van het actualiseren en bijhouden van gegevenssets (kernregistratie) of ten behoeve de plan- en bestek voorbereiding van (re)constructie- en onderhoudswerken, baggerwerken en zettingsmetingen.

De aanbestedende dienst wil samenwerken met partijen die invulling kunnen geven aan de criteria die door de aanbestedende dienst zijn gedefinieerd voor landmeetkundige werkzaamheden.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

"Profielmetingen waterlopen baggergebieden" en ''overige opdrachten'' meer dan 20 000 EUR

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Zeeland.

II.2.4) Description of the procurement:

Dit perceel omvat een jaarlijks terugkerende opdracht "Profielmetingen waterlopen baggergebieden" en ''overige opdrachten'' met een geraamde waarde van > 20 000 EUR. Deze opdrachten worden gegund op basis van een nadere offerteaanvraag. Voor deze opdrachten wenst het waterschap een raamovereenkomst af te sluiten met vier (4) leveranciers, die zich conformeren aan de gestelde eisen in de raamovereenkomst.

Voor de technische beschrijving "Dwarsprofielen waterlopen baggergebieden 2017 en 2019" wordt verwezen naar bijlage 6.A ''Nadere technische omschrijving Perceel 1''.

Onder de overige opdrachten met een geraamde waarde van > 20 000 EUR vallen het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden binnen het beheersgebied van waterschap Scheldestromen (Zeeland). Over het algemeen betreft dit projectmatige en beheersmatige opdrachten.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De raamovereenkomsten worden afgesloten voor de duur van twee (2) jaar, met de mogelijkheid deze met maximaal een (1) maal twee (2) jaar te verlengen. Beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1.1.2018.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opdrachten minder dan 20 000 EUR

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Zeeland.

II.2.4) Description of the procurement:

Waterschap Scheldestromen is voornemens voor het uitvoeren van opdrachten met een geraamde waarde van een raamovereenkomst af te sluiten met vijf (5) partijen aan welke in evenredigheid opdrachten worden verleend. Iedere raamcontractant krijgt 1/5 deel van de nadere opdrachten. De opdrachtgever streeft naar een zodanige verdeling dat ieder deel in euro's ongeveer evenveel waard is. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Hieronder vallen de volgende werkzaamheden.

Het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden binnen het beheersgebied van waterschap Scheldestromen (Zeeland). Over het algemeen betreft dit kortstondige (enkele dagen tot enkele weken) projectmatige en beheersmatige opdrachten.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De raamovereenkomsten worden afgesloten voor de duur van twee (2) jaar, met de mogelijkheid deze met maximaal een (1) maal twee (2) jaar te verlengen. Beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1.1.2018.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 9
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Middelburg.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Zeeland - Noord-Brabant
Breda
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Middelburg: Surveying services

2017/S 193-396067

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Waterschap Scheldestromen
51640813
Kanaalweg 1
Middelburg
4337 PA
Netherlands
Contact person: Sylvia van der Hoeff
Telephone: +31 882461496
E-mail: sylvia.vanderhoeff@scheldestromen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.scheldestromen.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=73450

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Landmeetkundige diensten.

Reference number: 2017025572
II.1.2) Main CPV code
71355000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

"Profielmetingen waterlopen baggergebieden" en ''overige opdrachten'' meer dan 20 000 EUR

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De raamovereenkomsten worden afgesloten voor de duur van twee (2) jaar, met de mogelijkheid deze met maximaal een (1) maal twee (2) jaar te verlengen. Beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1.1.2018.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opdrachten minder dan 20 000 EUR

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De raamovereenkomsten worden afgesloten voor de duur van twee (2) jaar, met de mogelijkheid deze met maximaal een (1) maal twee (2) jaar te verlengen. Beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1.1.2018.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Netherlands-Middelburg: Surveying services
ND Document number 396067-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place MIDDELBURG
AU Authority name Waterschap Scheldestromen (51640813)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71355000 - Surveying services
OC Original CPV code 71355000 - Surveying services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.scheldestromen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >